Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

For I know the plans that I have for you, says the Lord, plans for peace and not for evil, to give you a future and a hope.

Matteüs 22:37
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

You should love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.

Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat Iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.

Spreuken 3:5
Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding.

1 Korinthiërs 16:14
Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Let all that you do be done in love.

Psalm 46:2
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood.

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

Jesaja 43:4
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

Since you are precious and special in my sight, and I love you, I will hand over people in place of you, nations in place of your life.

Romeinen 15:13
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope, in the power of the Holy Spirit.

Johannes 16:33
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mijn. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.

I have told you these things, that in me you may have peace. In the world you have oppression; but cheer up! I have overcome the world.

Johannes 14:27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Peace I leave with you. My peace I give to you; not as the world gives, give I to you. Don’t let your heart be troubled, neither let it be fearful.

1 Johannes 3:1
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.

See how great a love the Father has given to us, that we should be called children of God!