Waarom werken we in Indonesië

Indonesië is ongeveer 46 keer zo groot als Nederland. Het is een eilandenrepubliek en bestaat uit zo’n 13.700 eilanden in de Pacifische en Indische oceaan. Het is daarmee de grootste eilandenstaat van de wereld. De grootste en bekendste eilanden zijn Nieuw-Guinea, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi en Java. De eilanden zijn zeer bosrijk en hebben grote grondstofvoorraden zoals aardolie, aardgas, bauxiet, tin en koper.

Armoede is heel verschillend per eiland. De geografische ongelijke verdeling van de bevolking en de productie-consumptiepatroon geven moeilijkheden bij het bestrijden van sociale ongelijkheid. De financiële crisis in de jaren negentig en de tsunami hebben de economie flinke klappen gegeven, waar zij met moeite weer bovenop probeert te komen. Het verschil tussen rijk en arm wordt gestaag groter.


Indonesië

Nederland

Populatie

262,7 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 70
Vrouwen: 76

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

21,9 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

630.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

87,4%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

60,8%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 3,8% 
Vrouwen: 6,4%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

10,9%

-


Wat doen we in Indonesië

Sinds 1968 werkt Compassion in Indonesië. Compassion heeft er 667 projecten. Momenteel nemen er 153.949 kinderen deel aan die projecten. In 2009 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.

In Indonesië is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals rijst, vlees, groente en fruit. Daarnaast krijgen ze een snack.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals muziekles, sport, kamp, dans, schilderen, zingen, etc. Voor de ouders organiseert Compassion workshops over ouderschap en inkomensgenererende activiteiten. 

Compassion in Indonesië in tijden van COVID-19
Wil je meer weten over hoe Compassion werkt in Indonesië in tijden van COVID-19? Lees meer op de extra pagina. 

"In een gezonde omgeving kunnen kinderen dromen hebben en hun dromen bereiken."

- Georry Nefiantuty, directeur Compassion Oost-Indonesië

Lees hier de hele brief die Georry Nefiantuty schreef aan sponsors van een kind in Oost-Indonesië.

"Kinderen waarderen je brief, omdat ze via de brief je liefde en aandacht kunnen voelen die sommige kinderen niet krijgen van hun ouders, omdat zij het te druk hebben om aan de eerste levensbehoeften voor hun gezin te voldoen."

- Sarah Jeanin Rahardja, directeur Compassion Indonesië.

Lees hier de hele brief die Sarah Jeanin Rahardja schreef aan sponsors van een kind in Indonesië.

Sponsor een kind in Indonesië