Waarom kinderen?

Op dit moment leven er meer dan 700 miljoen mensen in extreme armoede. Zij moeten met hun gezin rondkomen van minder dan $ 2,15 per dag. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, de voedselschaarste die hierdoor toeneemt, zal dit aantal tegen het einde van 2022 verder gestegen zijn. Meer dan de helft van hen is kind.

Meisje in roze shirtje en korte broek zit op geel vat staart naast zich met op de achtergrond troep

Schokkende cijfers

Kinderen die opgroeien in armoede zijn extreem kwetsbaar. In 2017 stierven er 5,4 miljoen kinderen onder de vijf jaar, dit is 1 op de 26 kinderen. Hiervan stierven 2,5 miljoen kinderen in de eerste 28 dagen van hun leven. Bijna 40 procent van hen stierf op de eerste dag na de geboorte.

De belangrijkste oorzaak voor kindersterfte onder de vijf jaar: besmettelijke ziektes. Ook het gebrek aan schoon drinkwater, malaria en onvoldoende voeding spelen een belangrijke rol. Door betere zorg rondom de geboorte en daarna kan het sterftecijfer verlaagd worden.

Meer dan 264 miljoen kinderen (1 op de 5 kinderen wereldwijd) gaan niet naar school. 150 Miljoen kinderen zijn betrokken bij kinderarbeid en naar schatting worden jaarlijks 2 miljoen kinderen ieder jaar uitgebuit in de seksindustrie. Dit aantal is tijdens de pandemie sterk toegenomen.

(Meisje links: Bibata uit Burkina Faso)

Een gezonde ontwikkeling
voor ieder kind

Of een kind nu in Uganda, Sri Lanka of Nicaragua woont, in de verschillende landen krijgen alle kinderen die deel uitmaken van een Compassion-project, dezelfde lessen; aangepast aan de lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit geldt voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel en geestelijk.

Kintontwikkeling Deborah


Ieder kind…

 • krijgt medische controles en zorg.
 • leert over armoede gerelateerde ziekten.
 • leert hoe te handelen als zich een ramp voordoet.
 • wordt zich bewust van fysieke grenzen en leert weerbaar te zijn.
 • krijgt de kans om te sporten.
 • wordt gestimuleerd in zijn of haar creativiteit.
 • krijgt basisonderwijs en doet, wanneer mogelijk, een vervolgstudie of leert een vak.
 • leert problemen op te lossen.
 • leert samen te werken.
 • leert wijs om te gaan met geld.
 • werkt aan een plan voor de toekomst.
 • ontwikkelt een gezond zelfbeeld.
 • leert om te gaan met emoties en gevoelens van zichzelf, maar ook van anderen.
 • leert verantwoordelijkheid te nemen.
 • is ‘omgevingsbewust’ en leert over rentmeesterschap en milieu.
 • volgt lessen over conflicten oplossen, onderhandelen, relaties opbouwen, enzovoorts.
 • heeft een eigen bijbel gekregen.
 • hoort dat het een geliefd kind van God is.
 • leert wat bijbelse waarden en principes zijn.
 • leert wat bidden is.
 • krijgt de kans een persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan.

Zo werkt kindsponsoring

Als sponsor steun je een kind in zijn of haar ontwikkeling, want ieder kind heeft recht op onderwijs, gezondheidszorg, goede voeding en een veilig thuis. Wanneer een kind in het sponsorprogramma is opgenomen komt het wekelijks naar het Compassion-project. Tijdens de lockdown worden kinderen zoveel mogelijk thuis bezocht.

Voor € 33 per maand sponsor jij één specifiek kind. Hierdoor wordt het opgenomen in het Compassion-project en krijgt daar de hulp die het nodig heeft. Jouw bijdrage heeft direct impact op je sponsorkind, maar ook op zijn of haar omgeving. Jouw sponsoring is meer dan slechts een gift. Met jouw gebed en brieven laat je een kind merken: ‘Je bent geliefd. Je mag er zijn. Je bent van waarde.’ Iets wat kinderen in kwetsbare situaties weinig te horen krijgen.

Minimaal 2 keer per jaar krijg je een brief van je sponsorkind via MyCompassion. Hier zal ook iedere twee jaar een nieuwe foto te vinden zijn.

2,2 miljoen kinderen gesponsord

Icoon inwoners of bevolking

In 25 ontwikkelingslanden wereldwijd krijgen ruim
2,2 miljoen kinderen hulp via ruim 8.000 lokale kerken.

In je eentje kun je niet de hele wereld veranderen. Jij kunt wel beginnen bij het ondersteunen van één kind en hem of haar de mogelijkheid bieden om zich goed te kunnen ontwikkelen. Deze kinderen wachten momenteel op een sponsor. Wil je liever een uitgebreidere keuze? Je vindt meer kinderen die op een sponsor wachten op deze pagina.

Kindsponsoring in beeld: