Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Ethiopië


 

Ethiopië

Nederland

Populatie

105,3 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 60
Vrouwen: 65

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

51,1 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

710.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

57,3%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

28%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 42,8%
Vrouwen: 58,9%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

29,6%

-


Ethiopië is het oudste onafhankelijke land van Afrika. Het land ligt grote delen op hoogvlaktes en is daardoor veel koeler dan haar buurlanden. Het is een redelijk stabiel land met weinig interne en externe conflicten. Maar het is ook een land van extreme droogte en hongersnoden. 
  
Bevolking
In Ethiopië wonen zesennegentig miljoen mensen en dit aantal stijgt snel. De bevolking is sinds de jaren tachtig verdriedubbeld. De Ethiopische bevolking is een kleurrijke waaier van etnische groepen. De belangrijkste stammen zijn de Amharen, die lange tijd de Ethiopisch cultuur domineerde, de Oromo en de Tigreanen. De verschillende groepen leven ieder in hun eigen, door de huidig regering ingedeelde, leefgebieden. Deze gescheidenheid is een onderdeel van het etnisch federalisme dat de regering heeft geïntroduceerd. Het is erop gericht de verschillende etnische groepen meer autonomie te geven en conflicten te voorkomen.

Geschiedenis
Ethiopië is de oudste onafhankelijke staat van Afrika en één van de oudste ter wereld. Het eerste Ethiopisch keizerrijk ontstond voor onze jaartelling. De sterke christelijke invloed begon rond de twaalfde eeuw, toen veel kloosters in het land verrezen. Sindsdien handhaaft Ethiopië zich als een min of meer christelijk land in een overwegend islamitische omgeving. Afgezien van de vijfjarige bezetting van Mussolini's Italië, hebben buitenlandse mogendheden het land nooit kunnen kolonialiseren. De laatste Ethiopische keizer, Haile Selassi werd in 1974 via een militaire staatsgreep afgezet. Toen stichtte Mengistu Haile Mariam een streng socialistische republiek. Mengistu werd in 1991 verdreven. In dezelfde tijd scheidde ook Eritrea zich af. Internationaal werden de presidenten van beide landen begroet als herauten van het nieuwe democratische Afrika. De economieën groeiden, maar in 1998 raakten de troepen van beide landen slaags over een stuk grond en zijn een half miljoen mensen omgekomen. Nu is er weer een zekere stabiliteit en prille vriendschap tussen de twee landen.   

Armoede
De door armoede geteisterde economie van Ethiopië is gebaseerd op de landbouw, waarin tachtig procent van de bevolking werkzaam is. Deze sector heeft echter zeer te lijden onder de extreme droogte en verouderde landbouwmethoden. Nog zeker dertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Kinderen
In de bittere strijd om het bestaan zijn de kinderen het slechtst bewapend. In Ethiopië ontbreken allerlei elementaire vormen van bescherming voor kinderen. Het land heeft geen geboorteregistratiesysteem, geen goed onderwijs en geen goede gezondheidszorg omdat ze 'op papier' niet bestaan. Daarom is een groot deel van de kinderen nooit ingeënt tegen bijvoorbeeld de mazelen. De beperkte toegang tot basisvoorzieningen en de voortdurende politieke instabiliteit staan een gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg. 

Religie
In Ethiopië is de Ethiopisch Orthodoxe Kerk het grootst. Het was tot 1974 zelfs de staatskerk. Zeker zestig procent van de bevolking is christelijk, waarvan de meeste lid zijn van de Ethiopisch Orthodoxe Kerk. Een ruime dertig procent is islamitisch en de rest is animistisch.  

Compassion in Ethiopië
Sinds 1993 werkt Compassion in Ethiopië. Momenteel nemen er 110.013 kinderen deel aan projecten. In totaal heeft Compassion er 475 projecten. In 2006 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.
 
In Ethiopië is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen. Daarnaast komen de kinderen naar het Compassion-project voor aanvullende lessen en hulp.

Aantal uren

3-5 jaar

2 uur per dag, 4 dagen in de week

6-8 jaar

2 uur per dag, 3 dagen in de week

9-11 jaar

2 uur per dag, 3 dagen in de week

12-14 jaar

2 uur per dag, 2 dagen in de week

15-18 jaar

2 uur per dag, 2 dagen in de week

19+

2 uur per dag, 2 dagen in de week

 

 

Sponsor een kind in Ethiopië