De situatie in Ghana

Ghana heeft tot dusver een tweede golf van COVID-19 weten te vermijden en meldt slechts 387 besmettingen vanaf 18 oktober. In een televisietoespraak schreef de Ghanese president deze ontwikkelingen toe aan de effectiviteit van het overheidsbeleid, de medewerking van de burgers en de genade van God. Hij moedigde burgers aan om zich aan de veiligheidsprotocollen te blijven houden. Er is bezorgdheid over besmetting bij de grote politieke campagnebijeenkomsten die plaatsvinden voorafgaand aan de nationale verkiezingen in december. Vanaf 1 september is de belangrijkste luchthaven weer geopend en mogen er alleen vluchten het land binnenkomen als er capaciteit is om alle aankomende passagiers te testen. De regering heeft de lockdown in de grotere steden opgeheven. Kerken mogen bijeenkomsten houden met een maximale duur van 2 uur. Begin oktober werden scholen in het basis- en voortgezet onderwijs geopend na 7 maanden gesloten te zijn geweest. De regering wil vanaf januari 2021 alle scholen weer openen.

Wat we nu doen in Ghana

Veel Compassion-projecten zijn gedeeltelijk open en er worden diverse activiteiten georganiseerd. De kinderen worden in kleine groepjes op het project ontvangen om brieven te schrijven aan hun sponsors en korte lessen te volgen met docenten. De projecten die nog niet heropend zijn werken samen met lokale televisiestations om het curriculum voor studenten thuis uit te zenden. Projectmedewerkers brengen huisbezoeken. De projecten zorgen waar nodig voor noodhulp, spoedeisende gezondheidszorg en interventies voor kinderbescherming. Tot op heden hebben partnerkerken 98.036 voedselpakketten en 93.182 hygiënekits kunnen leveren, evenals medische ondersteuning aan 25.883 personen. 

Update 23 november

Videoboodschap uit Ghana


De Nederlandse vertaling kan in de afspeelbalk worden ingeschakeld via de button CC (Choose Captions).


In de video zijn de volgende personen aan het woord:
- Gigty Appiah – national director
- David Owusu-Mensah – partnership facilitator

De impact van COVID-19

 

Hoe gaat het...


... op de projecten?
Momenteel zijn alle Compassion-projecten in Ghana gesloten. Medewerkers zijn bezig om online lessen te ontwikkelen. Verder blijven de medewerkers in nauw contact met de sponsorkinderen en als het mogelijk is bezoeken ze de kinderen thuis, met inachtneming van de richtlijnen. Inmiddels zijn er duizenden voedselpakketten en hygiënekits uitgedeeld aan kinderen en hun families.

... met de brieven?
Op dit moment lopen de meeste brieven vertraging op in de bezorging bij de kinderen in Ghana. Zodra de kinderen weer naar het project kunnen, ontvangen ze de brieven die in de tussentijd zijn geschreven. Bemoedig je sponsorkind gerust met een mooie brief!

... met de giften?
Giften worden met een vertraging overgedragen aan de sponsorkinderen en hun families. Gezinnen besteden de gift aan datgene waar op dat moment het meest behoefte aan is, dit kan ook voedsel zijn, maar ook het betalen van de huur bijvoorbeeld.

Hoe kan ik helpen?


Bidden
Je kan de sponsorkinderen en hun families steunen door voor hen te bidden. 

Brief schrijven
Je kan een brief of kaart aan je sponsorkind schrijven en om hem/haar te bemoedigen. Dit kan via MyCompassion, je eigen Compassion-omgeving. 

Kind- of familiegift geven
Je kan je sponsorkind en zijn/haar familie ondersteunen door een kind- of familiegift te geven. In tijden van COVID betekent dit dat een kindgift wordt besteed aan het kopen van voedsel bijvoorbeeld. 

Zoek een sponsor voor een kind
Je kan een sponsor zoeken voor een kind door het profiel van het sponsorkind te delen op je eigen social media kanalen bijvoorbeeld. Daarnaast kan je ook vrienden en familie vragen om een kind te sponsoren. 

Sponsor een kind in Ghana