Jesaja 40:31 – Hoop
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe.

But those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.

Romeinen 15:13 – Vreugde en vrede
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope, in the power of the Holy Spirit.

Johannes 16:33 – Houd moed
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.

I have told you these things, that in me you may have peace. In the world you have oppression; but cheer up! I have overcome the world.

Filippenzen 4:13 – Kracht
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

I can do all this through him who gives me strength.

Psalm 62:6-8 – Schuilplaats
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.

Yes, my soul, find rest in God; my hope comes from him. Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I shall not be shaken. My salvation and my honour depend on God; he is my mighty rock, my refuge.

Psalm 16:8 – Onwankelbaar
Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

I keep my eyes always on the LORD. With him at my right hand, I shall not be shaken.

Nahum 1:7 – Schuilplaats
De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.

The LORD is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.

1 Petrus 5:7 – Zorgen overgeven
U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.

Cast all your anxiety on him because he cares for you.

Hebreeën 13:5 – God blijft bij je
God heeft gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’

God has said: ‘Never will I leave you; never will I forsake you.’

Johannes 14:27 – Vrede
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.