Het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 7,2 lag vlakbij de stad Les Cayes (120 kilometer van de hoofdstad) op het schiereiland, dat het zuidwesten van Haïti vormt. De autoriteiten spreken over 2.250 doden, bijna 13.000 gewonden en 61.000 dakloze gezinnen. Ook medische voorzieningen en ziekenhuizen zijn beschadigd of verwoest. In de toch al structureel arme regio is het daarom moeilijk om voor de gewonden te zorgen en dagelijkse gezondheidszorg te bieden. Een medisch team van Compassion Haïti was een week na de aardbeving in de regio om lichtgewonden te helpen. De zoektocht naar slachtoffers en de hulpverlening werd bemoeilijkt door tropische storm Grace, die twee dagen na de aardbeving langs het zuidwesten van het land trok. Mensen hadden tijdens de zware regenval niets of alleen een tentzeil om onder te schuilen. Tot in januari 2022 zijn zware naschokken gemeten waardoor angst en onzekerheid bij de bevolking blijft bestaan.

Samen sporten voor Haïti op 25 juni

Soraya met oma

De kerk is erbij

Regio directeur Edouard Lassegue vertelt over de eerste dagen na de aardbeving. Hoe na de eerste schok, de kerk ik actie kwam en samen met Compassion noodhulp en onderdak bood. Inmiddels heeft hij met eigen ogen gezien hoe hard de bevolking samen met de projecten hebben gewerkt om weer zo snel mogelijk de scholen te openen en het Compassion-programma te hervatten.

Het verhaal van Soraya

Soraya en Ana verloren hun huis bij de aardbeving in Haïti. Soraya werd het gezicht van de campagne om in Nederland fondsen te werven voor noodhulp aan gezinnen en wederopbouw van huizen, scholen, projecten en kerken. Maak kennis met Soraya en haar oma. Ze vertellen wat er gebeurde en hoe ze de eerste weken zijn geholpen door de lokale kerk.

Haïti in actie

Zaterdag 14 augustus werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. De schade is enorm. Pastor Derosiers vertelt hoe hij direct na de beving samen met de inwoners van het dorp in actie komt voor de getroffen gezinnen. Zo geeft hij in een gebouw van de kerk eten en onderdak aan een groep dorpelingen waarvan de huizen zijn ingestort. Onder hen zijn Soraya en haar oma Ana.

Noodhulp en tijdelijke huisvesting

Onze kerkpartners in het getroffen gebied waren direct ter plaatse en konden dankzij giften aan het Compassion noodhulpfonds de eerste dagen en weken directe hulp bieden in hun omgeving. Maar wat is er verder direct na de aardbeving gebeurd?

Door aardbeving verwoest huis in Haïti

 • Het was snel duidelijk in hoeverre de families getroffen waren, waardoor we direct aan de slag konden met noodhulp en tijdelijke huisvesting. Dit deden we in samenwerking met partnerorganisaties.
 • Er was een mobiel medisch team voor de lichtgewonde mensen in de gemeenschappen, hulp bij vervoer van de zwaarder gewonde kinderen en voorlichting om ziekten zoals Cholera te voorkomen.
 • Doordat er waterinstallaties zijn getroffen, hebben we waterzuiveringstabletten verstrekt om ervoor te zorgen dat de families toch schoon water tot hun beschikking hebben. Inmiddels is een aantal elektrische waterpompen geïnstalleerd en zijn de tabletten niet meer nodig.
 • Om families te helpen met het repareren van hun huizen, delen we waardebonnen uit voor de aanschaf van bouwmaterialen.
 • De kinderen die geschokt zijn door deze heftige gebeurtenis, krijgen traumatherapie om dit te verwerken. Ook de kerkleiders krijgen deze therapie aangeboden.

Hoe nu verder?

Naar schatting zal het vier jaar kosten om de verwoeste en zwaar beschadigde projecten en kerken weer op te bouwen. Haïti zal altijd te maken hebben met orkanen en aardbevingen en daarom helpen we de projecten en kerken om de constructie van hun gebouwen volgens internationale normen te bouwen. In eerste instantie worden er tijdelijke onderkomens gebouwd, maar met een sterke fundering. Op die manier kunnen deze op een later moment uitgebreid worden tot een definitieve woonplek. Ook zorgen we ervoor dat er stevige deuren met sloten geplaatst worden, om de bewoners een gevoel van veiligheid te geven in een land dat regelmatig te maken heeft met bendegeweld. 

Een aantal kostwinners gaan we opleiden om mee te helpen bij deze wederopbouw. Met die training en ervaring zijn ze daarna gewilde arbeidskrachten. Anderen helpen we bij het krijgen van inkomen uit visserij, landbouw of een lokale winkel. Om de economie in Haïti te ondersteunen gebruiken we advies, arbeid en materiaal uit het land zelf.

Op de foto zie je een voorbeeld van een tijdelijke woonruimte die door lokale bouwvakkers gebouwd is. Je ziet dat de woning gebouwd is op een sterke fundering, die bestemd is voor de toekomst.

Er is al veel gedaan, maar er zijn nog meer fondsen nodig om alle gebouwen aardbeving- en orkaanbestendig te maken. De tijdelijke onderkomens zijn namelijk op de lange termijn niet bestand tegen dit natuurgeweld.

Updates uit Haïti

Het land Haïti

Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en heeft regelmatig te maken met natuurgeweld. Zo trok in 2016 de zwaarste orkaan in een halve eeuw over de regio die nu door de aardbeving getroffen is en trof een vergelijkbare aardbeving tien jaar geleden de regio van de hoofdstad Port-au-Prince. Sinds juni 2021 stegen de coronabesmettingen en begin juli werd de president vermoord, wat het land economisch en politiek nog instabieler maakte en vatbaar voor bendegeweld. Begin maart 2022 kampte het noorden van dit land met hevige overstromingen als gevolg van de regen. Veel families verloren persoonlijke bezittingen, zoals hun boerderijen en vee. En dit terwijl het regenseizoen nog maar net begonnen is.

Compassion werkt sinds 1968 in Haïti samen met meer dan 300 kerken, waar ruim 120.000 kinderen zich kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en fysiek vlak en waar ze Jezus leren kennen.

2 meisjes in Haïti

Veelgestelde vragen

 • Heeft Compassion al plannen gemaakt om de lange-termijn gevolgen van de aardbeving op te vangen?
  • Compassion werkt vooral via de lokale kerken in het getroffen gebied. Historisch gezien is de lokale kerk in Haïti een belangrijke pijler in de samenleving die hulp en veiligheid biedt en dat doet ze ook nu door opvang, onderdak en noodhulp te verlenen.
  • Het proces van herbouw zal jaren duren, maar Compassion streeft ernaar de projecten in Haïti zo snel mogelijk te heropenen door de gebouwen te repareren of te voorzien in tijdelijke huisvesting voor de projecten. Als we projecten opnieuw moeten opbouwen zorgen we ervoor dat de nieuwe gebouwen zo gebouwd worden dat ze beter bestand zijn tegen aardbevingen en orkanen.
 • Hoe zorgt Compassion direct na een aardbeving voor de kinderen in Haïti?

  Als zich een ramp voordoet bieden we hulp aan het kind op verschillende gebieden. Onze eerste zorg is dat het kind de ramp overleeft. Daarom delen we voedsel- en hygiënepakketten uit en richten we kindvriendelijke ruimtes in waar minderjarigen terecht kunnen wanneer hun ouders/verzorgers zijn vermist. Terwijl er gezocht wordt hebben deze kinderen een veilige plek om te spelen en hun emoties te verwerken met vertrouwde volwassenen. Hoewel een aantal kerk- en projectgebouwen zwaar beschadigd zijn, bieden leden van onze partnerkerken de getroffen gemeenschap hulp en ondersteuning waar mogelijk.

 • Is mijn sponsorkind getroffen door de aardbeving?

  Als je een kind sponsort in Haïti dan heb je inmiddels informatie van ons ontvangen. Vanuit Nederland worden 534 kinderen uit Haïti gesponsord. In totaal zijn er meer dan 17.000 sponsorkinderen die door Compassion gelokaliseerd moeten worden in een gebied waar een groot deel van de infrastructuur verwoest is. Het kost altijd tijd om van alle sponsorkinderen de situatie helder te krijgen, maar inmiddels zijn alle sponsors waarvan het kind en de familie is geraakt door de aardbeving hiervan op de hoogte gesteld.

 • Wat doet Compassion aan sanitaire voorzieningen, gezien het risico op cholera in Haïti?

  Direct na de aardbeving hebben we de kinderen en hun families aangemoedigd om op hun land te herbouwen in plaats van naar vluchtelingenkampen te gaan, omdat de kans op cholera en andere gezondheidsrisico’s in de kampen veel groter is. We geven informatie over het belang van het koken van water en een medisch team heeft waterzuiveringstabletten uitgedeeld. De situatie ter plekke wordt nauwlettend in de gaten gehouden door medewerkers van Compassion Haïti. Beschadigde sanitaire voorzieningen krijgen prioriteit bij reparatie, om te voorkomen dat cholera wordt verspreid.

 • Wat heeft Compassion geleerd van de aardbeving in Port-au-Prince in 2010?

  We hebben drie belangrijke lessen geleerd van de grote aardbeving in de regio Port-au-Prince in 2010 die we hebben toegepast in onze hulp direct na de aardbeving in 2021:

  1. Het belang van partnership: er zijn veel non-profitorganisaties in Haïti. Als we samenwerken, is onze impact zoveel groter. We werkten samen met Healing Water International voor schoon drinkwater, Map International voor medische ondersteuning en Child Evangelism Fellowship voor traumabegeleiding.
  2. Snel actie ondernemen: in 2010 duurde het weken of soms zelfs maanden voordat we startten met traumatherapie. Na de aardbeving van 2021 was dit direct onderdeel van onze hulpverlening.
  3. Lokale participatie is belangrijk: we maken de lokale bevolking mede verantwoordelijk voor de wederopbouw. Dit betekent bijvoorbeeld een kleine financiële of materiele bijdrage of een inzet in de vorm van arbeid. Zo leiden we een aantal ouders/verzorgers op tot bouwvakker om te helpen bij het bouwen van huizen, scholen en kerken. Op die manier zorgen we direct voor inkomen voor het gezin.
 • Welke invloed heeft het bendegeweld en de brandstoftekorten op de wederopbouw in Haïti?

  Het geweld en de brandstoftekorten in de grote steden beïnvloeden de wederopbouw in het zuiden van het land indirect. Zo zijn bijvoorbeeld leveringen van bouwmaterialen vertraagd en is het lastig om personeel vanuit de hoofdstad naar het aardbevingsgebied te sturen. Daarnaast zijn er vaak stroomstoringen en zijn de banken met enige regelmaat gesloten. 

  We monitoren dagelijks de situatie en we nemen voorzorgsmaatregelen om de risico’s te beperken. Onze eerste prioriteit is het open houden van de projecten, waardoor kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen. Ook werken we op dit moment veel met lokale leveranciers en zorgen we voor de beveiliging van de projecten en de kinderen.

 • Zijn de projecten na de aardbeving weer open?

  Alle projecten zijn na de aardbeving weer open gegaan. Voor zover dat mogelijk is, zijn projecten gewoon open. Het kan wel zijn dat het programma nog aangepast is. Zowel de naschokken van de aardbeving als de herbouw van de gemeenschap hebben nog enige tijd invloed op wat er mogelijk is. Soms is de tijdelijke ruimte te klein voor alle kinderen. Dan wordt de groep opgesplitst in twee groepen. De ene groep is er in de ochtend en de andere groep in de middag.

 • Zijn er slachtoffers of gewonden onder de kinderen in de Compassion-projecten?

  Inmiddels is er een compleet overzicht en weten we dat er 16 kinderen uit de getroffen Compassion-projecten en 83 broertjes, zusjes of ouders/verzorgers zijn overleden. Daarnaast zijn ongeveer 200 sponsorkinderen gewond geraakt en 250 broertjes, zusjes of ouders/verzorgers. Inmiddels zijn alle sponsors geïnformeerd als we informatie hebben ontvangen vanuit Haïti over het kind dat ze sponsoren.

  Deze cijfers zijn zo veel meer dan statistieken van een natuurramp. Deze kinderen, hun broertjes, zusjes en ouders/verzorgers zijn geliefde kinderen, kleinkinderen, ouders en vrienden. Tot nu toe zijn er geen sponsorkinderen van Nederlandse sponsors overleden, wanneer dat wel zo is dan doen we er alles aan om de sponsors persoonlijk te informeren.