WC-week


'Een supersimpele, maar effectieve week over het thema 'hygiëne'


De wc-week!

Elk jaar sterven ruim 760.000 kinderen aan diarree, elke dag 2100 kinderen. Dat zijn ruim 80 volle schoolklassen per dag. Wij vinden dat niet kunnen en daarom hebben wij een supersimpele, maar effectieve themaweek bedacht over hygiëne.

Leren en in actie
In deze week leren kinderen dat hygiëne belangrijk is voor henzelf, maar ook voor mensen in armoede. Na een leerzame en vooral leuke gastles komen de kinderen in actie door wc-rollen te verkopen aan mensen in hun omgeving. Dit alles onder het motto: Welke rol speel jij? De opbrengst is voor kinderen in armoede.

Diarree: levensgevaarlijk

Waarom is het zo belangrijk om te voorkomen dat kinderen diarree krijgen? Compassion neemt je mee naar de sloppenwijken van Nairobi, Kenia. Deze video maakt onderdeel uit van de materialen van de wc-week.

Deel deze video via:

Wat kun je verwachten?

 • De leerlingen leren nieuwe dingen over hygiëne en hebben een leuke tijd met elkaar
 • De leerlingen, leerkrachten en ouders gaan samen voor één doel: iets doen voor kinderen in armoede
 • De leerlingen maken kennis met kinderen in armoede
 • De school kan zich op een positieve manier profileren in de woonplaats
 • De wc-week sluit aan bij de leeftijd en de leergang van de leerlingen (onder-, midden- en bovenbouw)
 • De wc-week past in de kerndoelen voor basisonderwijs opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Meedoen aan de wc-week is kosteloos

Veel gestelde vragen wc-week

Welke meerwaarde heeft de WC-week voor de leerlingen?

De WC-week heeft de volgende meerwaarde:

·         Uw leerlingen leren het belang van goede hygiëne voor henzelf en voor mensen in armoede,

 • Uw leerlingen maken kennis met het dagelijks leven van kinderen in armoede,
 • Uw leerlingen hebben een leuke tijd met elkaar als klas.

Welke meerwaarde heeft de WC-week voor de school?

De WC-week heeft de volgende meerwaarde:

 • Uw school (leerkrachten, leerlingen en ouders) zet haar schouders onder een gezamenlijk doel. Dit verhoogt de gemeenschapszin,
 • Uw school heeft de kans om in haar directe omgeving en woonplaats zichzelf neer te zetten als een school waar omzien naar elkaar een belangrijke waarde is.

Zijn er kosten verbonden aan de WC-week?

Compassion levert kosteloos de volgende materialen: wikkels voor om de wc-rollen, posters, een powerpoint, filmpjes en natuurlijk de gastles van de ‘hygiëneprofessor’.
Iedere leerling krijgt via Compassion vier wc-rollen om te verkopen. De kosten van deze wc-rollen worden door Compassion na afloop van de actie van de opbrengst afgetrokken.
We hopen dat ouders/verzorgers hun kinderen helpen door voor hen extra wc-rollen te verkopen. De wikkels voor om wc-rollen kan de leerling ophalen bij zijn of haar leerkracht.

Hoeveel tijd ben ik als docent kwijt aan de WC-week?

De gastles duurt 45 minuten. De vier wc-rollen die Compassion ter beschikking stelt, kunnen worden ingekleurd of beschreven. Dit kost 10 à 30 minuten. Kleurplaat voor de onder- en middenbouw kost in principe meer tijd dan het beschrijven van de wikkels voor de bovenbouw.

Natuurlijk is het leuk om tijdens een weeksluiting of weekopeningen de totale opbrengt en de winnaar van de WC-week bekend te maken.

Zit er verschil in de gastles voor de onder-, midden- en bovenbouw?

 

Ja, we hebben gastlessen ontwikkeld die aansluiten bij de leeftijd en de leergang van de leerlingen.

Past de WC-week in de kerndoelen voor basisonderwijs?

Ja, de WC-week past in de kerndoelen voor basisonderwijs opgesteld door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kerndoel: oriëntatie op jezelf en de wereld > mens en samenleving. (Kerndoelenboekje, 2006)

Voorziet Compassion in alle communicatie richting ouders?

Ja, Compassion zorgt voor kant en klare communicatie richting ouders: bericht nieuwsbrief, bericht website, brief aan ouders en een persbericht voor uw lokale krant. Natuurlijk bent u vrij deze uitingen naar wens aan te passen.

Onze school sponsort een Compassion-kind. Mogen wij een deel van de opbrengst doneren aan ons sponsorkind?

Ja, dat mag zeker. De opbrengst van de eerste wc-rol die iedere leerling verkoopt, mag ten goede komen aan uw sponsorkind. Op een school van 200 leerlingen betekent dat een gift van € 400,-. Dit bedrag kan besteed worden als maandelijkse sponsorgift, maar ook als extra familiegift*.

 *Een familiegift is bedoeld voor de verbetering van de leefomstandigheden van uw sponsorkind. Denk aan reparaties aan het huis of verbeteringen van de watervoorziening, het sanitair, koeien, kippen, huishoudelijke producten, etc. Projectmedewerkers adviseren de familie hoe het gezin de gift het beste kunnen besteden.

Poster voor in de klas

Poster voor op de wc-deur