De situatie in Brazilië

Brazilië heeft op dit moment enorm veel besmettingen (circa 6 miljoen) en telt ruim 160.500 doden en er wordt voor een tweede golf gevreesd. Sao Paulo en Rio de Janeiro hebben de hardste klappen gekregen. Verschillende nationale en lokale overheden in Brazilië hebben decreten uitgevaardigd die het gebruik van gezichtsmaskers verplichten. In Brazilië zijn miljoenen mensen werkloos, doordat gezinnen hun bron van inkomsten zijn verloren. Het land verkeert nu officieel in een recessie en er is bezorgdheid over een oplopende financiële crisis en inflatie. Alle openbare evenementen zijn verboden en alle openbare ruimtes, zoals winkelcentra en restaurants, zijn gesloten.

Wat we nu doen in Brazilië

Ook de Compassion-projecten zijn voorlopig gesloten en de medewerkers doen er alles aan om in de basisbehoeften van kinderen te voorzien. Via partnerkerken zijn er meer dan 232.489 voedselpakketten verstrekt en rond de 179.422 hygiënekits verspreid. Daarnaast hebben ze aan 8.948 mensen medische ondersteuning gegeven. Door middel van de telefoon wordt contact onderhouden met de sponsorkinderen en hun families, worden Bijbelverhalen gedeeld en met elkaar gebeden. Er loopt nog steeds een kindbeschermingscampagne op social media en er worden (online) diensten gehouden voor jongeren en groepen vanaf 30 personen.

Update 23 november

De impact van COVID-19

 

Hoe gaat het...


... op de projecten?
Momenteel zijn alle Compassion-projecten in Brazilië gesloten. Medewerkers zijn bezig om online lessen te ontwikkelen. Verder blijven de medewerkers in nauw contact met de sponsorkinderen en als het mogelijk is bezoeken ze de kinderen thuis, met inachtneming van de richtlijnen. Inmiddels zijn er duizenden voedselpakketten en hygiënekits uitgedeeld aan kinderen en hun families.

... met de brieven?
Op dit moment is er vertraging in de bezorging van brieven bij de kinderen in Brazilië. Zodra de kinderen weer naar het project kunnen, ontvangen ze de brieven die in de tussentijd zijn geschreven. Bemoedig je sponsorkind gerust met een mooie brief!

... met de giften?
Giften worden met enige vertraging overgedragen aan de sponsorkinderen en hun families. Gezinnen besteden de gift aan datgene waar op dat moment het meest behoefte aan is, dit kan ook voedsel zijn, maar ook het betalen van de huur bijvoorbeeld.

Hoe kan ik helpen?


Bidden
Je kan de sponsorkinderen en hun families steunen door voor hen te bidden. 

Brief schrijven
Je kan een brief of kaart aan je sponsorkind schrijven en om hem/haar te bemoedigen. Dit kan via MyCompassion, je eigen Compassion-omgeving. 

Kind- of familiegift geven
Je kan je sponsorkind en zijn/haar familie ondersteunen door een kind- of familiegift te geven. In tijden van COVID betekent dit dat een kindgift wordt besteed aan het kopen van voedsel bijvoorbeeld. 

Zoek een sponsor voor een kind
Je kan een sponsor zoeken voor een kind door het profiel van het sponsorkind te delen op je eigen social media kanalen bijvoorbeeld. Daarnaast kan je ook vrienden en familie vragen om een kind te sponsoren. 

Sponsor een kind in Brazilië