Een crisis als deze laat zien hoe waardevol de samenwerking met de lokale kerk is. Lokale medewerkers kennen de gemeenschap van binnenuit. Zij kennen de mensen en zij weten als geen ander welke hulp er nodig is.

Hulp op maat

De hulp die onze medewerkers bieden is op maat. Direct wordt er noodhulp geboden in de vorm van voedselpakketten. Veel huishoudens delen wat ze krijgen met de mensen om hen heen omdat de nood zo groot is. Voedselpakketten gaan dan ook vaak minder lang mee dan van te voren berekend is. Simpelweg doordat er meer mensen van eten. Waar nodig wordt er contant geld uitgedeeld als vorm van directe hulp. Dit kunnen gezinnen inzetten voor wat dringend nodig is. Bijvoorbeeld voedsel, huur of medicijnen.  

Een gezin in Ethiopië ontvangt een voedselpakket.
Gezin in Colombia krijgt een voedselpakket.

Langere termijn

Naast directe hulp, wordt er ook geïnvesteerd op de langere termijn. Mensen krijgen zaden en kunstmest om hun eigen voedsel te verbouwen. Om mislukte oogsten te voorkomen, wordt er gekeken naar gewassen die bestand zijn tegen bijvoorbeeld extreme droogte. De mensen krijgen ook les in hoe ze deze producten moeten gebruiken. Op deze manier kunnen gezinnen voorzien in hun eigen eten én kunnen ze zelfs producten verbouwen voor de verkoop. Hiermee kunnen ze zorgen voor een eigen inkomen.

Het einde van de voedselcrisis is nog lang niet in zicht. De voedselprijzen zijn hoog, inkomens blijven achter. Zolang het nodig is, zullen onze lokale medewerkers alles op alles zetten om de gezinnen die aan ons verbonden zijn extra te ondersteunen, bovenop dat wat we al aanbieden in het sponsorprogramma. Zodat de kinderen zich gezond kunnen blijven ontwikkelen en het potentieel dat God in hen gelegd heeft tot bloei mag komen.