Voor Shayann (15) lijkt de kans op een opleiding voorgoed verkeken. Samen met haar moeder woont zij in Mathare, de grootste sloppenwijk van Nairobi, Kenia. In maart 2020 sloot haar school en raakte haar moeder haar werk kwijt, ze waste de kleren van de rijkere inwoners van de stad. Shayann: “Toen we als gevolg van de lockdown zelfs geen eten meer hadden, ging ik in op het verzoek van mijn vriendje om tegen betaling onbeschermde seks met hem te hebben.” In ruil daarvoor kreeg ze 500 shilling, 4 euro. Nu is ze zwanger. Van het vriendje heeft ze sinds de zwangerschap niks meer vernomen. Ze zoekt nu werk en keert niet meer terug naar school (Bron: de Volkskrant).

School is veel meer dan onderwijs

In veel landen is school niet alleen de plek waar je onderwijs volgt. Het is voor veel kinderen ook de plek waar ze veilig zijn: weg van geweld en misbruik. Daarnaast staat school voor miljoenen kinderen voor die ene voedzame maaltijd per dag, essentieel voor hun gezondheid. Voor meisjes is die maaltijd vaak hun redding: ouders sturen hen juist daarom naar school en zo ontsnappen zij aan kinderarbeid of een kindhuwelijk. Gezondheidsdiensten werken in arme landen ook vaak via scholen. Vaccinaties, ontwormingstabletten en medische check-ups krijg je in je klaslokaal. Gesloten schooldeuren vanwege een lockdown kost veel kinderen hun maaltijd, medische zorg en hun veiligheid.


Misbruik en uitbuiting

Maar liefst 463 miljoen kinderen over de hele wereld ontvangen op dit moment geen onderwijs. Volgens Unicef ligt dit getal nog hoger, maar het is moeilijk te meten. Veel kinderen in extreme armoede hebben geen toegang tot internet, televisie of radio. Zij hebben geen online leermogelijkheden. En al hebben kinderen thuis lesmateriaal, dan nog staan ze vaak onder druk. Ze hebben geen hulp bij het leren of wonen in een onrustige thuissituatie, waardoor leren lastig is.

Ook moeten veel kinderen meehelpen in het huishouden of werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Want inkomsten staan door de pandemie meer onder druk. Kinderen in kwetsbare situaties lopen het risico slachtoffer te worden van geweld, kinderarbeid, seksueel misbruik en tienerzwangerschappen. De verwachting is dat miljoenen kinderen, vooral meisjes, na de lockdown niet meer terug zullen keren naar school.

Minder kans op een goede toekomst

Carolina Sánchez-Páramo, Global Director of Poverty and Equity voor de Wereldbank, zegt hierover: “Extreme armoede ontneemt miljoenen kinderen de mogelijkheid om zich fysiek en cognitief te ontwikkelen. Ze zullen nooit hun potentieel bereiken en als volwassene een kans krijgen op een baan.” Met andere woorden: een kind dat geen onderwijs krijgt, heeft minder kans op een goede toekomst.

In de meeste landen waar Compassion werkt, zijn de gevolgen van de pandemie groot. Hoewel de meeste Compassion-projecten weer open zijn en het programma kunnen aanbieden (soms nog in kleine groepen), zijn de leerachterstanden groot en moet er veel energie worden gestoken in het terug naar school laten gaan van de kinderen en jongeren. Veel van hen zijn noodgedwongen gaan werken of zijn als meisje uitgehuwelijkt. Victor uit Kampala (Uganda) kreeg tijdens de pandemie heel concreet hulp van Milly, de directeur van het Compassion-project dat hij bezoekt.