School kost geld

De basisschool zou overal gratis moeten zijn. Vaak is dit ook zo, al zijn dit in lage-inkomenslanden lang niet altijd de beste scholen. En daarbij: het onderwijs is dan misschien wel gratis, de spullen die nodig zijn om naar school te mogen, zijn dat niet. Een schooluniform of verplicht schoeisel is voor sommige gezinnen simpelweg niet te betalen. Laat staan voor meerdere kinderen. Omdat in veel gevallen scholen ook ver weg zijn, gaan tieners vaak intern. Dat betekent dat ze slaapbenodigdheden en toiletspullen nodig hebben. Voor veel mensen is dit een luxe die ze zich niet kunnen veroorloven.

Aan het werk

Een van de voornaamste redenen waarom kinderen niet naar school kunnen, is dat ze moeten bijdragen aan het familie-inkomen. Omdat ze geld moeten verdienen hebben ze geen tijd en energie om in de schoolbanken te zitten. De uitbraak van COVID-19 heeft hier nog een flinke schep bovenop gedaan. Als gevolg van de pandemie is het aantal kinderen dat werkt voor het eerst in 20 jaar toegenomen. Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar als kindarbeider. De omstandigheden waarin ze in werken zijn vaak onveilig en slecht voor hun gezondheid. En eenmaal aan het werk, is de stap erg groot om terug te gaan naar school.

Zorg voor het gezin

Wanneer ouders moeten werken of uit beeld zijn, zijn kinderen vaak hard nodig als hulp in de huishouding of om de zorg voor broertjes en zusjes op zich te nemen. Deze kinderen hebben hierdoor minder of geen tijd om naar school te gaan. Vaak zijn het de meisjes die daarvoor thuisblijven. Door lockdowns vanwege de pandemie zijn veel dagloners hun baan kwijtgeraakt, met als gevolg dat ouders op zoek moeten naar werk, vaak voor minder geld. Kinderen moeten thuis meer bijspringen.

Purnima uit Bangladesh in de keuken.
Na het overlijden van haar moeder helpt Purnima uit Bangladesh mee in de zorg voor haar broertjes en zusjes.

Uithuwelijking

Een kind uithuwelijken is in sommige landen, hoewel verboden, onderdeel van de cultuur. En soms uit nood geboren. Het aanbieden van een kindbruid, gaat gepaard met het betalen van een bruidsschat. Kinderen worden soms al heel jong uitgehuwelijkt, omdat het voor ouders anders simpelweg niet te betalen is. Daarbij: een uitgehuwelijkt kind betekent ook een mond minder om te voeden. Uithuwelijking heeft voor een meisje grote gevolgen: ze stopt met school, moet voor haar nieuwe huishouden zorgen en wordt vaak heel jong moeder. We hebben het over inmiddels meer dan 650 miljoen meisjes en vrouwen die trouwden terwijl ze jonger waren dan achttien jaar. Lees het verhaal van Ratna, die op een dag te horen kreeg, dat ze nog diezelfde avond zou moeten trouwen met een onbekende man.

Tienerzwangerschappen

Kinderen in armoede zijn extreem kwetsbaar. Ze hebben snel te maken met verschillende vormen van misbruik, uitbuiting en geweld. Tienerzwangerschappen zijn een veel voorkomend probleem waardoor meisjes stoppen met school. De jonge moeders moeten voor hun kind zorgen, of aan het werk om überhaupt in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Als gevolg van de pandemie is het aantal slachtoffers van seksueel geweld en trafficking, en hiermee ook het aantal tienerzwangerschappen, toegenomen.

Ondervoeding

Naast kinderen die helemaal niet naar school gaan, zijn er ook veel kinderen die te maken hebben met leeronderbrekingen. Ondervoeding kan ervoor zorgen dat kinderen niet naar school kunnen, of zich moeilijk kunnen concentreren. Lees het verhaal van Flora, die haar ergste honger stilt met een kop thee in de ochtend. Zo’n 320 miljoen kinderen zijn afhankelijk van een schoolmaaltijd. Dat is meer dan 18 keer het aantal inwoners van Nederland. Doordat veel scholen hun deuren moesten sluiten vanwege lockdowns als gevolg van de pandemie, liepen deze kinderen hun broodnodige maaltijd mis.

“Gebrek aan onderwijs heeft een negatief effect op het verdienvermogen voor de rest van je leven. Op die manier wordt het erg moeilijk om aan extreme armoede te ontkomen.”
Sidney Muisyo, Compassion

Basiszorg voor ieder kind

De lokale kerken waarmee Compassion samenwerkt, helpen kinderen die opgroeien in extreme armoede om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Zij spelen zo veel mogelijk in op de specifieke behoeften van het kind en zijn omgeving, aangepast aan de lokale cultuur. Naast deze specifieke hulp krijgen alle kinderen die deelnemen aan een Compassion-project, in welk land dan ook, dezelfde basiszorg.

Een onderdeel van deze basiszorg is dat ieder kind toegang heeft tot een opleiding en trainingen, omdat onderwijs je helpt om uit armoede te komen. Wanneer het nodig is geeft Compassion verdere ondersteuning.

Bronnen:
PBS News Hour, Human Rights Watch, Unicef