Met veel plezier werkt Gijs Bronsveld (62) sinds 2013 in de Nederlands Gereformeerde Ontmoetingskerk in Hattem. “Hattem is een samenleving waar veel met elkaar wordt meegeleefd. Er is een sterk gevoel van saamhorigheid. Als kerk zijn we diaconaal bij verschillende organisaties betrokken, in het bijzonder bij het werk van Stichting Oekraïne Projecten.”

“Onze oudere tieners reisden voor de oorlog tweejaarlijks met een klusteam en een animatieteam naar Oekraïne. We ondersteunen daar een kindertehuis en mensen die in armoede leven. We helpen de stichting met het inzamelen van kleding en producten op verzoek van kerken in het westen van Oekraïne en dit voorjaar waren we met een interkerkelijk team betrokken bij de vluchtelingenopvang.”

“Ik vind het heel fijn dat gemeenteleden ook persoonlijk betrokken zijn bij schuldhulpverlening, maatjesprojecten, taallessen en mantelzorg. In de gemeente leeft een sterk besef van zorg voor de naaste.”


Zaak van hart én handen

In de gemeente zijn veel kinderen en jongeren. Sinds twee jaar draait Gijs zelf mee als tienerleider bij de 12 tot 16-jarigen. “We gebruiken nu voor het tweede jaar het programma Jeugdwerk met LEV. De jongerenwerker, die destijds bij ons in dienst was, heeft zelf voor Compassion gewerkt en introduceerde Jeugdwerk met LEV bij ons jeugdteam. Wat we heel mooi vinden, is de integratie van onderwijs met de praktijk. De inhoud komt grondig aan bod: we gaan de tien geboden langs en ook gebeden als het Onze Vader en onderdelen uit de geloofsleer. Ze komen in een eigentijdse vorm met bijbelgedeeltes aan de orde. De inhoud is dus in goede handen.”

“Ook zijn er verschillende verwerkingsvormen. Zo kun je kiezen wat past. De ene groep is wat meer op denken en praten ingesteld. De andere meer op doen en de praktijk. Voor beide zit er materiaal in het programma. Dat is heel aantrekkelijk voor de tieners én de leiding.”

“Naast de kernavonden die allerlei thema’s bespreken en verdiepen, zijn er diaconaal missionaire avonden. Bij deze avonden gaat het over wat jongeren in de wereld (dichtbij en ver weg) kunnen betekenen. Twee avonden per jaar staat hierbij het werk van Compassion voor kinderen in armoede centraal. Dan komt er iemand van Compassion naar ons toe of wij gaan naar Apeldoorn met de leiding en de tieners.”

“Ik geloof dat het heel belangrijk is dat onze tieners ervaren dat geloof een zaak is van het hart, maar ook van de handen. Wat mij betreft is het actiedeel echt winst. Ook is er ruimte voor fun en gezelligheid in het programma. Die wisselwerking spreekt ons aan. En niet onbelangrijk: onze tieners zijn ook enthousiast.”

Gijs Bronsveld, predikant NGK Hattem
Dominee Gijs Bronsveld, NGK Hattem.

Sponsoren

Als onderdeel van het LEV-programma ondersteunen de tienergroepen met elkaar vier sponsorkinderen. “Door brieven te schrijven worden onze tieners echt betrokken bij kinderen die in kansarme omstandigheden leven. Ze merken dat het sponsoren een groot verschil maakt. Dat kinderen zo de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Zo raken ze actief persoonlijk betrokken.”

Het geld voor de sponsoring wordt door de tieners zelf bij elkaar gebracht. “Het is hun verantwoordelijkheid. De verkoop van chocolademandjes blijkt een manier die goed loopt. Vorig jaar zijn er 160 mandjes verkocht aan opa’s oma’s, ouders en buren. Dat was fantastisch. Bij de tieners merk je dat het motiveert dat ze zelf eigenaar zijn van het proces.”

“Gemeenteleden hebben hen geholpen door met verschillende uitdagingen voor de Muskathlon@home geld voor Compassion op te halen: hardlopen, 150 km fietsen en een van onze twintigers heeft zelfs een hele marathon gelopen. Ook jonge kinderen van vijf jaar gingen fietsen en lieten zich sponsoren. Het was hartverwarmend om te zien dat vanuit de hele gemeente mensen meededen. Voor de kerk stond een groot finish-bord en er waren wel zo’n 40 gemeenteleden gekomen om te klappen voor wie over de streep kwam. Dat werkt ook samenbindend.”


Onrecht dichterbij

Wat Gijs betreft is de ervaring op het Compassion kantoor met de Afrikaanse markt voor de tieners echt goud waard. “Als uitzwaaier kregen we aan het eind van ons bezoek een Afrikaanse maaltijd aangeboden.  Tien vrijwilligers uit de groep hielpen om de maaltijd klaar te maken en de rest van de groep kreeg het voorgeschoteld. Er zit een twist in deze ervaring die voor de hele groep heel voelbaar maakt hoe in Afrika de situatie is ten opzichte van ons in het westen. Die ervaring bracht het voor de tieners een stuk dichterbij.”

Jeugdwerk met LEV is een programma van Zorg voor Jongeren geschreven door Corien Rietberg. Het is een programma voor vier jaar tienerwerk (12-16 jaar), dat uitblinkt in de combinatie van geloofsonderwijs en de relatie met tieners. De methode bevat inleidingen, verwerkingsvormen en spellen.