Het jaarverslag 2019-2020 van Compassion


Het online jaarverslag 2019-2020 van Compassion is gepubliceerd. Ondanks de enorme uitdagingen die de wereldwijde coronacrisis met zich meebracht en brengt, zagen we afgelopen jaar een groei van het aantal gesponsorde kinderen. In totaal krijgen nu 47.991 kinderen hulp via een sponsor in Nederland of België: een groei van 1.767 kinderen.

Directeur Nienke Westerbeek: “We sluiten het jaar 2019-2020 af, terwijl we nog niet goed weten wat de impact van corona op de langere termijn zal zijn. Niet in Nederland en niet in de landen waar onze sponsorkinderen wonen. De uitdagingen in de landen van onze sponsorkinderen zijn enorm. Niet alleen door COVID-19 zelf, maar ook door de economische impact. Meer gezinnen dan ooit zijn teruggeworpen in een staat van armoede waar ze eigenlijk voorbij waren. Er is directe honger en nood in veel van de huizen van onze sponsorkinderen. Er zijn geen ontsnappingsmogelijkheden bij huiselijk geweld. Misbruik is toegenomen. Kinderen kunnen niet naar school door de lockdown, en lopen daarom een onderwijsachterstand op die niet zomaar kan worden ingelopen.

Vertrouwen
Onze motivatie om samen op te komen voor het meest kwetsbaren – kinderen en hun gezinnen – is er alleen maar groter op geworden. Hoewel we dit jaar dus afsluiten in onzekerheid, verwachten we dat er op termijn weer veel hoopvolle verhalen te vertellen zijn. Omdat wij onze hoop en vertrouwen stellen op de God van herstel en vernieuwing, en we ons werk doen in Jezus’ naam.”

Resultaten
De inkomsten waren in het afgelopen boekjaar 24,6 miljoen euro. Van de uitgaven besteedde wij 91,1% aan de doelstelling ‘kinderen bevrijden van armoede in Jezus’ naam’. Naast de behaalde resultaten en financiële gegevens belicht het jaarverslag ook de hoogtepunten van Compassion International. Het jaarverslag is te lezen op www.compassion.nl/jaarverslag.

Het jaarverslag is hier te lezen