De belangrijkste redenen

 • Het kind heeft het programma afgerond

  Het kind heeft het programma afgerond

  Het kind is klaar met het project! Dit gebeurt doorgaans als een kind tussen de 20 en 22 jaar is. In Guatemala en Nicaragua ronden kinderen over het algemeen op 18-jarige leeftijd het programma af.

  Kinderen volgen in de laatste jaren vaak een gerichte cursus of vakopleiding. Hierdoor kunnen ze nog beter in hun levensonderhoud voorzien. Vaak zijn ze dan ook een financiële steun voor de rest van de familie.

 • Het kind verhuist

  Het kind verhuist

  Verhuizen in Nederland is een grote onderneming. Dat plan je ruim van tevoren. In ontwikkelingslanden gaat dat vaak anders. De mensen hebben niet zoveel. Het kan gebeuren dat ze plotseling hun spullen pakken en vertrekken. Vaak omdat ze in een ander gebied een baan krijgen of kansen zien, of om bij familie te gaan wonen.

  Medewerkers gaan (indien mogelijk) altijd met de ouders in gesprek. We vertellen dat de steun stopt, tenzij er een Compassion-project is in het gebied waar ze heen gaan. Ook spreken we met de ouders over hun keuze en de gevolgen op lange termijn voor het kind. Soms vertrekt een gezin plotseling, zonder dit te laten weten. Een gezin is dan niet altijd meer te traceren. Het gebeurt zelfs dat niemand weet waar ze zijn.

 • De ouders laten hun kind uitschrijven

  De ouders laten hun kind uitschrijven

  Het komt voor dat ouders besluiten hun kind niet meer naar het project te laten gaan. Soms houden ouders kinderen thuis, zodat ze kunnen helpen in het huishouden of kunnen bijdragen aan inkomen voor het gezin. Kinderen gaan in de meeste landen pas na schooltijd naar het project. Sommige ouders komen tot de ontdekking dat het voor hun gezin beter is als het kind dan thuis helpt. Soms hebben de ouders niet meer de tijd om hun kind naar het project te brengen. Vooral bij kinderen die nog maar kort naar een project gaan of kortgeleden tot geloof zijn gekomen, komt het voor dat de ouders het niet eens zijn met het christelijke karakter van Compassion. Het kan ook zijn dat ouders andere verwachtingen hebben van de ondersteuning via Compassion.

  We gaan altijd met de ouders in gesprek om het belang van ondersteuning en deelname aan het Compassion-programma te benadrukken. Ook als een kind niet meer komt opdagen voor de projectactiviteiten. Is een sponsorkind langer dan twee maanden niet aanwezig dan moeten we helaas besluiten dat het niet meer kan deelnemen aan het Compassion-programma, zodat er ruimte is voor een ander kind uit de omgeving.

  Tieners beslissen soms zelf om niet meer naar het project te gaan. Ze maken steeds vaker eigen keuzes en willen bijvoorbeeld graag bij een groep horen met vrienden die niet naar het project (kunnen) gaan. Hun keuze wordt makkelijker wanneer in de loop van de jaren de leefomstandigheden sterk zijn verbeterd en deelname aan het Compassion-programma minder urgent is dan voorheen. Ook hier praten we uitgebreid met de kinderen over om hen te motiveren naar het project te blijven komen en een opleiding af te ronden.

 • De leefsituatie is sterk verbeterd

  De leefsituatie is sterk verbeterd

  Compassion helpt de allerarmsten. Soms verbetert de situatie van een kind, bijvoorbeeld doordat één van de ouders een baan krijgt. Hulp is niet meer nodig, want het gezin kan zichzelf nu zelf redden. Als dat gebeurt, kiezen we ervoor om een ander kind in het programma op te nemen dat wél dringend hulp nodig heeft. In deze gevallen spreken we uitgebreid met de ouders van het kind. Het is natuurlijk mooi dat de ouders zelf voor hun kind kunnen zorgen en dat komt zeker ook door de hulp van jou als sponsor.

 • Het project sluit

  Het project sluit

  Een project is altijd een samenwerking tussen een lokale kerk en Compassion. We controleren en auditeren alle Compassion-projecten regelmatig op financieel gebied en op de uitvoering van het programma.

  Als hierbij structureel sprake is van ongewenste uitkomsten, plaatsen we een project ‘onder toezicht’. Dan wordt er een verbeterproces ingezet door concrete afspraken te maken met het project. Als dit geen effect heeft en de afspraken niet worden nagekomen, wordt de samenwerking stopgezet. We vinden het namelijk cruciaal dat er financiële integriteit is. Jouw giften moeten goed besteed worden aan de hulp aan je sponsorkind. Als een project daar niet aan voldoet nemen we maatregelen.

  De kinderen worden dan niet aan hun lot overgelaten. We zoeken in dergelijke gevallen altijd naar andere kerken in de gemeenschap die de kinderen willen en kunnen helpen. Als dat niet mogelijk is, wordt de ondersteuning beëindigd en ontvang je van ons bericht.

  Soms besluit de lokale kerk zelf om de samenwerking met Compassion te beëindigen. Het kan zijn dat de hulp van Compassion niet meer nodig is, omdat de kerk het project zelfstandig kan uitvoeren. Meestal is de economische situatie in het gebied dan zo positief veranderd dat hulp niet meer nodig is. Vaak blijft de kerk in de gemeenschap wel actief en houdt op die manier contact met de kinderen en de families.

 • Het kind gaat werken

  Het kind gaat werken

  Het komt voor dat een sponsorkind op, voor onze begrippen, jonge leeftijd werk vindt. Dat is niet altijd een negatieve ontwikkeling. Of we hierover in gesprek gaan met de ouders hangt af van de leeftijd van het sponsorkind en de situatie.

  Soms krijgt een sponsorkind de kans om te gaan werken en zo voor een eigen inkomen te zorgen. Dit soort kansen komen niet dagelijks voorbij en worden daarom graag met beide handen aangepakt. Als deze mogelijkheid zich voordoet, is het eigenlijk prachtig dat hulp via het Compassion-programma niet meer nodig is.

  Soms besluit het sponsorkind of de ouders dat hij of zij moet stoppen met school en het Compassion-programma om geld te gaan verdienen voor de familie. Vaak wordt deze beslissing genomen vanuit kortetermijn-denken. We gaan hierover met het kind en de ouders in gesprek om het langetermijn belang van ondersteuning en deelname aan het Compassion-programma op te benadrukken.

 • Het kind gaat trouwen of samenwonen

  Het kind gaat trouwen of samenwonen

  In veel ontwikkelingsgebieden trouwen jongeren heel vroeg. We leren de kinderen wat de nadelen hiervan zijn, maar toch besluiten sommigen al vroeg te trouwen, al dan niet op aandringen van de familie. Vaak lukt het dan niet meer om naar school te gaan en verlaten ze vroegtijdig het programma. We maken dit altijd bespreekbaar en hopen de kinderen en hun ouders op andere gedachten te brengen.

Het kind heeft het programma afgerond

Het kind is klaar met het project! Dit gebeurt doorgaans als een kind tussen de 20 en 22 jaar is. In Guatemala en Nicaragua ronden kinderen over het algemeen op 18-jarige leeftijd het programma af.

Kinderen volgen in de laatste jaren vaak een gerichte cursus of vakopleiding. Hierdoor kunnen ze nog beter in hun levensonderhoud voorzien. Vaak zijn ze dan ook een financiële steun voor de rest van de familie.

Het kind verhuist

Verhuizen in Nederland is een grote onderneming. Dat plan je ruim van tevoren. In ontwikkelingslanden gaat dat vaak anders. De mensen hebben niet zoveel. Het kan gebeuren dat ze plotseling hun spullen pakken en vertrekken. Vaak omdat ze in een ander gebied een baan krijgen of kansen zien, of om bij familie te gaan wonen.

Medewerkers gaan (indien mogelijk) altijd met de ouders in gesprek. We vertellen dat de steun stopt, tenzij er een Compassion-project is in het gebied waar ze heen gaan. Ook spreken we met de ouders over hun keuze en de gevolgen op lange termijn voor het kind. Soms vertrekt een gezin plotseling, zonder dit te laten weten. Een gezin is dan niet altijd meer te traceren. Het gebeurt zelfs dat niemand weet waar ze zijn.

De ouders laten hun kind uitschrijven

Het komt voor dat ouders besluiten hun kind niet meer naar het project te laten gaan. Soms houden ouders kinderen thuis, zodat ze kunnen helpen in het huishouden of kunnen bijdragen aan inkomen voor het gezin. Kinderen gaan in de meeste landen pas na schooltijd naar het project. Sommige ouders komen tot de ontdekking dat het voor hun gezin beter is als het kind dan thuis helpt. Soms hebben de ouders niet meer de tijd om hun kind naar het project te brengen. Vooral bij kinderen die nog maar kort naar een project gaan of kortgeleden tot geloof zijn gekomen, komt het voor dat de ouders het niet eens zijn met het christelijke karakter van Compassion. Het kan ook zijn dat ouders andere verwachtingen hebben van de ondersteuning via Compassion.

We gaan altijd met de ouders in gesprek om het belang van ondersteuning en deelname aan het Compassion-programma te benadrukken. Ook als een kind niet meer komt opdagen voor de projectactiviteiten. Is een sponsorkind langer dan twee maanden niet aanwezig dan moeten we helaas besluiten dat het niet meer kan deelnemen aan het Compassion-programma, zodat er ruimte is voor een ander kind uit de omgeving.

Tieners beslissen soms zelf om niet meer naar het project te gaan. Ze maken steeds vaker eigen keuzes en willen bijvoorbeeld graag bij een groep horen met vrienden die niet naar het project (kunnen) gaan. Hun keuze wordt makkelijker wanneer in de loop van de jaren de leefomstandigheden sterk zijn verbeterd en deelname aan het Compassion-programma minder urgent is dan voorheen. Ook hier praten we uitgebreid met de kinderen over om hen te motiveren naar het project te blijven komen en een opleiding af te ronden.

De leefsituatie is sterk verbeterd

Compassion helpt de allerarmsten. Soms verbetert de situatie van een kind, bijvoorbeeld doordat één van de ouders een baan krijgt. Hulp is niet meer nodig, want het gezin kan zichzelf nu zelf redden. Als dat gebeurt, kiezen we ervoor om een ander kind in het programma op te nemen dat wél dringend hulp nodig heeft. In deze gevallen spreken we uitgebreid met de ouders van het kind. Het is natuurlijk mooi dat de ouders zelf voor hun kind kunnen zorgen en dat komt zeker ook door de hulp van jou als sponsor.

Het project sluit

Een project is altijd een samenwerking tussen een lokale kerk en Compassion. We controleren en auditeren alle Compassion-projecten regelmatig op financieel gebied en op de uitvoering van het programma.

Als hierbij structureel sprake is van ongewenste uitkomsten, plaatsen we een project ‘onder toezicht’. Dan wordt er een verbeterproces ingezet door concrete afspraken te maken met het project. Als dit geen effect heeft en de afspraken niet worden nagekomen, wordt de samenwerking stopgezet. We vinden het namelijk cruciaal dat er financiële integriteit is. Jouw giften moeten goed besteed worden aan de hulp aan je sponsorkind. Als een project daar niet aan voldoet nemen we maatregelen.

De kinderen worden dan niet aan hun lot overgelaten. We zoeken in dergelijke gevallen altijd naar andere kerken in de gemeenschap die de kinderen willen en kunnen helpen. Als dat niet mogelijk is, wordt de ondersteuning beëindigd en ontvang je van ons bericht.

Soms besluit de lokale kerk zelf om de samenwerking met Compassion te beëindigen. Het kan zijn dat de hulp van Compassion niet meer nodig is, omdat de kerk het project zelfstandig kan uitvoeren. Meestal is de economische situatie in het gebied dan zo positief veranderd dat hulp niet meer nodig is. Vaak blijft de kerk in de gemeenschap wel actief en houdt op die manier contact met de kinderen en de families.

Het kind gaat werken

Het komt voor dat een sponsorkind op, voor onze begrippen, jonge leeftijd werk vindt. Dat is niet altijd een negatieve ontwikkeling. Of we hierover in gesprek gaan met de ouders hangt af van de leeftijd van het sponsorkind en de situatie.

Soms krijgt een sponsorkind de kans om te gaan werken en zo voor een eigen inkomen te zorgen. Dit soort kansen komen niet dagelijks voorbij en worden daarom graag met beide handen aangepakt. Als deze mogelijkheid zich voordoet, is het eigenlijk prachtig dat hulp via het Compassion-programma niet meer nodig is.

Soms besluit het sponsorkind of de ouders dat hij of zij moet stoppen met school en het Compassion-programma om geld te gaan verdienen voor de familie. Vaak wordt deze beslissing genomen vanuit kortetermijn-denken. We gaan hierover met het kind en de ouders in gesprek om het langetermijn belang van ondersteuning en deelname aan het Compassion-programma op te benadrukken.

Het kind gaat trouwen of samenwonen

In veel ontwikkelingsgebieden trouwen jongeren heel vroeg. We leren de kinderen wat de nadelen hiervan zijn, maar toch besluiten sommigen al vroeg te trouwen, al dan niet op aandringen van de familie. Vaak lukt het dan niet meer om naar school te gaan en verlaten ze vroegtijdig het programma. We maken dit altijd bespreekbaar en hopen de kinderen en hun ouders op andere gedachten te brengen.

Project afgerond

De leeftijd waarop jouw sponsorkind het project afsluit, heeft te maken met het talent en ontwikkelingsniveau van je sponsorkind en de lokale context, zoals het schoolsysteem en de aanwezigheid en duur van vervolgopleidingen. Dit kun je vergelijken met tieners in Nederland die tussen hun 16e en 18e kiezen voor het mbo, hbo of universiteit en daarna nog een x aantal jaar te gaan hebben.

De leeftijd waarop een kind het Compassion-programma in een project afrondt, ligt meestal tussen de 20 en 22 jaar. In Guatemala en Nicaragua ronden kinderen over het algemeen op 18-jarige leeftijd het programma af. Een bijzonder moment; op eigen benen gaan staan en afscheid nemen van je sponsor.

Uiteraard laten we je het weten als je sponsorkind klaar is met het project. Je kunt dan nog een afscheidsbericht sturen.

Voortijdig stoppen

Ook gebeurt het regelmatig dat een kind voortijdig uit een Compassion-project gaat. Het kan zelfs zo zijn dat een kind binnen een jaar al vertrekt. Vooral bij tieners neemt de kans op eerder stoppen toe, omdat kinderen in die leeftijd steeds meer zelfstandige keuzes maken, bijvoorbeeld om te gaan werken en zo bij te dragen aan het gezinsinkomen. Hiernaast vind je uitleg over een aantal redenen hiervoor.

Dit kan veel vragen bij je oproepen, juist omdat je een kind wilt helpen en omdat deze hulp ook nodig is. Compassion streeft naar de holistische ontwikkeling van ieder kind, op weg naar zelfredzaamheid. Daarom hopen we dat ieder kind het programma volledig kan doorlopen. Tegelijkertijd maakt elke maand dat je een kind sponsort een verschil voor zijn of haar toekomst. Op deze pagina geven we je meer inzicht in de belangrijkste redenen van een vroegtijdig vertrek.

Twee afrikaanse tieners lopen met jerrycans op hun hoofd.

Goed om te weten

Sponsorkinderen wonen in andere culturen, waar mensen op een andere manier beslissingen nemen dan wij zouden doen. Omdat er verschillende redenen zijn voor een vroegtijdig vertrek, gaan wij altijd het gesprek met de ouders aan, om te praten over wat er bij de familie speelt en om het belang van de hulp te benadrukken.

Compassion richt zich op hulp op de lange termijn, terwijl mensen in veel andere culturen vaak van dag tot dag leven. De nood kan in hun persoonlijke situatie heel hoog zijn en daarom proberen we hen hierin te begeleiden en ontwikkelen, maar dat lukt niet altijd. Uiteindelijk blijft het de keus van de ouders, die zelf de beslissing nemen.

Elke maand helpt

De wereld waarin onze sponsorkinderen leven is complex en kwetsbaar. Iedere maand dat we het kind kunnen helpen en begeleiden heeft een positieve invloed op zijn of haar toekomst. Jouw liefdevolle woorden en aanmoedigingen hebben een positieve impact op zijn of haar leven. Hiermee maak jij een verschil in het leven van een kind in armoede.

Geef jij een ander kind de kans?
Is jouw sponsorkind uit het project gegaan en wil je een ander kind uit armoede bevrijden? Dat kan hier.