Meer dan een kwart van de wereldbevolking heeft niet dagelijks toegang tot gezond en voedzaam eten.

320 miljoen kinderen zijn afhankelijk van een schoolmaaltijd. Dat is meer dan 18 keer het aantal inwoners van Nederland.


Als kinderen structureel maaltijden missen, heeft dat grote gevolgen voor de fysieke ontwikkeling.“Onderwijs is het beste wapen om de wereld blijvend te veranderen.”
Nelson Mandela

Een lockdown heeft voor kinderen in kwetsbare situaties desastreuze gevolgen. Ze missen nu een heleboel basale levensbehoeften.

Kinderen die niet naar school kunnen, lopen niet alleen een maaltijd mis, ook online leren behoort niet tot de mogelijkheden.


Aanvullende schoolkosten en kosten van een vervolgopleiding voor kinderen in de Compassion-projecten wordt betaald vanuit het fonds Educatie.


Waarom zijn fondsen nodig?
In een Compassion-project krijgt ieder kind dezelfde basiszorg om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Ondersteuning van individuele sponsors maakt dit mogelijk. Door wereldwijde crisissen wordt armoedeproblematiek complexer en komt de ontwikkeling van een kind in armoede snel in het nauw. Daarom bieden de lokale kerk en Compassion zorg op maat aan ieder kind binnen onze programma’s. Deze aanvullende zorg aan kinderen, hun gezinnen en gemeenschap is mogelijk door onze fondsen.