Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Nicaragua


 

Nicaragua

Nederland

Populatie

6 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 71
Vrouwen: 76

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

19 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

8.900

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

87%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

67,9%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 17,6% 
Vrouwen: 16,8%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

29,6%

 


Nicaragua is een land van bergen, meren en oerwouden. Het grootste Centraal-Amerikaanse land is één van de armste landen in de regio.

Bevolking
Nicaragua telt een kleine zes miljoen inwoners. De bevolking is overwegend geconcentreerd in de westelijke laagvlakte en is in vier groepen te verdelen. De mestiezen (van Spaanse en indiaanse komaf), de blanke bevolking, de (van origine) Afrikanen en indianen. De officiële taal in Nicaragua is Spaans. In het Caribische kustgebied wordt onder de zwarte bevolking een verbasterde vorm van Engels gesproken.
 
Geschiedenis
Nicaragua werd in 1502 ontdekt tijdens Columbus’ vierde ontdekkingstocht. In 1522 werd het veroverd door de Spanjaarden. Het koloniale bewind werd in 1838 afgezet en het land werd een onafhankelijke republiek. Er ontstond een bloedige strijd tussen de conservatieven en de meer vooruitstrevende liberalen. Het kwam zelfs zover dat de Verenigde Staten het land bezetten van 1909-1933. Na het vertrek van de Amerikanen kwam in 1937 de familie Somoza aan de macht, gesteund door de Verenigde Staten. Tot 1979 verrijkte deze familie zichzelf door corruptie. De socialistische oppositie voerden vervolgens een jarenlange en bloedige burgeroorlog uit tegen het Somoza-bewind. Sinds de jaren negentig lijkt het land wat gestabiliseerd, maar orkaan Mitch deed alle opbouw te niet. Zeker drieduizend mensen kwamen om het leven en de strijd om de macht (de hulpgoederen/geld) laaide weer op. Sinds 2007 lijkt het land weer in rustiger vaarwater te komen.

Armoede
Nicaragua is na Haïti het armste land van het Westelijk Halfrond. Omdat het land zelf weinig minerale grondstoffen bezit, is de economie voornamelijk gebaseerd op de productie, verwerking en uitvoer van landbouwproducten. De belangrijkste exportproducten zijn koffie, katoen en bananen. In 2004 kreeg Nicaragua een behoorlijk duw in de rug door de kwijtschelding van 4,5 miljard dollar aan buitenlandse schulden.

Kinderen
Één op de drie kinderen lijdt aan chronische ondervoeding en negen procent is zeer ernstig ondervoed. Door gebrek aan schoon water en andere basisvoorzieningen staat met name in de sloppenwijken de deur open voor tyfus, knokkelkoorts, tuberculose, malaria en infecties. Armoede dwingt veel ouders om hun kinderen al op jonge leeftijd aan het werk te zetten. Daar waar scholen zijn, ontbreekt het meestal aan leermiddelen of kunnen de ouders gewoonweg het lesmateriaal niet betalen. Slechts dertig procent van de kinderen maakt de basisschool af.

Religie
In Nicaragua is 73 procent van de bevolking rooms-katholiek. Vijftien procent is protestants-evangelisch en de rest hangt inheemse religies aan of is ongelovig.  Het aantal roomsen neemt sterk af, terwijl de evangelische beweging en de mormoonse kerken steeds meer volgelingen krijgen.

Compassion in Nicaragua
Sinds 2002 werkt Compassion in Nicaragua. Momenteel nemen er 55.678 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 182 projecten.

In Nicaragua is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

8 uur per week, verspreid over 3 dagen

6-8 jaar

6 uur per week, verspreid over 3 dagen

9-11 jaar

6 uur per week, verspreid over 3 dagen

12-14 jaar

4 uur op zaterdag, 1 extra dag voor beroepsles

15-18 jaar

4 uur op zaterdag, 1 extra dag voor beroepsles


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals rijst, vlees, tortilla, vruchtensap, thee en cornflakes. Daarnaast krijgen de kinderen nog een snack zoals fruit, rijstepap, etc.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals kamp, uitjes, kunstlessen en sport. Daarnaast helpen de kinderen bij projecten voor zieken en ouderen in hun gemeenschap. En krijgen zij lessen over landbouw.

Voor de ouders organiseert Compassion workshops over o.a. hygiëne, gezondheid en kinderbescherming. Daarnaast helpen de ouders vaak op het project met schoonmaken en het bereiden van het voedsel.  Twee keer per jaar nemen ze, samen met de kinderen, deel aan de medische controle.

Sponsor een kind in Nicaragua