Vitaal en veerkrachtig

De groei In Nederland was wel minder dan gehoopt en begroot. Maar als we iets de afgelopen jaren geleerd hebben, is dat het niet zo makkelijk is om te voorspellen hoe het jaar dat voor ons ligt eruit zal zien.
De afgelopen twee jaar hebben we er veel aan gedaan om als organisatie vitaal, veerkrachtig en innovatief te blijven. We zijn in verbinding gebleven met onze relaties: voorgangers zijn bezocht, we trokken op met artiesten, sponsors zijn gezien en gediend. We hebben als organisatie steeds geïnvesteerd in betrokkenheid met elkaar en verbinding aan de (missie) van de organisatie.

Er is veel aandacht en zorg geweest voor de organisatie zelf en de medewerkers omdat het thuiswerken en de veranderende wereld niet vanzelf gingen. En dat is over het algemeen goed gelukt.

 

Vooruitkijken

Meer nog dan vorige jaren moeten we bij het terugkijken ook al vooruitkijken, want we gaan opnieuw een spannend en onzeker jaar in. We zien aan de kassa dat dezelfde boodschappen duurder zijn dan een jaar geleden. Woonruimte is schaars en dus duur. Energieprijzen rijzen de pan uit. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Rampen en oorlogen dichtbij krijgen meer aandacht dan duurzame ontwikkeling ver weg. Het vinden van de volgende sponsor, het vasthouden van relaties, een goede werkgever zijn: er moet veel opnieuw worden doordacht en verandering is aan de orde van de dag.

Nog veel spannender is het in een heel aantal van de landen waar we werken. De energiecrisis raakt hen zwaar. De oorlog in Oekraïne komt bovenop de voedselcrisis die er toch al was en verergert die enorm. De schade door Covid veroorzaakt, is nog lang niet hersteld. Hogere voedselprijzen en schaarste komen extra hard aan bij de allerarmsten.

 

Eenheid, eenvoud en afhankelijkheid

Het afgelopen jaar hebben de woorden eenheid en eenvoud centraal gestaan in de organisatie. We hebben steeds gezocht naar manieren om, waar dat kon, ballast over boord te gooien. Eenvoudiger, in eenheid, scherper, durven kiezen voor het beste… we zijn erin gegroeid.

Daarom nemen we deze woorden ook mee het nieuwe jaar in, want ook dit jaar vraagt om deze focus. Aangevuld met nog een ander woord: afhankelijkheid.

Ons verlangen is kinderen te bevrijden uit armoede in Jezus’ naam. Dat verlangen drijft ons, ook als het tegenzit of tegenvalt. Ook als we het niet zien of nog niet zien. Het geeft rust te weten dat we onderdeel zijn van het Grote verhaal: Gods plan met deze wereld. Zijn Zoon kwam om herstel te brengen. Samen met relaties, ambassadeurs, vrijwilligers, sponsors, adviseurs en Raad van Toezicht en collega’s, willen we in alle bescheidenheid onze beste bijdrage geven. Niet in eigen kracht, maar in Jezus’ naam.

Zo ronden we dit jaar in dankbaarheid af en zien we tegelijk uit naar door God gegeven kansen om zoveel mogelijk mensen te bereiken die hun hart en leven willen openstellen voor een wereld waar genoeg is voor iedereen.