Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Indonesië


Indonesië

Nederland

Populatie

260,5 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 70
Vrouwen: 76

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

23,5 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

620.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

87,4%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

60,8%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 3,8% 
Vrouwen: 6,4%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

10,9%

-


Indonesië is ongeveer 46 keer zo groot als Nederland. Het is een eilandenrepubliek en bestaat uit zo’n 13.700 eilanden in de Pacifische en Indische oceaan. Het is daarmee de grootste eilandenstaat van de wereld. De grootste en bekendste eilanden zijn Nieuw-Guinea, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi en Java. De eilanden zijn zeer bosrijk en hebben grote grondstofvoorraden zoals aardolie, aardgas, bauxiet, tin en koper.

Bevolking
Indonesië heeft ruim 240 miljoen inwoners, waarvan meer dan de helft op Java woont. De hoofdstad Jakarta ligt ook op Java. Het grootste gedeelte van de Indonesische bevolking stamt af van de Melanesiërs (Maleisië) en de Austronesiërs (Taiwan). De grootste minderheidsgroep, die regelmatig zwaar onder vuur ligt, zijn de Chinese Indonezen. Zij wonen al zeker drie eeuwen in Indonesië, maar worden regelmatig geconfronteerd met anti-Chinees geweld doordat zij de meeste handel en rijkdom in handen hebben. Ongeveer de helft van de bevolking woont op het platteland in eenvoudige nederzettingen met een zeer klein inwonersaantal. De officiële taal is Bahasa Indonesia.

Geschiedenis
Sinds het begin van de westerse jaartelling werd Indonesië door de hindoecultuur beïnvloed. Zeelieden, handelaars, geleerden en priesters kwamen in de archipel en brachten elementen van hun beschaving mee. In de 15e eeuw vestigde de islam zich in Malakka. In het begin van de 16e eeuw verschenen de Portugezen. Zij streefden zowel naar het monopolie van de specerijenhandel als naar de verbreiding van het christendom. In 1596 verschenen de eerste Nederlanders. In 1602 brachten zij hun handelsondernemingen  samen in de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In 1605 maakte deze zich meester van haar eerste koloniale bezit: het Portugese fort op Ambon.

De Nederlanders verrijkten zich met de handel in allerlei Indonesische producten, veelal ten koste van de lokale bevolking. In de twintigste eeuw veranderde Nederland haar tactiek en zette in op onderwijs en welvaartszorg voor de lokale bevolking. In 1927 stichtte Soekarno een eigen partij die onafhankelijkheid nastreefde. In 1942 bezette de Japanners geheel Nederlands-Indië, zij waren tot samenwerking bereid met de onafhankelijkheidsbeweging. In 1949 werd Indonesië officieel onafhankelijk. Daarna volgende jaren van onrust, maar nooit van grote oproer. Maar veel eilanden streven naar onafhankelijkheid en dit geeft veel conflict. In 2004 richtte de tsunami een grote ravage aan.

Armoede
Armoede is heel verschillend per eiland. De geografische ongelijke verdeling van de bevolking en de productie-consumptiepatroon geven moeilijkheden bij het bestrijden van sociale ongelijkheid. De financiële crisis in de jaren negentig en de tsunami hebben de economie flinke klappen gegeven, waar zij met moeite weer bovenop probeert te komen. Het verschil tussen rijk en arm wordt gestaag groter.

Kinderen
De voortslepende religieuze conflicten en het aanhoudende geweld hebben door de jaren heen veel kinderen getraumatiseerd en ontheemd. De overgrote meerderheid van deze binnenlandse ontheemden bestaat uit vrouwen en kinderen en wordt geschat op 1,4 miljoen mensen. De kwaliteit van het onderwijs houdt ook te wensen over en veel kinderen maken hun school niet af, doordat ze gedwongen worden om te gaan werken. Veel kinderen belanden op straat en lopen gevaar om in de seksindustrie terecht te komen.

Religie

De belangrijkste religie is de islam. Ongeveer tien procent is christelijk, waarvan het overgrote deel protestants. Regelmatig zijn er spanningen tussen christenen en moslims. Dit kan soms tot bloedige confrontaties leiden.

Compassion in Indonesië
Sinds 1968 werkt Compassion in Indonesië. Momenteel nemen er 135.974 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 609 projecten. In 2009 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.

Minder stabiele regio
De continuïteit van het werk van Compassion in Indonesië staat soms onder druk. Dit kan gevolgen hebben voor jouw sponsoring en de relatie met je sponsorkind. Juist kinderen in deze regio hebben je hulp hard nodig. Wil jij je verbinden aan het werk van Compassion in deze regio?

In Indonesië is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

2 uur per dag, 4 dagen in de week

6-8 jaar

2 uur per dag, 3 dagen in de week

9-11 jaar

2 uur per dag, 3 dagen in de week

12-14 jaar

2 uur per dag, 3 dagen in de week

15-18 jaar

2 uur per dag, 2 dagen in de week


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals rijst, vlees, groente en fruit. Daarnaast krijgen ze een snack.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals muziekles, sport, kamp, dans, schilderen, zingen, etc. Voor de ouders organiseert Compassion workshops over ouderschap en inkomensgenererende activiteiten. 

Sponsor een kind in Indonesië