Lid Raad van Toezicht van Compassion Nederland
(aandachtsgebied Financiën)

Voor de Raad van Toezicht (RvT) van Compassion Nederland zijn wij op zoek naar een nieuw lid dat zich samen met de andere leden wil inzetten om Compassion Nederland verder te ontwikkelen. De RvT houdt toezicht op de stabiliteit, groei en continuïteit van Compassion Nederland. Ze neemt de
governance code Goede doelen Nederland als uitgangspunt in haar functioneren. Ook ziet de Raad van Toezicht toe op het behouden van en invulling geven aan de missionaire grondslag en identiteit van de organisatie.

Wil je meer weten en de complete vacature lezen?


Stuur je brief met voor 15 mei 2021 naar vacatures@compassion.nl t.a.v. Corry Siegers,
HR Comissie Compassion Nederland.