Kinderen tijdens de pandemie

Hoewel oplaaiende varianten, verschillen in vaccinatiegraad en de grote economische gevolgen van de pandemie nog jaren voelbaar zullen zijn, lijkt het leven met COVID-19 in rustiger vaarwater gekomen. Welke impact COVID-19 nog steeds heeft op ons programma in de verschillende landen, lees je hieronder. Inmiddels staat de wereld, mede door corona, aan de vooravond van een voedselcrisis die de afgelopen decennia zijn gelijke niet kent. Sydney Muisyo vertelt over hoe het (voorjaar 2022) gaat met Compassion wereldwijd.De impact van COVID-19 per land

Klik hieronder op de naam van het land van je sponsorkind. Je komt dan op een pagina waar we vertellen wat we op dit moment weten over de situatie in dat land en wat we kunnen doen op het vlak van onderwijs, medische zorg en noodhulp. Ook vind je er actuele informatie over hoe het gaat op de projecten en met het schrijven en bezorgen van brieven en giften.

Veel gestelde vragen over ons werk tijdens de corona pandemie


 • Zijn de brieven vertraagd door de pandemie?

  Sommige projecten hebben bijna twee jaar programma op afstand moeten geven. Het schrijven van brieven, vooral door jonge kinderen die daarbij hulp nodig hebben, heeft lange tijd stilgelegen. Het kost tijd en geduld om de enorme achterstand in te lopen. Ook in projecten waar het programma nog in kleine groepen wordt gegeven, heeft het briefproces nog vertraging omdat de kinderen minder regelmatig op het project zijn om een brief aan jou te kunnen schrijven. We moedigen je aan om je brief online te versturen via MyCompassion, want als je online schrijft, is je brief veel sneller in het land van je sponsorkind.

  Is het langer dan anderhalf jaar geleden dat je een brief hebt gekregen van het kind dat je sponsort, laat het ons dan weten. Dan proberen wij te achterhalen wat er aan de hand is en of het mogelijk is een brief te ontvangen.

 • Worden kinderen in Compassion-landen gevaccineerd en zo ja wanneer?

  In Nederland is worden kinderen onder de 18 niet automatisch gevaccineerd tegen COVID. Zij krijgen wel een oproep als er sprake is van een medisch risico. Ook in de landen waar we werken geldt dat kinderen niet of pas als laatste worden gevaccineerd. Aangezien de Westerse wereld de meeste vaccins heeft opgekocht zal het waarschijnlijk nog geruime tijd duren voordat het zover is. Op dat moment zullen, net als in Nederland, de ouders van het kind beslissen of er wel of niet gevaccineerd wordt. Meer informatie over Compassion en vaccinaties vind je in deze blog.

 • Wat kan ik schrijven over corona naar mijn sponsorkind?

  Misschien vraag je je af: wat kan ik schrijven over de situatie rondom corona? Je kunt bijvoorbeeld vertellen: Op dit moment hebben we in Nederland last van het coronavirus (COVID-19), daarom is iedereen veel thuis. Of: Door het coronavirus gaan de kinderen in Nederland niet naar school als ze verkouden zijn. Of: in het begin konden de kinderen in Nederland helemaal niet naar school en deden ze thuis hun lessen. We hopen en bidden dat zo min mogelijk mensen ziek worden. Schrijf ook gerust dat je aan je sponsorkind denkt en dat je bidt dat hij/zij en zijn/haar familie gezond blijft.

  Het kan zijn dat je de laatste tijd een brief van je sponsorkind hebt gekregen zonder dat daar iets in staat over corona. Het zal per land en regio verschillen hoe jouw sponsorkind corona ervaart. Bedenk dat het schrijven over de pandemie voor een heel jong kind en kinderen in andere culturen misschien minder logisch is als voor ons.

 • Wat kan ik doen tijdens deze pandemie?

  Het allereerste en beste dat we kunnen doen is bidden. We weten ons weer meer dan ooit afhankelijk van onze Vader en realiseren ons dat we zowel in Nederland als in de landen waarin we werken ons werk in Jezus’ naam doen, en niet in eigen kracht. Wil je in het bijzonder bidden voor de meest kwetsbaren, waar ook ter wereld?

  Ben je kindsponsor, dan willen we je bedanken dat je er in deze tijd voor je sponsorkind bent. Je maakt nu een nog groter verschil in het leven van je sponsorkind en zijn of haar familie dan dat je al deed. Tegelijk weten we dat het aantal mensen, en dus ook kinderen, dat de afgelopen maanden in extreme armoede terecht is gekomen groot is en dat er iedere dag mensen bijkomen die worden bedreigd door de hongerdood. Het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft een inschatting gemaakt dat we 20 jaar terug in de tijd gaan in het bestrijden van armoede wereldwijd. Daarom willen we je aanmoedigen om samen met ons in Nederland en België op zoek te blijven gaan naar kindsponsors.

 • Waarom worden giften contant uitgekeerd?

  Door restricties van (lokale) overheden op het uitdelen van voedsel- en hygiënepakketten in verband met de veiligheid en gezondheid van de bevolking hebben we in een aantal landen tijdens de pandemie giften contant uitgekeerd. Inmiddels worden in bijna alle landen giften weer ‘normaal’ verwerkt. Wel hebben we geleerd vanuit deze noodgedwongen maatregel dat in tijden van crisis deze manier van ondersteuning bieden voorziet in een behoefte en een manier is die we onder moeilijke omstandigheden langer kunnen volhouden. Het was dus een tijdelijke maatregel tijdens de COVID-19-pandemie, maar Compassion International gaat vanuit de monitoring- en evaluatiegegevens beleid ontwikkelen rondom het contant uitkeren van giften. Op die manier kunnen we nog beter maatwerk leveren aan het kind en het gezin dat je ondersteunt.

 • Waarom draagt mijn sponsorkind een mondkapje op de foto?

  Het heeft onze voorkeur dat je sponsorkind geen mondkapje draagt op de foto. Maar soms vragen de lokale maatregelen erom of heeft het de voorkeur van de ouders of verzorgenden. We respecteren deze keuze en daarom is het mogelijk dat je sponsorkind een mondkapje draagt op de foto. Bedenk ook dat je één keer in de twee jaar een foto-update krijgt, de foto van je sponsorkind kan dus gemaakt zijn toen de projecten nog maar net weer open gingen.

 • Waaraan geef ik het beste mijn gift voor hulp in deze crisis?

  We beseffen dat deze crisis in ons land grote economische gevolgen zal hebben. En we verwachten dat dit in het land waar je sponsorkind woont niet anders is, eerder heftiger en directer. Er blijft meer geld nodig dan alleen jouw sponsorbijdrage. Voor eten en water, maar ook voor het betalen van de huur of het zorgen voor medicijnen of bezoeken van een arts. Veel vaker nog dit allemaal bij elkaar. We hoeven geen mankracht in te vliegen, de kerkpartners en projectmedewerkers zijn al daar waar de nood het grootst is. We hebben alleen nog de financiële middelen nodig om de hulp die zij bieden te faciliteren. Hiervoor blijft ook de komende maanden extra geld nodig. Doneren aan ons fonds Noodhulp kan nog steeds, je gift is meer dan welkom.

 • Is mijn sponsorkind getroffen door het coronavirus?

  Kinderen in extreme armoede zijn extra kwetsbaar. De medewerkers en vrijwilligers van Compassion doen er alles aan om de sponsorkinderen te beschermen en de impact van deze crisis voor hen te minimaliseren. In twee jaar (2020-2022) is van 5.374 kinderen bevestigd dat ze besmet zijn. Van nogeens 6.173 kinderen vermoedt men dat ze besmet zijn en 16 sponsorkinderen zijn helaas overleden. Door de zeer beperkte testmogelijkheden in de gebieden waar wij werken en in verband met de privacy hebben we geen informatie over besmetting binnen het gezin van het kind dat je sponsort aan je kunnen doorgeven.

 • Ik wil mijn sponsorkind opzoeken tijdens een reis. Kan dat?

  In sommige landen is het weer mogelijk om tijdens een reis een bezoek te brengen aan een Compassion-project of je sponsorkind te ontmoeten. Ook door Compassion georganiseerde reizen met relaties en sponsors gaan weer heel langzaam opstarten. Dit gaat gepaard met de nodige criteria, eisen en beperkingen, omdat de situatie van de COVID-19 pandemie zo veranderlijk en verschillend per regio is. Denk aan groepsgrootte, vaccinatie(graad), besmettingsgraad, druk op het gezondheidssysteem, avondklok, maar ook programmaprioriteiten in de Compassion-projecten. Ook blijft de mogelijkheid bestaan dat een reis last-minute toch niet door kan gaan. Stuur even een berichtje naar field-experience@compassion.nl om jouw specifieke vraag voor te leggen. Dit team zal je ook pro-actief op de hoogte houden.

 • Hoe wordt mijn geld gebruikt als het project tijdelijk wordt gesloten?

  Als het project tijdelijk gesloten is voor groepsactiviteiten, betekent dat niet dat alle projectactiviteiten zijn gestopt. Er wordt nog steeds geld uitgegeven voor huisbezoeken of bijeenkomsten in kleine groepen als dat weer kan. Op die manier kunnen de medewerkers van onze kerkpartners het welzijn van kinderen en hun gezinnen blijven checken. In veel gevallen leveren ze medische benodigdheden, hygiënekits, extra voedsel, water en andere middelen. Ook ontwikkelen we samen met onze kerken programma’s voor kinderen die ze online kunnen volgen. In twee jaar zijn ruim 21 miljoen voedselpakketten en 15 miljoen hygiënekits uitgedeeld en meer dan 3 miljoen kinderen kregen medische hulp, al dan niet COVID-gerelateerd.

  Tijdens de pandemie hebben we ervaren dat het contant uitkeren van sponsorbijdrage en giften een goede manier is om de gezinnen te kunnen blijven ondersteunen in tijden van crisis. Het gezin besteedt dan zelf het geld aan: extra voeding, schoon water, medicatie, hygiënekits of het betalen van de huur. Landen kunnen deze manier van directe financiële hulp gebruiken voor gezinnen die ze door externe factoren niet kunnen bezoeken. Tijdens de pandemie is er ruim 470.000 keer op deze manier hulp geboden aan sponsorkinderen en hun gezinnen.

 • Blijft een kind langer in het Compassion-project door de pandemie?

  Sponsorkinderen zijn doorgaans tussen de 18 en 22 jaar als ze het Compassion-project verlaten. Door de pandemie kan het zijn dat tieners langer in het project blijven dan gepland. Bijvoorbeeld om een leerachterstand in te halen of hun opleiding af te ronden met de ondersteuning van Compassion. Het belangrijkste uitgangspunt voor Compassion is dat medewerkers de ruimte hebben om jongeren aan het project verbonden te houden zolang het ‘uit een project gaan’ voor hen directe negatieve gevolgen heeft. Compassion hoopt dat jij je sponsorkind blijft steunen tot hij of zij het project heeft afgerond.