Ieder kind…

 • ontwikkelt een gezond zelfbeeld.
 • leert anderen te respecteren.
 • leert om te gaan met emoties en gevoelens van zichzelf, maar ook van anderen.
 • krijgt les in sociale omgangsvormen.
 • leert verantwoordelijkheid te nemen en verantwoorde keuzes te maken.
 • is ‘omgevingsbewust’ en leert over rentmeesterschap en milieu.
 • volgt lessen over conflicten oplossen, relaties opbouwen, enzovoorts.

Ieder kind…

 • krijgt les over persoonlijke hygiëne en gezonde voeding.
 • ondergaat regelmatig medische controles en krijgt de zorg die het nodig heeft.
 • leert armoede gerelateerde ziekten zijnbehandelen én voorkomen.
 • krijgt les in hoe te handelen als zich een ramp voordoet.
 • wordt zich bewust van fysieke grenzen.
 • wordt weerbaar gemaakt tegen fysiek en seksueel misbruik.
 • leert gezonde keuzes te maken met betrekking tot gezondheid en seksualiteit.

Ieder kind…

 • heeft een eigen bijbel gekregen.
 • hoort dat het een geliefd kind van God is.
 • hoort de verhalen uit de Bijbel en leert wat de boodschap ervan is.
 • leert wat bijbelse waarden en principes zijn.
 • leert wat bidden is.
 • krijgt de kans een persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan.
 • maakt tijdens de lessen opdrachten die met de Bijbel te maken hebben.

Ieder kind…

 • rondt minimaal basisonderwijs af en leert, als het kan, daarna verder.
 • ontdekt wat zijn of haar sterke punten zijn en hoe het die kan benutten.
 • leert op een constructieve manier problemen op te lossen.
 • leert samen te werken.
 • leert een vak zodat het geld kan verdienen.
 • leert wijs om te gaan met geld.
 • werkt aan een plan voor de toekomst.