Bijdrage opnieuw laten incasseren

Geef Compassion hieronder toestemming om je openstaande bijdrage opnieuw te incasseren.

  • Door het invullen en verzenden van dit formulier geef je toestemming aan Stichting Compassion Nederland om een incasso-opdracht te sturen naar je bank om bovenstaand bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Compassion Nederland. Als je het niet eens bent met deze afschrijving, kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. De incassering vindt plaats op het eerstvolgende incassomoment (rond de 10e of 25e van de maand). Incassant ID Compassion: NL03ZZZ410423870000 SEPA