Een gezonde ontwikkeling voor ieder kind


Of een kind nu in Uganda, Sri Lanka of Nicaragua woont, in de verschillende landen krijgen alle kinderen die deel uitmaken van een Compassion-project, dezelfde lessen; aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit geldt voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel en spiritueel.


Ieder kind...


... krijgt les over persoonlijke hygiëne en gezonde voeding.
... ondergaat regelmatig medische controles en krijgt de zorg die het nodig heeft.
... leert armoede gerelateerde ziekten zijnbehandelen én voorkomen.
... krijgt les in hoe te handelen als zich een ramp voordoet.
... wordt zich bewust van fysieke grenzen.
... wordt weerbaar gemaakt tegen fysiek en seksueel misbruik.
... leert gezonde keuzes te maken met betrekking tot gezondheid en seksualiteit.


Ieder kind...

... rondt minimaal basisonderwijs af en leert, als het kan, daarna verder.
... ontdekt wat zijn of haar sterke punten zijn en hoe het die kan benutten.
... leert op een constructieve manier problemen op te lossen.
... leert samen te werken.
... leert een vak zodat het geld kan verdienen.
... leert wijs om te gaan met geld.
... werkt aan een plan voor de toekomst.


Ieder kind...

... ontwikkelt een gezond zelfbeeld.
... leert anderen te respecteren.
... leert om te gaan met emoties en gevoelens van zichzelf, maar ook van anderen.
... krijgt les in sociale omgangsvormen.
... leert verantwoordelijkheid te nemen en verantwoorde keuzes te maken.
... is ‘omgevingsbewust’ en leert over rentmeesterschap en milieu.
... volgt lessen over conflicten oplossen, relaties opbouwen, enzovoorts.

Ieder kind...

...heeft een eigen bijbel gekregen.
... hoort dat het een geliefd kind van God is.
... hoort de verhalen uit de Bijbel en leert wat de boodschap ervan is.
... leert wat bijbelse waarden en principes zijn.
... leert wat bidden is.
... krijgt de kans een persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan.
... maakt tijdens de lessen opdrachten die met de Bijbel te maken hebben.