Doneer voor noodhulp en wederopbouw Haïti

Het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 7,2 lag vlakbij de stad Les Cayes (120 kilometer van de hoofdstad) op het schiereiland, dat het zuidwesten van Haïti vormt. De autoriteiten spreken over 2.250 doden, bijna 13.000 gewonden en 61.000 dakloze gezinnen. Ook medische voorzieningen en ziekenhuizen zijn beschadigd of verwoest. In de toch al structureel arme regio is het daarom moeilijk om voor de gewonden te zorgen. Een medisch team van Compassion Haïti is in de regio om lichtgewonden te helpen. De zoektocht naar slachtoffers en de hulpverlening worden bemoeilijkt door tropische storm Grace, die twee dagen na de aardbeving langs het zuidwesten van het land trok. Mensen hadden tijdens de zware regenval niets of alleen een tentzeil om onder te schuilen.

Sponsor je een kind in het zuiden van Haïti? Dan hoor je natuurlijk van ons als hij of zij is geraakt door de aardbeving. Door de verwoesting en chaos in het land kan dit even op zich laten wachten.

Door aardbeving verwoest klaslokaal in Haïti

Wat we nu doen

Onze lokale kerkpartners zijn terplaatse om de komende dagen, weken en maanden directe hulp te bieden in hun omgeving. De Compassion-medewerkers werken hard om te achterhalen hoe het met de sponsorkinderen en hun families is. Via huisbezoeken krijgen ze een beeld van de fysieke en materiële schade en worden direct voedsel- en hygiëne pakketten, mondmaskers en waterzuiveringstabletten uitgedeeld. Kapotte communicatienetwerken en wegen maken deze klus lastig en daarom zijn de gevolgen voor specifieke sponsorkinderen en kerken niet direct beschikbaar.

Ook wordt zo snel mogelijk gestart met het leveren van hout, stenen en metalen golfplaten voor huisvesting. In landelijk gebied zijn gezinnen vaak in het bezit van het land waar hun nu verwoeste/beschadigde huis op staat. Bouwmaterialen zijn dan een meer duurzamere oplossing dan het invliegen van tenten. Daarmee willen we voorkomen dat gezinnen terecht komen in grote opvangkampen, waar de onveiligheid en de kans op ziekten zoals Cholera groter is. De hoop is dat de projecten in tijdelijke projectgebouwen vanaf half september weer open kunnen.

Naast geld voor directe noodhulp en tijdelijke huisvesting zullen er op middellange termijn fondsen nodig zijn voor de aardbeving- en orkaanbestendige wederopbouw van de projecten en inkomensgenererende hulp voor de families die hun inkomstenbron/bedrijfje kwijt zijn door de aardbeving.

Bid je met ons mee?

 • Voor de kinderen en hun families als ze geliefden zijn verloren, gewond zijn geraakt en opnieuw geen dak boven hun hoofd of alles verloren hebben.
 • Om Gods bescherming en troost voor wie rouwt om verlies van familie en vrienden of wie nog in onzekerheid is over hun lot.
 • Voor kerkpartners en projectmedewerkers in de hulp en troost die ze kunnen bieden in deze zware tijd.
 • Voor gezondheid en hygiëne zodat er geen uitbraken van Cholera en andere ziekten komen.
 • Voor Compassion-medewerkers in het coördineren van de hulp en het bemoedigen van collega’s in het getroffen gebied.
 • Voor alle hulp die op gang komt, dat het zo snel mogelijk daar is waar het het meest nodig is.
 • Voor de kinderen en hun families als ze geliefden zijn verloren, gewond zijn geraakt en opnieuw geen dak boven hun hoofd of alles verloren hebben.
 • Om Gods bescherming en troost voor wie rouwt om verlies van familie en vrienden of wie nog in onzekerheid is over hun lot.
 • Voor kerkpartners en projectmedewerkers in de hulp en troost die ze kunnen bieden in deze zware tijd.
 • Voor gezondheid en hygiëne zodat er geen uitbraken van Cholera en andere ziekten komen.
 • Voor Compassion-medewerkers in het coördineren van de hulp en het bemoedigen van collega’s in het getroffen gebied.
 • Voor alle hulp die op gang komt, dat het zo snel mogelijk daar is waar het het meest nodig is.

Het land Haïti

Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en heeft regelmatig te maken met natuurgeweld. Zo trok in 2016 de zwaarste orkaan in een halve eeuw over de regio die nu door de aardbeving getroffen is en trof een vergelijkbare aardbeving tien jaar geleden de regio van de hoofdstad Port-au-Prince. Sinds juni stijgen de coronabesmettingen en begin juli werd de president vermoord, wat het land economisch en politiek nog instabieler maakt.

Compassion werkt sinds 1968 in Haïti samen met meer dan 300 kerken, waar ruim 120.000 kinderen zich kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en fysiek vlak en waar ze Jezus leren kennen.

2 meisjes in Haïti

Veelgestelde vragen

 • Heeft Compassion al plannen gemaakt om de lange-termijn gevolgen van deze ramp op te vangen?
  • Compassion werkt vooral via de lokale kerken in het getroffen gebied. Historisch gezien is de lokale kerk in Haïti een belangrijke pijler in de samenleving die hulp en veiligheid biedt en dat doet ze ook nu door opvang, onderdak en noodhulp te verlenen.
  • Het proces van herbouw zal jaren duren, maar Compassion streeft ernaar de projecten in Haïti zo snel mogelijk te heropenen door de gebouwen te repareren of te voorzien in tijdelijke huisvesting voor de projecten. Als we projecten opnieuw moeten opbouwen zorgen we ervoor dat de nieuwe gebouwen zo gebouwd worden dat ze beter bestand zijn tegen aardbevingen en orkanen.
 • Hoe krijgt Compassion hulpmiddelen in de getroffen gebieden?

  Overheidstransporten brengen voedsel en voorraden naar getroffen gemeenschappen. Veel bendes proberen echter deze hulp te onderscheppen door wegblokkades op te werpen. Gelukkig beginnen markten en banken weer te heropenen, waardoor het weer mogelijk wordt om giften over te boeken naar de kinderen en hun gezinnen.

 • Hoe verleent Compassion medische hulp in het getroffen gebied?

  Een week na de aardbeving heeft Compassion Haïti een team van erkende, gecertificeerde zorgverleners uit de regio Port-au-Prince naar het getroffen gebied gestuurd. De komst van een tweede team dat een paar weken later hulp zou gaan verlenen, is uitgesteld in verband met de onveiligheid in de getroffen regio en rondom Port-au-Prince.

 • Hoe zorgt Compassion op dit moment voor kinderen in Haïti?

  Als zich een ramp voordoet bieden we hulp aan het kind op verschillende gebieden. Onze eerste zorg is dat het kind de ramp overleeft. Daarom delen we voedsel- en hygiënepakketten uit en richten we kindvriendelijke ruimtes in waar minderjarigen terecht kunnen wanneer hun ouders/verzorgers zijn vermist. Terwijl er gezocht wordt hebben deze kinderen een veilige plek om te spelen en hun emoties te verwerken met vertrouwde volwassenen. Hoewel een aantal kerk- en projectgebouwen zwaar beschadigd zijn, bieden leden van onze partnerkerken de getroffen gemeenschap hulp en ondersteuning waar mogelijk.

 • Is mijn sponsorkind getroffen door de aardbeving?

  Als je een kind sponsort in Haïti dan heb je inmiddels informatie van ons ontvangen. Vanuit Nederland worden 534 kinderen uit Haïti gesponsord. In totaal zijn er meer dan 17.000 sponsorkinderen die door Compassion gelokaliseerd moeten worden in een gebied waar een groot deel van de infrastructuur verwoest is. Het zal tijd kosten om van alle sponsorkinderen de situatie helder te krijgen.

 • Komen mijn brieven nog wel aan?

  Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer er weer brieven geschreven of bezorgd kunnen worden bij de projecten in het gebied. Bij een natuurramp zoals deze willen we onze lokale kantoren en partnerkerken ten minste 30-60 dagen de tijd geven om zich te stabiliseren en te herstellen. Als de projecten weer opstarten, zullen er ook weer brieven geschreven en bezorgd worden.

 • Wat doet Compassion aan sanitaire voorzieningen, gezien het risico op cholera in Haïti?

  We moedigen kinderen en hun families aan om op hun land te herbouwen in plaats van naar vluchtelingenkampen te gaan, omdat de kans op cholera en andere gezondheidsrisico’s in de kampen veel groter is. We moedigen aan om water te koken en een medisch team heeft waterzuiveringstabletten uitgedeeld. De situatie ter plekke wordt nauwlettend in de gaten gehouden door medewerkers van Compassion Haïti. Beschadigde sanitaire voorzieningen krijgen prioriteit bij reparatie, om te voorkomen dat cholera wordt verspreid.

 • Wat is de huidige situatie voor de kinderen in Compassion projecten, Compassion medewerkers en de lokale kerken in het getroffen gebied?
  • De aardbeving trof Haïti in een ander en minder dichtbevolkt gebied dan de aardbeving in 2010 die de dichtbevolkte hoofdstad Port-au-Prince raakte. Het landelijke gebied dat nu zwaar getroffen is brengt andere uitdagingen en obstakels met zich mee.
  • De verwoesting door de aardbeving wordt verergerd door tientallen jaren van armoede, politieke onrust, ziekte en gebrek aan goede infrastructuur.
  • Tropische depressie Grace veroorzaakte 2 dagen na de aardbeving overstromingen in een aantal gebieden wat het moeilijk maakte om de schade van de aardbeving te inventariseren en noodhulp op gang te brengen.
  • Meer dan 17.000 door Compassion ondersteunde kinderen leven in het getroffen gebied. Huizen, wegen, bedrijven, kerken en overheidsgebouwen zijn beschadigd. Van de 92 Compassion-projecten zijn er 34 beschadigd en de helft daarvan is volledig verwoest.
 • Wat weten we over de situatie in Haïti?
  • Volgens de autoriteiten lag het epicentrum van de aardbeving op 8 kilometer van het plaatsje Petit Trou de Nippes, ongeveer 120 km ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince op een diepte van 10 km.
  • De Haïtiaanse regering riep de noodtoestand uit in de provincies Sud-Est, Sud, Nippes en Grand’Anse.
  • Tot nu toe zijn er 2.250 slachtoffers geregistreerd. Nog steed 300 mensen worden vermist en ongeveer 13.000 mensen zijn gewond geraakt.
  • De overheid heeft bevestigd dat bijna 1 miljoen mensen getroffen zijn door de aardbeving en directe noodhulp nodig hebben.
  • Er zijn tientallen naschokken geregistreerd sinds de aardbeving op 14 augustus waarvan enkele zware naschokken met een kracht van 4.7 tot 5.1. De regering heeft de getroffenen opgeroepen voorlopig niet terug te gaan naar hun beschadigde huizen maar gebruik te maken van noodopvang.
  • Tropische storm Grace heeft op sommige plekken overstromingen veroorzaakt, wat de noodhulp bemoeilijkt.
  • In de drie zwaarst getroffen regio’s zijn 25 waterinstallaties beschadigd.
  • De WHO (World Health Organization) in Haïti meldt dat 36 gezondheidscentra zijn beschadigd, waarvan er 4 compleet verwoest zijn.
 • Wat zijn de grootste risico’s waarmee de kinderen en hun families op dit moment worden geconfronteerd?

  De grootste risico’s zijn de risico’s die er al waren vóór de aardbeving, maar die nu verergerd zijn. De politieke instabiliteit heeft geleid tot een toename van geweld en voedselonzekerheid, terwijl daarnaast het orkaanseizoen begonnen is en de COVID-19-pandemie nog steeds wordt bestreden.

  Bovendien werd de door de aardbeving getroffen regio in 2016 ook al getroffen door orkaan Matthew. Door een enorme hoeveelheid zout water die toen aan land kwam, werden fruitbomen vernietigd die de inwoners als aanvullend voedsel gebruikten. Het zout ontwrichtte ook de bodem en heeft zelfs vandaag nog gevolgen voor de kwaliteit en kwantiteit van de gewassen in het gebied.

 • Zijn de projecten die niet beschadigd zijn gewoon open?

  Voor zover dat mogelijk is, zijn niet getroffen projecten gewoon open. Het kan wel zijn dat het programma op de projecten aangepast wordt. Zowel de naschokken van de aardbeving als de herbouw van de gemeenschap kunnen invloed hebben op wat er mogelijk is. Compassion Haïti en de partnerkerken doen er alles aan om de kinderen zo snel mogelijk weer een normaal programma aan te kunnen bieden. De verwachting is dat dit vanaf half tot eind oktober 2021 weer kan, mits er geen andere berperkingen komen door COVID-19 of het orkaanseizoen.

 • Zijn er slachtoffers of gewonden onder de kinderen in de Compassion-projecten?

  Inmiddels is er een bijna compleet overzicht en weten we er 14 kinderen uit de getroffen Compassion-projecten en 83 broertjes, zusjes of ouders/verzorgers zijn overleden. Daarnaast zijn ongeveer 139 sponsorkinderen gewond geraakt en 250 broertjes, zusjes of ouders/verzorgers. We informeren sponsors zo snel mogelijk als we informatie krijgen vanuit Haïti over het kind dat ze sponsoren.

  Deze cijfers zijn zo veel meer dan statistieken van een natuurramp. Deze kinderen, hun broertjes, zusjes en ouders/verzorgers zijn geliefde kinderen, kleinkinderen, ouders en vrienden. Tot nu toe zijn er geen sponsorkinderen van Nederlandse sponsors overleden, wanneer dat wel zo is dan doen we er alles aan om de sponsors persoonlijk te informeren.