Voor kinderen én samenlevingen

Veel kinderen gaan niet naar school, terwijl onderwijs erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én samenlevingen. Een jaar extra onderwijs verhoogt het inkomen van een persoon met 10 procent!

Waarom gaan kinderen niet naar school?

1. Ze moeten bijdragen aan het familie-inkomen.
2. Ze trouwen jong of helpen in het huishouden.
3. De school is te ver weg.
4. Een ‘gewone’ school is niet haalbaar voor kinderen met een handicap.

De armoede doorbreken

Met hulp van een sponsor kan een sponsorkind naar school en dus basisonderwijs, voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of universitaire studie volgen. De Compassion-projecten bieden aanvullend onderwijs, bijvoorbeeld over hygiëne, seksualiteit, landbouw, voeding, en sociale vaardigheden. Sponsorkinderen krijgen bovendien computerles en, als dat nodig is, bijles. Er is ook veel tijd voor creatieve vakken en sport.