1. Deel waar je dankbaar voor bent

Zoals jij geïnteresseerd bent in het leven van het kind dat je ondersteunt, zo is hij of zij ook benieuwd naar jouw leven! Deel dus iets waar je God dankbaar voor bent het afgelopen jaar en geef je sponsorkind een waardevol inkijkje in jouw leven.

Bijvoorbeeld:
Mijn dochter/moeder/familielid was ziek. We maakten ons flink zorgen, maar inmiddels gaat het weer goed. We zijn dankbaar dat ze weer helemaal opgeknapt is. Waar ben jij dankbaar voor?

2. Hoe vier jij kerst?

Overal ter wereld wordt kerst op verschillende manieren gevierd. Ook heeft elke familie weer andere tradities. Misschien kijk jij elke Kerst de film Home Alone of sta je in de keuken om kerstkoekjes te bakken. Hoe je het ook viert, je sponsorkind vindt het vast leuk om te lezen wat jij gaat doen met Kerst.

Bijvoorbeeld:
Op eerste kerstdag ga ik met mijn gezin naar de kerk. Als de kerkdienst is afgelopen, kijken we ’s middags naar de foto’s die we gemaakt hebben in het afgelopen jaar en doen we spelletjes. Daarna komt de hele familie bij ons thuis en koken we met elkaar. Hoe viert jouw familie kerst?

3. Je leukste kerstherinnering

De periode rond kerst is vaak een tijd van samenzijn en ontmoeting. Het zijn momenten waarop we ook herinneringen maken. Deel je leukste of dierbaarste kerstherinnering.

Bijvoorbeeld:
Ik herinner me dat het een keer met kerst zo hard sneeuwde. De wereld was helemaal wit en met de hele familie hebben we een sneeuwballengevecht gedaan.

Brenda uit Uganda leest haar kerstkaart.
Brenda uit Uganda leest haar kerstkaart.

4. Een kerstselfie

Kerst is een goed moment om een nieuwe foto van jezelf te sturen. Misschien heb je nog nooit een foto gestuurd of zijn je kinderen flink gegroeid sinds de laatste foto.

Tip: je kunt in MyCompassion een kaart kiezen, waarbij je jouw eigen foto kan toevoegen. Het is leuk om een foto van het kind dat je sponsort vast te houden op de foto. Zo ziet het kind dat hij of zij echt deel uitmaakt van jouw leven.

Bijvoorbeeld:
Zie jij wie wie is op de foto (licht toe)? We vinden het leuk dat jij dit jaar bij ons op de foto staat!

5. Je favoriete bijbeltekst

Kerst is het feest van hoop: Jezus werd geboren. Het is mooi om deze hoop als bemoediging te delen. Om je te helpen hebben we alvast vijf teksten uitgekozen, waar je uit kunt kiezen.

 • Matteüs 2: 1-2

  Matteüs 2: 1-2

  Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

  After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him.”

  Alle Nederlandse Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021. De Engelse teksten zijn ontleend aan de New International Version.

 • Lucas 1: 30-31

  Lucas 1:30-31

  Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen.’

  But the angel said to her, ‘’Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus.

 • Lucas 2: 10-11

  Lucas 2:10-11

  De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk:  vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

  But the angel said to them, ‘’Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.’’

 • Jesaja 9:5

  Jesaja 9:5

  Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.
  Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

  For to us a Child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

 • Jesaja 61:1

  Jesaja 61:1 

  De geest van God, de HEER, rust op mij,
  want de HEER heeft mij gezalfd.
  Om aan armen het goede nieuws te brengen
  heeft Hij mij gezonden,
  om aan verslagen harten hoop te bieden,
  om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
  en aan geketenden hun bevrijding.

  The Spirit of the Sovereign Lord is on me,
  because the Lord has anointed me
  to proclaim good news to the poor.
  He has sent me to bind up the brokenhearted,
  to proclaim freedom for the captives
  and release from darkness for the prisoners.

Matteüs 2: 1-2

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him.”

Alle Nederlandse Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021. De Engelse teksten zijn ontleend aan de New International Version.

Lucas 1:30-31

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen.’

But the angel said to her, ‘’Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus.

Lucas 2:10-11

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk:  vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

But the angel said to them, ‘’Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.’’

Jesaja 9:5

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

For to us a Child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Jesaja 61:1 

De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft Hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding.

The Spirit of the Sovereign Lord is on me,
because the Lord has anointed me
to proclaim good news to the poor.
He has sent me to bind up the brokenhearted,
to proclaim freedom for the captives
and release from darkness for the prisoners.

Wij zijn terughoudend met het plaatsen van Bijbelteksten op brieven voor bepaalde landen. Als dat voor het land van het kind dat jij sponsort geldt, heb je hier eerder bericht over gehad.