Icoon voor onderwijs.

Onderwijs

Ieder kind heeft toegang tot een opleiding en trainingen, omdat onderwijs je helpt om uit armoede te komen.

Naast toegang tot onderwijs en een beroepsopleiding, geven lokale projectmedewerkers en kindercoaches ook trainingen en cursussen. Kinderen krijgen bijvoorbeeld computercursussen, muzieklessen en uitleg over hygiëne. Compassion ondersteunt het onderwijs door te voorzien in een schooluniform wanneer dat nodig is, of bijvoorbeeld door het regelen van identiteitspapieren of andere documenten die nodig zijn om naar school te kunnen.

Icoon voor ontwikkeling.

Ontwikkeling

Ieder kind wordt aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen in zijn eigen ontwikkeling, omdat ieder kind daar een eigen stem in heeft.

Kinderen die een gezond zelfbeeld hebben en de toekomst hoopvol zien, kunnen over hun eigen omstandigheden heen kijken. Zij zijn in staat mogelijkheden te zien om uit armoede te komen. Binnen het curriculum van Compassion ontwikkelen kinderen karaktereigenschappen als empathie, integriteit en veerkracht. Ze leren om in de toekomst zelfredzaam te worden en krijgen de kans om te dromen, te leren en te groeien.

Icoon voor gezonde relaties.

Gezonde relaties

Ieder kind wordt aangemoedigd om gezonde relaties aan te gaan, omdat de mens gemaakt is om in relatie met anderen te leven.

Als mensen je bij je naam kennen, dan schuilt daar kracht in. De kinderen in onze projecten worden geholpen en begeleid door voorgangers, kindercoaches, projectmedewerkers en vrijwilligers. Dat zijn allemaal mensen uit hun eigen omgeving die hen aanmoedigen om hun gaven, passies en talenten te ontdekken. Op het project leren kinderen om op een gezonde manier vriendschappen te sluiten. Ook het contact met de sponsor kan een belangrijke rol spelen in het leven van een kind.

Icoon voor bescherming.

Bescherming

Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en daarom staat de bescherming van kinderen centraal in wat we doen.

Een Compassion-project vormt een veilige plaats om te leren en te spelen. Volwassenen die met de kinderen werken, worden opgeleid in het beschermen van kinderen en ondertekenen een verklaring waarin staat dat ze zich hiervoor zullen inzetten. Op het project leren kinderen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Wanneer projectmedewerkers erachter komen dat een kind te maken krijgt met misbruik in welke vorm dan ook, dan zullen zij er alles aan doen om dit te stoppen.

Icoon voor discipelschap.

Discipelschap

Ieder kind krijgt de kans om de liefde van God te ervaren.

Als een kind naar een Compassion-project gaat, dan wordt er niet gekeken naar achtergrond of religie; ieder kind is welkom. Geloven in Jezus is dus geen vereiste, maar komt wel aan bod. Ieder kind dat deelneemt aan een project, krijgt een eigen bijbel, hoort het evangelie en is via het project verbonden aan de lokale christelijke gemeenschap. Kinderen krijgen dan ook de kans om Gods liefde te ervaren en hierin te groeien.

Icoon voor medische hulp.

Medische hulp

Ieder kind krijgt de medische zorg die hij nodig heeft, omdat iedereen een kans verdient om gezond op te groeien.

Ieder kind dat naar een Compassion-project gaat, krijgt jaarlijks een medische controle. Daarnaast hebben kinderen toegang tot aanbevolen vaccinaties die hen ondersteunen in de strijd tegen ziektes en hen helpen om gezond te blijven. Als er extra medische zorg nodig is, dan wordt die geboden.

Icoon voor voedselhulp.

Voedselhulp

Ieder kind heeft toegang tot voeding en een kind dat tekenen van ondervoeding vertoont, krijgt voedselhulp.

Ondervoeding belemmert kinderen in hun ontwikkeling. Het is een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte in de wereld. Naast de jaarlijkse gezondheidscontroles helpen periodieke controles om ondervoeding op te sporen en aan te pakken voordat dit kritieke gevolgen heeft voor de ontwikkeling van een kind.

Icoon voor noodhulp.

Noodhulp

Ieder kind dat getroffen wordt door een ramp of crisis, wordt bijgestaan door medewerkers van de lokale kerk.

Als er een ramp plaatsvindt of als er een crisissituatie ontstaat, denk aan een natuurramp, maatschappelijke onrust of economische instabiliteit, dan worden kwetsbare kinderen en gezinnen het hardst getroffen. Lokale medewerkers zijn altijd ter plaatse en schieten waar nodig te hulp. Zo krijgen de kinderen en hun gezinnen snel wat ze nodig hebben. Voorbeelden daarvan zijn schoon water, onderdak, kleding, traumatherapie en andere noodhulp.

Projectmedewerker Antonia uit Mexico is op huisbezoek en speelt met de kinderen.
Lokale projectmedewerker Antonia uit Mexico is op bezoek bij Maria en haar kinderen Victoria en Iker.

Bij Compassion zijn we voortdurend op zoek naar de beste manieren om kinderen in armoede te helpen.
Wanneer de basiszorg om wat voor reden dan ook in het gedrang komt, dan zullen onze lokale partnerkerken er
samen met medewerkers van Compassion alles aan doen om de zorg weer terug te brengen naar deze basiszorg.

Daarnaast zetten we in op innovatie en willen we toekomstbestendige hulp bieden in een wereld die snel verandert.
Daarom blijven we onze programma’s vernieuwen en verbeteren.

Icoon voor onderwijs.

Onderwijs

Ieder kind heeft toegang tot een opleiding en trainingen, omdat onderwijs je helpt om uit armoede te komen.

Naast toegang tot onderwijs en een beroepsopleiding, geven lokale projectmedewerkers en kindercoaches ook trainingen en cursussen. Kinderen krijgen bijvoorbeeld computercursussen, muzieklessen en uitleg over hygiëne. Compassion ondersteunt het onderwijs door te voorzien in een schooluniform wanneer dat nodig is, of bijvoorbeeld door het regelen van identiteitspapieren of andere documenten die nodig zijn om naar school te kunnen.

Icoon voor ontwikkeling.

Ontwikkeling

Ieder kind wordt aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen in zijn eigen ontwikkeling, omdat ieder kind daar een eigen stem in heeft.

Kinderen die een gezond zelfbeeld hebben en de toekomst hoopvol zien, kunnen over hun eigen omstandigheden heen kijken. Zij zijn in staat mogelijkheden te zien om uit armoede te komen. Binnen het curriculum van Compassion ontwikkelen kinderen karaktereigenschappen als empathie, integriteit en veerkracht. Ze leren om in de toekomst zelfredzaam te worden en krijgen de kans om te dromen, te leren en te groeien.

Icoon voor gezonde relaties.

Gezonde relaties

Ieder kind wordt aangemoedigd om gezonde relaties aan te gaan, omdat de mens gemaakt is om in relatie met anderen te leven.

Als mensen je bij je naam kennen, dan schuilt daar kracht in. De kinderen in onze projecten worden geholpen en begeleid door voorgangers, kindercoaches, projectmedewerkers en vrijwilligers. Dat zijn allemaal mensen uit hun eigen omgeving die hen aanmoedigen om hun gaven, passies en talenten te ontdekken. Op het project leren kinderen om op een gezonde manier vriendschappen te sluiten. Ook het contact met de sponsor kan een belangrijke rol spelen in het leven van een kind.

Icoon voor bescherming.

Bescherming

Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en daarom staat de bescherming van kinderen centraal in wat we doen.

Een Compassion-project vormt een veilige plaats om te leren en te spelen. Volwassenen die met de kinderen werken, worden opgeleid in het beschermen van kinderen en ondertekenen een verklaring waarin staat dat ze zich hiervoor zullen inzetten. Op het project leren kinderen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Wanneer projectmedewerkers erachter komen dat een kind te maken krijgt met misbruik in welke vorm dan ook, dan zullen zij er alles aan doen om dit te stoppen.

Icoon voor discipelschap.

Discipelschap

Ieder kind krijgt de kans om de liefde van God te ervaren.

Als een kind naar een Compassion-project gaat, dan wordt er niet gekeken naar achtergrond of religie; ieder kind is welkom. Geloven in Jezus is dus geen vereiste, maar komt wel aan bod. Ieder kind dat deelneemt aan een project, krijgt een eigen bijbel, hoort het evangelie en is via het project verbonden aan de lokale christelijke gemeenschap. Kinderen krijgen dan ook de kans om Gods liefde te ervaren en hierin te groeien.

Icoon voor medische hulp.

Medische hulp

Ieder kind krijgt de medische zorg die hij nodig heeft, omdat iedereen een kans verdient om gezond op te groeien.

Ieder kind dat naar een Compassion-project gaat, krijgt jaarlijks een medische controle. Daarnaast hebben kinderen toegang tot aanbevolen vaccinaties die hen ondersteunen in de strijd tegen ziektes en hen helpen om gezond te blijven. Als er extra medische zorg nodig is, dan wordt die geboden.

Icoon voor voedselhulp.

Voedselhulp

Ieder kind heeft toegang tot voeding en een kind dat tekenen van ondervoeding vertoont, krijgt voedselhulp.

Ondervoeding belemmert kinderen in hun ontwikkeling. Het is een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte in de wereld. Naast de jaarlijkse gezondheidscontroles helpen periodieke controles om ondervoeding op te sporen en aan te pakken voordat dit kritieke gevolgen heeft voor de ontwikkeling van een kind.

Icoon voor noodhulp.

Noodhulp

Ieder kind dat getroffen wordt door een ramp of crisis, wordt bijgestaan door medewerkers van de lokale kerk.

Als er een ramp plaatsvindt of als er een crisissituatie ontstaat, denk aan een natuurramp, maatschappelijke onrust of economische instabiliteit, dan worden kwetsbare kinderen en gezinnen het hardst getroffen. Lokale medewerkers zijn altijd ter plaatse en schieten waar nodig te hulp. Zo krijgen de kinderen en hun gezinnen snel wat ze nodig hebben. Voorbeelden daarvan zijn schoon water, onderdak, kleding, traumatherapie en andere noodhulp.

Projectmedewerker Antonia uit Mexico is op huisbezoek en speelt met de kinderen.
Lokale projectmedewerker Antonia uit Mexico is op bezoek bij Maria en haar kinderen Victoria en Iker.

Bij Compassion zijn we voortdurend op zoek naar de beste manieren om kinderen in armoede te helpen. Wanneer de basiszorg om wat voor reden dan ook in het gedrang komt, dan zullen onze lokale partnerkerken er samen met medewerkers van Compassion alles aan doen om de zorg weer terug te brengen naar deze basiszorg.

Daarnaast zetten we in op innovatie en willen we toekomstbestendige hulp bieden in een wereld die snel verandert. Daarom blijven we onze programma’s vernieuwen en verbeteren.