Compassion bevrijdt kinderen van armoede op de Filipijnen


 

Filipijnen

Nederland

Populatie

104,2 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 66
Vrouwen: 73

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

21,9 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

56.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

91,8%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

73,9%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 4,2%
Vrouwen: 3,2%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

21,6%

-


De Filipijnse archipel bestaat uit meer dan zevenduizend eilanden in de Stille Zuidzee, maar de overgrote meerderheid van de bevolking woont op elf van deze eilanden. De Filipijnen herbergt een enorme schat aan natuurschoon, variërend van koraalriffen tot actieve vulkanen omringt door hooggebergte. Toch leven er in dit prachtige land veel mensen in bittere armoede.

Bevolking
Er wonen ruim 107 miljoen mensen op de Filipijnen. De Filipino’s behoren tot het Maleise ras. Zij zijn door verschillende volksverhuizing de archipel binnengekomen. De belangrijkste Filipino-groepen zijn de Tagalog en de Visaya’s. De Filipijnen hebben een relatief jonge bevolking en er wordt voorspeld dat de bevolking binnen drie decennia zal verdubbelen.

Geschiedenis
Er is niet veel bekend over hoe de verschillende migratiestromen vanuit Maleisië plaatsvonden. In 1521 werd de Filipijnen ontdekt door de Europeanen. In 1898 namen de Verenigde Staten de eilanden over van Spanje. Zij onderdrukten de opstand van Aguinaldo, maar stelden tegelijkertijd de onafhankelijkheid in het vooruitzicht. De Filipijnen kregen in 1935 een eigen regering, maar werden zeven jaar later alweer veroverd door Japan. In 1965 werd Ferdinand Marco president. Hij wilde de macht graag behouden en maakte van het land een dictatuur, waarbij hij aan de touwtjes trok. In 1986 eindigde zijn heerschappij en sinds die tijd is het een komen en gaan van machthebbers. Er werden regelmatig staatsgrepen gepleegd, al dan niet met succes.

Armoede
Het verschil tussen arm en rijk is enorm in Filipijnen. Er is sprake van een extreme sociale en economische ongelijkheid en een machtsconcentratie bij een kleine elite. Grote delen van de bevolking zijn afhankelijk van buitenlands hulpgeld om te kunnen voorzien in hun dagelijks onderhoud. 

Kinderen
Door de focus van de overheid op globalisatie, zijn kinderen in toenemende mate blootgesteld aan de negatieve uitwassen daarvan. Denk daarbij aan familiescheidingen, gevaarlijke drugs, de internationale seksindustrie en stedelijke armoede. Er is gratis onderwijs, maar de grote tekorten aan klaslokalen, onderwijzers en schoolboeken zorgen ervoor dat onderwijs van goede kwaliteit op openbare scholen niet gegarandeerd kan worden.

Religie
De Filipijnen staan bekend als het meest christelijke land in Zuid-Oost Azie. Door de lange Spaanse overheersing is 81 procent van de bevolking katholiek. Moslims vormen zo’n vijf procent van de bevolking en ongeveer zeven procent is protestants.

Compassion op de Filipijnen
Sinds 1972 werkt Compassion op de Filipijnen. Momenteel nemen er 83.759 kinderen deel aan projecten. In totaal heeft Compassion 352 projecten door het gehele land. In 2005 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.

In de Filipijnen is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

6 uur op zaterdag

6-8 jaar

6 uur op zaterdag

9-11 jaar

6 uur op zaterdag

12-14 jaar

4 uur op zaterdag

15-18 jaar

2 uur op zaterdag

19+

2 uur op zaterdag


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd: rijst, vlees/vis, groente, fruit en melk. Daarnaast krijgen ze een snack zoals zoete aardappel, plakrijst, banaan of noedels. Ondervoede kinderen krijgen aanvullend voedsel en vitaminen.

Voor de ouders zijn er speciale programma’s met onder andere Bijbelstudie en zorggroepen. De moeders worden betrokken bij het schrijven van de brieven. Daarnaast organiseert Compassion extra programma’s voor de kinderen zoals: kamp, sporten, talentenshows en uitjes. De kinderen helpen ook bij projecten om zieken en ouderen in hun gemeenschap te helpen.

Sponsor een kind op de Filipijnen