Voorwaarden sprekers muskathleten

Een muskathleet kan gebruik maken van het sprekersnetwerk van Compassion. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden.

1.Een muskathleet nodigt een spreker uit in zijn/haar kerk of tijdens een event.
De muskathleet betaalt de sprekerskosten: €200, – en €0,19 per km aan reiskosten. Om deze kosten te dekken kan hij/zij: een giftgever zoeken, zijn/haar kerk benaderen of vragen of de collecte hierin mag bijdragen. Alle kinderen die tijdens deze dit event gesponsord worden, komen op naam van de muskathleet (met een maximum va 10 kinderen).
Dit omdat er bij hele grote gemeenten er wel meer dan 10 kinderen gesponsord kunnen worden  tijdens een dienst van een bekende spreker.

2.Een Compassion-medewerker spreekt in de kerk van een muskathleet.

Indien in deze dienst kinderen gesponsord worden, ‘schenkt’ Compassion twee sponsorkinderen aan de muskathleet. De muskathleet wordt waar mogelijk ingezet als vrijwilliger. Aan dit event zijn dus geen kosten verbonden voor de muskathleet.

3.Compassion nodigt de muskathleet uit om als vrijwilliger inzetbaar te zijn tijdens een event.

Een atleet die aanhaakt bij een evenement die Compassion heeft georganiseerd in zijn of haar kerk of directe netwerk krijgt één sponsorship op zijn/haar teller, mits deze sponsoring ook wordt geworven en de atleet actief meehelpt.

Tijdens een evenement van Compassion waar niet voldoende vrijwilligers voor te vinden zijn zoekt Compassion in het netwerk naar beschikbare mensen (atleten) die eventueel kunnen helpen. Deze mensen krijgen dan één sponsorkind bijgeschreven op zijn of haar teller mits deze sponsoring ook wordt geworven en de atleet actief meehelpt.

NB: Ambassadeurs rekenen een andere onkostenvergoeding dan sprekers. Deze bedragen zijn op te vragen via relaties@compassion.nl