Videoboodschappen uit Afrika


Hoe is de situatie rondom COVID-19 in het land waar jouw sponsorkind woont?
Het kan zijn dat je al lang geen post van je sponsorkind hebt gekregen en je nieuwsgierig bent hoe het met hem/haar gaat. In bijna alle veldlanden is de lock down nog steeds van kracht. Projecten zijn gesloten en brieven kunnen daardoor niet geschreven en verstuurd worden. Daarom laten de Compassion landendirecteuren in een persoonlijke video weten hoe de situatie is in het landen waar we werken en jouw sponsorkind woont.

Hieronder vind je de video's uit de regio Afrika. Let op: Deze video's zijn vier tot acht weken geleden opgenomen. Het kan zijn dat sommige informatie achterhaald is. 
Sponsor je ook een kind in een ander continent? Deze video's vind je hier:

Azië
Midden en Zuid-Amerika

Afrika
Alle projecten in de Afrikaanse landen zijn vooralsnog gesloten en bieden beperkt activiteiten aan. Prioriteit heeft nu het uitdelen van voedselpakketten en hygiënekits aan de sponsorkinderen en hun families. Daarbij wordt er goed gekeken naar het welzijn van de sponsorkinderen en wordt er regelmatig contact opgenomen met de sponsorkinderen en ouders om te vragen hoe het gaat.

Alleen in Tanzania kan de post normaal verwerkt worden. Alle andere landen hebben vertraging bij zowel het verwerken van de brieven als de giften voor de sponsorkinderen. 

“Ik moedig jullie aan om te blijven schrijven naar je sponsorkind. Dit heeft zowel psychologisch als spiritueel een positief effect in deze donkere periode van quarantaine.” TsehaywotaTaddesse, landendirecteur Ethiopië

Laatst gewijzigd: 1 september 2020