Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Peru


 

Peru

Nederland

Populatie

31 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 72
Vrouwen: 76

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

19 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

70.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

86,7%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

76,2%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 2,8% 
Vrouwen: 5,7%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

22,7%

 


Peru, het land van de Inca’s, is vooral bekend vanwege het uitgestrekte Andesgebergte en het hoog in de bergen gelegen Titicaca-meer. Veel Peruanen kunnen echter niet genieten van de schoonheid en de rust die hun land uitstraalt. Guerrilla-oorlogen en drugshandel maken het de regering haast onmogelijk tegemoet te komen aan de basisbehoeften van de bevolking.

Bevolking
In Peru wonen dertig miljoen mensen. De bevolking is onder te verdelen in drie groepen: de oorspronkelijke indiaanse bevolking, de uit Spanje afkomstige blanke bevolking en de zogenaamde mestizo (gemengden), een groep met indiaanse en Spaanse voorouders. Deze drie etnische groepering onderscheiden zich vrij sterk van elkaar. De van oudsher ontstane verdeeldheid, tussen arm en rijk, drukt nog steeds een stempel op de samenleving. De officiële voertalen in Peru zijn Spaans en Quechua.

Geschiedenis
Toen de Spanjaarden in 1531 voet aan wal zetten, vormde de westkust van Zuid-Amerika het hoogontwikkelde Inca-rijk. Zo’n tien jaar later had Spanje de macht overgenomen en was er van de Inca’s weinig over. Peru werd al gauw de basis voor de macht en rijkdom van Spanje vanwege het goud en zilver uit het Andesgebergte. Uiteindelijk werd Peru in 1821 onafhankelijk. Sindsdien is Peru heen en weer geslingerd tussen diverse regimes. Het meest bekend is ‘Het Lichtend Pad’, een maoïstische guerrilla-beweging die van 1980 tot 1992 veel terreur zaaide in het land. Zeker dertigduizend mensen zijn omgebracht in deze periode en het land heeft miljarden euro’s aan materiële schade ondervonden. De manifestatie van ‘Het Lichtend Pad’ vormde in de twintigste eeuw de grootste rem op de ontwikkeling van Peru, totdat de leiding werd gevangen gezet.

Armoede
Ruim een derde van de Peruanen leeft van kleinschalige landbouw, visserij en veeteelt. Omdat er in deze sector echter weinig te verdienen valt, is er een sterke trek naar de stedelijke gebieden langs de westkust. De steden kunnen de toevloed van de plattelandsmensen echter niet aan, waardoor de sloppenwijken groeien. Ondanks de natuurlijke hulpbronnen gaat het economisch nog steeds niet goed met Peru. Het lukt de overheid niet om het grote gat tussen arm en rijk te dichten. Ongeveer veertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Kinderen
Door alle onrust in Peru zijn ongeveer een half miljoen kinderen wees en 200.000 kinderen dakloos. Maar niet alleen dakloze kinderen hebben het zwaar in Peru. Als je wel het geluk hebt van het hebben van ouders, is het maar de vraag of er genoeg te eten is. Andere obstakels in de ontwikkeling van de Peruaanse kinderen zijn de slechte kwaliteit van de gezondheidszorg en het onderwijs. Door gebrek aan schoon water en andere basisvoorzieningen staat, met name in de sloppenwijken, de deur open voor tyfus, tuberculose, malaria en infecties. Daarnaast moeten veel kinderen al op jonge leeftijd werken van hun ouders vanwege de extreme armoede.

Religie
Ongeveer tachtig procent van Peru is lid van de rooms-katholieke kerk. De kerk heeft hechte banden met de Peruaanse overheid, maar de invloed die hieruit voortvloeit wordt steeds kleiner. In tegenstelling tot omringende landen is het niet de evangelische kerk die aanhangers wint, maar de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Beter bekend als mormonen. Momenteel heeft deze kerk een half miljoen leden in Peru.

Compassion in Peru
Sinds 1985 werkt Compassion in Peru. Momenteel nemen er 78.338 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 234 projecten. In 2003 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.

In Peru is onderwijs, op een kleine bijdrage na, gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen. En als het nodig is betaalt Compassion de ouderbijdrage voor de school.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

3-4 uur per dag, 3 dagen in de week

6-8 jaar

2-4 uur per dag, 3 dagen in de week

9-11 jaar

2-4 uur per dag, 3 dagen in de week

12-14 jaar

3 uur per dag, 2 dagen in de week

15-18 jaar

3 uur per dag, 2 dagen in de week


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals groente, vlees met bonen, rijst en fruit als dessert.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals kamp, uitjes, talentenshows en sportwedstrijden. Daarnaast helpen de kinderen bij projecten voor zieken en ouderen in hun gemeenschap.
Voor de ouders organiseert Compassion speciale programma’s met onder andere bijbelstudie en voorlichtingsbijeenkomsten.

Sponsor een kind in Peru