Bijdrage laten betalen uit reservefonds

Geef hieronder aan welk deel van de sponsorbijdrage uit het reservefonds betaald gaat worden. Na het invullen van dit formulier krijg je de keuze om aan te geven hoe je een eventueel restbedrag wilt voldoen.