Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Guatemala


Guatemala

Nederland

Populatie

15,4 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 70
Vrouwen: 74

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

22 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

46.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

92,8%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

63,9%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 12,6%
Vrouwen: 23,7%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

59,3%

-


Guatemala kent een geschiedenis van onderdrukking en schending van de mensenrechten. Vooral de oorspronkelijke bevolking: de Maya-indianen, zijn het slachtoffer geworden van volkerenmoord. Veel conflicten hebben te maken met sociale ongelijkheid. Ook vandaag de dag kennen veel Guatemalteekse families extreme armoede. Veel Guatemalteken trekken weg naar Mexico en de Verenigde Staten.

Bevolking
In Guatemala wonen 14,6 miljoen mensen. De Guatemalteekse bevolkingen bestaat uit ladino's (mensen met Spaanse en indiaanse voorouders) en indianen die afstammen van de Maya en Quiché. De indianen wonen overwegend in het hoogland en de ladino's in de kustvlakte en de hoofdstad. Guatemala heeft een jonge bevolking. Ruim 45 procent van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. De officiële taal is Spaans en daarnaast worden veel Maya-talen gesproken. 

Geschiedenis
De kust van Guatemala werd ontdekt door Columbus in 1502. Later werd het land veroverd vanuit Mexico. In 1840 werd het land onafhankelijk. Het land was verdeeld in grote landerijen van grootgrondbezitters. In 1951 wilde de regering landhervorming doorvoeren, maar dit stuitte op verzet van de gevestigde orde en de Verenigde Staten. Met steun van de Verenigde Staten ontstond er een burgeroorlog en won de junta (bestaande uit de grootgrondbezitters). In juni 1982 werd de militaire junta ontbonden en nam Ríos Montt het presidentschap op zich. Hij intensiveerde de strijd tegen de communistische oppositie die voor gelijke verdeling van het land was. Binnen deze oppositie waren veel Maya-indianen actief. Uiteindelijk leidde dit tot een burgeroorlog die zeker 36 jaar aanhield. Waarin gaf Ríos Montt opdracht voor een genocide op de Maya-indianen. In 2013 is Montt in eigen land veroordeeld van volkerenmoord. Maar daarmee is de gelijke verdeling van het land en de nationale eenheid nog niet hersteld.

Armoede
In Guatemala leeft maar liefst 75 procent onder de armoedegrens. Dit komt onder meer doordat slechts een kwart van de bevolking werk heeft. Het werk is vooral te vinden in de landbouw, mijnbouw, handel en industrie. Daarnaast is het onderwijs en de gezondheidszorg erg slecht. Ook werd Guatemala berucht vanwege de koelbloedige moorden op straatkinderen door zogenaamde 'schoonmaakploegen' die genoeg hadden van het 'zwerfvuil' in hun buurt.

Kinderen
Veel Guatemalteekse families leven in extreme armoede, wat natuurlijk een wissel heeft op de kinderen. Veel kinderen komen onvolgroeid tot ontwikkeling. Door de armoede worden veel kinderen gedwongen op jonge leeftijd hun steentje bij te dragen aan het familie-inkomen en is er geen tijd of geld om naar school te gaan. Gezondheidsproblemen zijn tuberculose, de mazelen en parasitaire wormen. De voornaamste doodsoorzaak bij kinderen onder de vijf jaar is uitdroging door diarree.

Religie
In Guatemala is de rooms-katholieke kerk het grootst. Ongeveer tweederde van de bevolking is katholiek en eenderde is protestants (met name lid van een evangelische of pinkstergemeenschap). Tegenwoordig laat ook de traditionele Maya-religie weer van zich horen. Maar onder de Maya-indianen is het gebruikelijk om een vermenging van het katholiek geloof en de Maya-religie tegen te komen.

Compassion in Guatemala
Sinds 1976 werkt Compassion in Guatemala. Momenteel nemen er 56.340 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 217 projecten.

In Guatemala is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

4 uur per dag, 2 dagen in de week

6-8 jaar

4 uur per dag, 2 dagen in de week

9-11 jaar

4 uur per dag, 2 dagen in de week

12-14 jaar

4 uur op zaterdag

15-18 jaar

4 uur op zaterdag


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame snack zoals pannenkoek, groentesoep, tortilla's, ananassap, bonensandwich, warme rijstdrank, havermout of cornflakes.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals kamp, worshipavonden, voetbal en sportwedstrijden. En de kinderen kunnen terecht voor aanvullende lessen en hulp bij het schoolwerk. Compassion organiseert ook ouderbijeenkomsten waar de ontwikkeling van het kind besproken wordt. Daarnaast zijn ze welkom bij bijeenkomsten over gezondheid en ouderschap. Ook worden ze betrokken bij het plan dat kinderen voor hun toekomst schrijven.

Sponsor een kind in Guatemala