Waarom werken we in Brazilië

Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika en huisvest het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië kent één van de hardst groeiende economieën ter wereld, maar nog steeds leeft dertig procent van de bevolking onder de armoedegrens.

Deze armoede is vooral terug te vinden in de vele favela’s (krottenwijken). Begin 19e eeuw ontstonden de voorlopers van deze krottenwijken al doordat ex-slaven geen land bezaten en geen werk konden vinden. Tegenwoordig leven er in de krottenwijk vooral mensen die vanuit het platteland hun geluk zoeken in de grote stad, maar hier niet in slagen.


Brazilië

Nederland

Populatie

208,8 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 70
Vrouwen: 78

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

16,9 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

860.000

23.000

Gezuiverd drinkwater

98,1%

100%

Behoorlijk sanitair

82,8%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 7,8% Vrouwen: 7,1%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan  $1,90 per dag moeten leven.

4,2%

Wat doen we in Brazilië

Sinds 1987 werkt Compassion in Brazilië. Momenteel nemen er 57.067 kinderen deel aan projecten. In totaal heeft Compassion er 199 projecten.

In Brazilië is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Op de dagen dat het kind op het project is, krijgt het een voedzame maaltijd zoals pasta, rijst, groente en vlees.

Verder kunnen de kinderen terecht voor aanvullende lessen en hulp bij het schoolwerk. Daarnaast organiseert Compassion elke drie maanden een trainingsavond voor ouders. Zij worden ook uitgenodigd voor de bijzondere vieringen zoals Moederdag, Vaderdag en nationale kinderdag.  

Compassion in Brazilië in tijden van COVID-19
Wil je meer weten over hoe Compassion werkt in Brazilië in tijden van COVID-19? Lees meer op de extra pagina. 

"Zonder jouw royale en onbaatzuchtige giften zouden we niet in staat zijn om al deze geweldige kinderen te bereiken. Anders dan een kind dat niet aan het programma deelneemt, heeft een gesponsord kind elke dag een veilige plek om heen te gaan en leert hij veel over de liefde van Jezus."

- José Carrasco, gebiedsdirecteur Compassion Zuid-Amerika

Lees hier de hele brief die José Carrasco schreef aan sponsors van een kind in Brazilië

Foto: Susete Cardoso (directeur Compassion Brazilië)