Ander kind ondersteunen

Je hebt nog geen tweede brief ontvangen of wilt een ander kind sponsoren dan we in de tweede brief aan je hebben voorgesteld.

 

Hulpfonds ondersteunen

Je wilt stoppen met het sponsoren van een kind en op een andere manier het werk van Compassion blijven ondersteunen.

 

Voorgestelde kind niet sponsoren

Je wilt het voorgestelde kind niet gaan sponsoren en deze bijdrage daarom stoppen. Eventuele bijdragen voor andere sponsorkind(eren) en/of hulpfondsen blijven bestaan.

 

Vooruitbetaalde sponsorbijdrage

Als je de sponsorbijdrage voor een aantal maanden vooruit hebt betaald, dan is het mogelijk dat het vooruitbetaalde geld nog niet besteed is. Bijvoorbeeld als je nieuwe sponsoring niet direct aansluit of wanneer je besluit de sponsoring stop te zetten. Je kunt hieronder aangeven wat je met het nog niet bestede geld wil doen. Als je niets doorgeeft, wordt het automatisch besteed aan het fonds voor ongesponsorde kinderen. Uit dit fonds wordt voorzien in de kosten voor kinderen die al zijn opgenomen in een project, maar nog wachten op een sponsor.