1. Hoogtepunt van het afgelopen jaar

In de periode rond Kerst kijk je vaak terug op het afgelopen jaar en sta je stil bij wat belangrijk was. Wat was een mooi moment voor jou dit jaar? Voor jou is het leuk om te lezen over het leven van het kind dat je sponsort, maar dit geldt andersom natuurlijk ook.

Bijvoorbeeld:
Dit jaar zijn wij een moestuin begonnen. Hier verbouwen wij zelf groente en fruit. Wat was jouw hoogtepunt van het afgelopen jaar?

2. Hoe vier jij Kerst?

Overal ter wereld wordt Kerst op verschillende manieren gevierd. Ook heeft elke familie weer andere tradities. Misschien kijk jij elke Kerst de film Home Alone of sta je in de keuken om kerstkoekjes te bakken. Hoe je het ook viert, je sponsorkind vindt het vast leuk om te lezen wat jij gaat doen met Kerst.

Bijvoorbeeld:
Op Eerste Kerstdag ga ik met mijn gezin naar de kerk. Als de kerk is afgelopen, maken we samen een wandeling door het bos. Daarna komt de hele familie bij ons thuis en koken we met elkaar. Hoe viert jouw familie Kerst?

3. Een kerstselfie

Kerst is een goed moment om een nieuwe foto van jezelf te sturen. Misschien heb je nog nooit een foto gestuurd of zijn je kinderen flink gegroeid sinds de laatste foto.

Tip: dit jaar kun je in MyCompassion een kaart kiezen, waarbij je jouw eigen foto kan toevoegen. Het is leuk om een foto van het kind dat je sponsort vast te houden op de foto. Zo ziet hij/zij dat het onderdeel van jouw leven uitmaakt.

Bijvoorbeeld:
Zie jij wie wie is op de foto (licht toe)? We vinden het leuk dat jij dit jaar bij ons op de foto staat!

4. Gebed voor het komende jaar

Deel het gebed dat je hebt voor het nieuwe jaar. Het kan iets heel simpels zijn, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Het kind dat je sponsort waardeert jouw gebed en bidt ook graag voor jou. Wat kan hij/zij voor jou bidden?

Bijvoorbeeld:
Ik bid voor een goede gezondheid voor jou en jouw familie voor het komende jaar. Wil je ook voor mijn gezondheid bidden?

5. Je favoriete bijbeltekst

Kerst is het feest van hoop: Jezus werd geboren. Het is mooi om deze hoop als bemoediging te delen. Om je te helpen hebben we alvast vijf teksten uitgekozen, waar je uit kunt kiezen.

 • Johannes 3:16

  Johannes 3:16

  Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

  For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

  Alle Nederlandse Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021. De Engelse teksten zijn ontleend aan de New International Version.

 • Lucas 1: 30-31

  Lucas 1:30-31

  Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen.’

  But the angel said to her, ‘’Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus.

 • Matteüs 1:21

  Matteüs 1:21

  Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.

  She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.

 • Lucas 2: 10-11

  Lucas 2:10-11

  De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk:  vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

  But the angel said to them, ‘’Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.’’

 • Jesaja 9:5

  Jesaja 9:5

  Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.
  Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

  For to us a Child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

Alle Nederlandse Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021. De Engelse teksten zijn ontleend aan de New International Version.

Lucas 1:30-31

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen.’

But the angel said to her, ‘’Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus.

Matteüs 1:21

Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.

She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.

Lucas 2:10-11

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk:  vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

But the angel said to them, ‘’Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.’’

Jesaja 9:5

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

For to us a Child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Wij zijn terughoudend met het plaatsen van Bijbelteksten op brieven voor bepaalde landen. Als dat voor het land van het kind dat jij sponsort geldt, heb je hier eerder bericht over gehad.

Om er zeker van te zijn dat je sponsorkind je kerstkaart op tijd ontvangt, willen we je vragen om de kaart zo snel mogelijk te versturen.