Wist u dat giften aan Compassion aftrekbaar zijn van de belasting? Hiermee krijgt u een aanzienlijk bedrag van uw sponsorbijdrage weer terug van de belasting (45%).

Twee sponsorkinderen met tandenborstel steken hun duim op.

Er zijn twee mogelijkheden om hiervan gebruik te maken:

  1. Wanneer u uw belastingbrief online invult, kunt u het totaalbedrag van uw giften online invullen. U kunt aan het begin van het jaar een overzicht van de giften die u in het jaar ervoor hebt gegeven opvragen via info@compassion.nl.

    In uitzonderlijke gevallen wordt als controle gevraagd om de nodige informatie van uw giften te bezorgen. U dient dan het overzicht van de giften (aan de hand van uw bankafschrift en het overzicht van Compassion) alsmede de uitleg zoals hiernaast beschreven in te sturen.

  2. Indien u naar het belastingkantoor gaat om uw belastingbrief in te vullen, dient u het overzicht van uw giften mee te nemen alsmede de uitleg zoals hiernaast beschreven die verklaart waarom giften aan Compassion belasting aftrekbaar zijn.

Deze tekst kunt u gebruiken om de Belastingdienst van antwoord te dienen als ze het niet willen aftrekken. U mag het dan invullen / optellen bij de andere giften met fiscaal attest, meestal vak 1394.

Zijn giften aan buitenlandse instellingen in België aftrekbaar in de vennootschaps- en personenbelasting?

Voor fiscaal aftrekbare giften aan instellingen of verenigingen die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of EER, moet de belastingplichtige “het bewijs ter beschikking houden […] dat de vereniging of instelling” voldoet aan de voorwaarde dat zij “gelijkwaardig” is aan haar Belgische tegenhangers aan wie fiscaal aftrekbare giften kunnen worden gedaan; en “in voorkomend geval, dat de vereniging of instelling […] op vergelijkbare wijze is erkend”. Plan International is bijvoorbeeld een Belgische tegenhanger van Compassion.

De fiscale aftrekbaarheid van grensoverschrijdende giften valt onder het door het Gemeenschapsrecht gewaarborgde vrij verkeer.

Inzake giften is het aantal instellingen dat fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen uitgebreid tot bepaalde buitenlandse instellingen (uit de EER).

Wat de uitbreiding betreft naar instellingen en verenigingen die in een andere lidstaat van de EER gevestigd zijn, en waarvoor ook een ‘erkenning’ vereist is, wordt weliswaar telkens gezegd dat zij op een “vergelijkbare wijze” erkend moeten zijn (zoals hun Belgische tegenhangers). Maar dit houdt onder meer in, dat zij aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als de voorwaarden die bij KB worden vastgesteld voor in België gevestigde instellingen en verenigingen (art. 108 WIB 1992).