Je hebt het recht om de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd in te zien of op te vragen om aan een derde partij door te geven. We vragen je in dit formulier om je telefoonnummer en een gewenst dagdeel om je te bellen. Op die manier kunnen we aan onze verplichting voldoen jouw identiteit te controleren. Daarom nemen we altijd eerst telefonisch contact op voordat we je verzoek verzoek om inzage of dataportabiliteit in behandeling nemen.