Het Sponsor Administratie Team is de brug tussen sponsors en sponsorkind. Als team zorgen we voor soepel lopende administratieprocessen en daardoor voor een goede verbinding en sponsorbeleving. We hechten waarde aan goede samenwerking, betrokkenheid, plezier, flexibiliteit, gelijkwaardigheid en een positieve feedbackcultuur staan centraal.

Je werkzaamheden bestaan uit:

  • Het invoeren en controleren van nieuwe sponsoringen.
  • Het behandelen van de binnengekomen vragen van sponsors, bijvoorbeeld om gegevens aan te passen of materiaal toe te sturen.
  • Het zorgen dat nieuwe informatie over sponsorkinderen bij de sponsor komt.
  • Het verwerken van de post tussen sponsors en de kinderen die gesponsord worden.
  • Het informeren van de sponsor wanneer een sponsoring van een kind stopt door het verlaten van het project.
  • Het onderhouden van internationale contacten met collega’s.

Nieuwsgierig geworden en meer weten?


We ontvangen graag voor 25 maart 2024 je motivatiebrief en cv t.a.v. Elise van de Belt. De eerste sollicitatiegesprekken zijn op donderdag 28 maart 2024. De tweede ronde gesprekken staat gepland op donderdag 11 april 2024. Een casus is een standaard onderdeel van het tweede gesprek.

Meer weten over de vacature of over de cultuur van Compassion? Bel gerust met 055-599 44 22 of mail naar vacatures@compassion.nl.