Klaslokalen voor 774 kinderen in Uganda


In All Nations Child Development Centre, een van de Compassion-projecten in Noord-Uganda die we tijdens de reis zullen bezoeken, is het aantal kinderen flink toegenomen: van 313 naar 505. Hierdoor is een tekort aan klaslokalen ontstaan.

Een groot deel van de lessen vindt plaats in de open lucht. Dit is erg onrustig, kinderen raken snel afgeleid door alles wat er om hen heen gebeurt. Daarbij komt dat lessen bijvoorbeeld tijdens het regenseizoen vaak onderbroken of afgezegd moeten worden. Dit zorgt voor grote verstoring van het lesprogramma. Een ander project in het Luwero District in Central Uganda, dat plek biedt aan 269 kinderen, staat voor dezelfde uitdagingen.

De huidige bouw van nieuwe klaslokalen is gestagneerd, simpelweg omdat er geen middelen beschikbaar zijn om dit af te maken. Het is belangrijk om de bouw voort te zetten, omdat het fundament dat er ligt, kwetsbaar is wanneer het aan regen wordt blootgesteld.

Doneer nu


Streefbedrag: € 45.000,-

We zullen ons met elkaar inzetten om de leeromstandigheden van de bij elkaar 774 kinderen een flinke boost te geven. Met de € 45.000,- die we willen ophalen kunnen we de klaslokalen afmaken waar aan begonnen is, twee nieuwe lokalen bouwen op het andere project en een fundament leggen om nog eens drie lokalen te realiseren.

Zelf overmaken
Mocht je zelf geld willen overmaken dan kan dit op rekeningnummer:
NL91 INGB 0000 003232
t.n.v. Compassion o.v.v. STMTUG.

Doneer nu
Doneer nu

Het streefbedrag dat we met elkaar willen ophalen is € 45.000,-

Kies een bedrag

Huidige situatie


Tussenstand