Compassion-fondsen:


Water & Hygiëne

Veilig water en hygiëne zijn bepalend voor de overlevingskansen van kinderen én volwassenen. Compassion helpt met het aanleggen van toiletten, sanitair, waterputten en watersystemen. Daarnaast krijgen gezinnen waterfilters en de juiste educatie over het omgaan met water en hygiëne.

Medische Zorg & Voeding

Dit fonds richt zich specifiek op de gezondheid van kinderen. Alle sponsorkinderen krijgen medische zorg, maar in sommige gevallen heeft een kind meer nodig. Compassion heeft daarnaast een strategie voor hiv- en aidsinterventie, waarmee ingezet wordt op preventie, behandeling en rehabilitatie. In de gezondheidsprogramma’s wordt bovendien hulp bij ondervoeding geboden.

Kerkplanting & Toerusting

Als er een nieuw Compassion-project gestart wordt, dan is dit in samenwerking met de lokale kerk. Giften aan ‘Kerkplanting & Toerusting’ stellen Compassion in staat meubilair, bijbels, training (etc) te faciliteren. Daarnaast wordt dit geld geïnvesteerd in het planten van nieuwe kerken in landen waar Compassion actief is.

Educatie, Werk & Inkomen

Sponsorkinderen krijgen standaard onderwijs. Als aanvulling hierop wil Compassion kinderen gerichte beroepsopleidingen bieden. Met een goed diploma op zak maken zij meer kans op de arbeidsmarkt. Ook kunnen van giften aan ‘Educatie, Werk & Inkomen’ dieren worden gekocht die een gezin voorzien van inkomsten, door de verkoop van bijvoorbeeld melk of eieren.

Moeders en baby's

Baby's die in extreme armoede worden geboren zijn extreem kwetsbaar. Via het Moeder- en babyprogramma begeleiden we de zwangerschap, geboorte en eerste kwetsbare jaren van het kind. Daarnaast krijgen moeders hulp bij het leren van een vak en opstarten van een eigen bedrijf.

Zeer kwetsbare kinderen

Sponsorkinderen krijgen soms te maken met extreme situaties zoals misbruik, mishandeling of een slechte thuissituatie. Als een Compassion-medewerker vermoedt dat een kind in een kwetsbare situatie verkeert, wordt er direct actie ondernomen. Vanuit het fonds voor Kwetsbare Kinderen kan een eenmalige interventie of een doorlopende ondersteuning vergoed worden.