ANBI gegevens Compassion Nederland


Gegevens
Stichting Compassion Nederland heeft een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij:

Stichting Compassion Nederland
RSIN: 804560316

Telefoon: +31 (0)55 5994422
E-mail: info@compassion.nl

Bezoekadres:
Zwaansprengweg 20
7332 BE Apeldoorn (route)          

Postadres: (ook voor brieven aan je sponsorkind)
Postbus 1340
7301 BN Apeldoorn

Doelstelling en missie
Compassion wil gehoor geven aan de Grote Opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden.

Jaarverslag en financiën
Bekijk hier ons meest recente jaarverslag met financieel verslag, rapportage van de uitgevoerde activiteiten en o.a. de verwachtingen en ons beleid voor het komende boekjaar.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, de directeur en aanvullende bestuursleden. De directeur heeft geen nevenfuncties en er is geen bezoldiging voor bestuursleden. In ons jaarverslag leest u meer over ons bestuursbeleid.