De sponsorbijdrage vanaf 2016


€ 4 meer voor de zorg aan uw sponsorkind

Sinds 2007 vragen we voor het sponsoren van een kind € 29 per maand. Deze bijdrage hebben we vanwege de kredietcrisis sindsdien niet verhoogd. Maar door inflatie en hogere kosten voor levensonderhoud in de landen waar we werken, kost het Compassion inmiddels meer om een kind goed te kunnen helpen. Om goede zorg te kunnen blijven bieden en de sponsorkinderen te helpen zich gezond te ontwikkelen, vragen we u om € 4 per maand meer te geven voor de zorg aan uw sponsorkind.

Vanaf 1 januari 2016 is de bijdrage voor nieuwe sponsoringen € 33 per maand, en nu geldt dit ook voor bestaande sponsoringen. De laatste keer dat we onze sponsorbijdrage hebben verhoogd was 8 jaar geleden. Omdat wij de verhoging hebben uitgesteld, is er geld vanuit andere fondswervende Compassion-landen nodig geweest om de Nederlandse sponsorbijdragen aan te vullen. We zullen nu zelf onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.

Waarom is deze verhoging nodig?

In veel ontwikkelingslanden zijn de levenskosten harder gestegen dan de inflatiecorrectie, met name op het gebied van voedsel, onderwijs en medische zorg. Op veel plaatsen is eten en drinken meer dan 40% duurder geworden. Dat is bijzonder slecht nieuws voor iedereen die 80% van het maandelijkse inkomen al aan voedsel moet besteden. Datzelfde geldt voor medische zorg. Door de hogere kosten kunnen veel ouders hun kinderen niet laten helpen als ze ziek zijn.

Sponsorkinderen worden voorzien van deze hulp, maar ook voor Compassion werden de kosten in de afgelopen jaren dus steeds hoger. We hopen dat u bereid bent om ook maandelijks € 4 meer te doneren voor de zorg aan uw sponsorkind.

Hoe we uw bijdrage besteden

We gebruiken uw bijdrage om uw sponsorkind op elk gebied van zijn/haar leven te ondersteunen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat deze werkwijze bijzonder effectief is. We streven ernaar een zo groot mogelijk deel van uw sponsorbijdrage voor de zorg aan uw sponsorkind te gebruiken. Hier ziet u hoe we uw bijdrage besteden:

Veelgestelde vragen

Wat wordt mijn maandelijkse sponsorbijdrage?

De maandelijkse sponsorbijdrage wordt met €4 opgehoogd tot €33. Als u ook maandelijks een Sponsor+ bijdrage geeft, dan is uw totale bijdrage €38 per maand. 

Hoe kan ik doorgeven dat ik € 29 wil blijven betalen?

Als deze verhoging voor u teveel is, dan horen we dit graag van u. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@compassion.nl of 055 599 44 22 (tijdens kantooruren).

Waarom gaat de sponsorbijdrage omhoog?

Door inflatie en hogere kosten voor het levensonderhoud zijn de kosten om een kind goed te kunnen helpen in de afgelopen jaren wereldwijd flink toegenomen. We konden een hogere bijdrage in Nederland tijdens de kredietcrisis uitstellen, maar dat kan nu niet langer zonder af te moeten doen aan de kwaliteit van zorg aan de kinderen.

Waarom is het €4, en niet meer of minder?

De zorgkosten nemen wereldwijd elk jaar toe. Wij hebben de bijdrage die we van u vragen in de afgelopen 8 jaar niet verhoogd. Gemiddeld genomen hebben we elk jaar ongeveer € 0,50 meer nodig om dezelfde zorg te kunnen blijven bieden. Om niet elk jaar een verhoging door te voeren, vragen we over de afgelopen periode en de komende jaren nu dus € 4 meer.

Moet ik mijn bank contacten, of gaat dit automatisch?

Als u een machtiging voor uw sponsorbijdrage heeft afgegeven, dan hoeft u niets te doen. Als u maandelijks betaalt door middel van een ingeplande maandelijkse overboeking, wilt u dan uw sponsorbijdrage zelf aanpassen en doorgeven aan uw bank?

Waarom komt Compassion hier nu mee?

Door inflatie en hogere kosten voor het levensonderhoud zijn de kosten om een kind goed te kunnen helpen in de afgelopen jaren wereldwijd flink toegenomen. We konden een hogere bijdrage in Nederland tijdens de kredietcrisis uitstellen, maar dat kan nu niet langer zonder af te moeten doen aan de kwaliteit van zorg aan de kinderen. De laatste keer dat we de sponsorbijdrage hebben verhoogd, was in 2007. 

Hoe besteedt Compassion mijn sponsorbijdrage?

We gebruiken uw bijdrage voor de zorg aan uw sponsorkind. Hij of zij krijgt geen contant geld, maar ontvangt zorg op elk gebied van zijn of haar leven: medische zorg, goed onderwijs, sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling en geestelijke zorg. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat deze werkwijze erg goed werkt. 


We streven ernaar een zo hoog mogelijk deel van uw bijdrage direct te besteden aan de zorg aan uw sponsorkind. In het afgelopen jaar besteedden we 3,4% aan beheer en administratie en 5,1% aan fondswerving. 91,5% is dus besteed aan onze doelstelling. Op deze pagina leest u nog veel meer over onze bestedingen.

Heeft dit invloed op mijn schenkingsakte aan Compassion?

Ja, want daarin heeft u een lager bedrag voor een aantal jaar vastgelegd. Als u een schenkingsakte heeft laten opmaken voor uw sponsorbijdrage aan Compassion, dan ontvangt u hierover van ons een bericht met meer informatie. Heeft u die voor 1 februari 2016 niet ontvangen? Wilt u dan contact met ons opnemen?

Voor hoeveel jaar staat dit bedrag nu vast?

Met deze verhoging houden we rekening met een jaarlijkse inflatie van zo’n €0,50. We hoeven de bijdrage in de komende 4 jaar hoogstwaarschijnlijk niet opnieuw te verhogen. Wanneer een eventuele volgende wijziging in de bijdrage plaatsvindt kunnen we nu nog niet goed overzien, omdat dit van veel externe factoren afhangt.

Zijn de zorgkosten in alle landen voor Compassion gestegen?

De inflatie en kosten voor levensonderhoud en zorg verschillen per land. Maar om dezelfde zorg wereldwijd te kunnen bieden, hebben we wereldwijd een hogere bijdrage nodig. In het ene land besteden we meer aan voedsel en onderwijs, in het andere land aan de hogere medische kosten.
Lees meer over inflatie en de armoedegrens.

Krijgt mijn sponsorkind nu ook meer?

Uw sponsorkind krijgt vanuit uw maandelijkse sponsorbijdrage geen contant geld. We gebruiken uw donaties om zorg aan uw sponsorkind te bieden op elk gebied in zijn leven. Deze hogere bijdrage is belangrijk om het niveau van zorg aan uw sponsorkind te kunnen blijven vasthouden. Daarmee geven we hem of haar de grootste kans om uit de armoede te groeien.


N.B. Als u een extra gift geeft, dan bekijken we samen met het kind en zijn of haar familie hoe we dat het beste kunnen besteden.

Waarom vragen sommige organisaties minder voor kindsponsoring?

Kindsponsoring betekent bij verschillende organisaties iets heel anders. Bij Compassion betekent het dat u 1 op 1 een kind helpt. Bij bijna alle andere kindsponsororganisaties betekent het dat u met 1 kind contact hebt, maar dat uw bijdrage voor gemeenschapsprojecten wordt gebruikt. 


Compassion begeleidt de kinderen op elk gebied van hun leven. Dat doen we, omdat armoede ook op elk gebied van hun leven een verwoestende werking heeft. Sponsorkinderen gaan dus niet alleen naar school en krijgen niet alleen gezond voedsel, ze krijgen ook medische zorg en sociaal-emotionele vorming en horen over Jezus. Die complete zorg blijkt uit onderzoek bijzonder effectief te zijn. De kosten daarvoor zijn iets hoger dan bij sommige andere kindsponsor-organisaties.

Mag Compassion meer incasseren dan waar ik voor getekend heb?

Wettelijk gezien is het niet nodig om opnieuw een handtekening te vragen voor een gewijzigd bedrag bij een periodieke machtiging (denk bijvoorbeeld aan het maandbedrag bij een energieleverancier). Maar we zouden dat nooit doen zonder u als sponsor daar zorgvuldig over te informeren.

Deze hulp krijgt uw sponsorkind

Staat uw vraag hier niet bij?
Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Compassion Nederland maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten