Twee stadions vol
25 jaar geleden was Compassion een organisatie die vooral opereerde in Angelsaksische landen: Amerika, Canada, Australië en Engeland. De wens leefde om in meer landen sponsors te vinden. Nederland werd het bruggenhoofd naar Europa. Sinds het allereerste begin zijn vanuit Nederland in totaal 93.553 unieke kinderen gesponsord. Met dat aantal zijn de zitplaatsen van zowel het Ajax- als het PSV-stadion ruimschoots gevuld.

Rijkdom
Johan en Tjitske Spinder valt de eer te beurt om sponsor te worden van Martin uit Indonesië, het 50.000ste sponsorkind voor Compassion Nederland. Het echtpaar vangt zelf kinderen op in hun gezinshuis ‘De Oester’ in Friesland. “Ons hart en ons huis staat altijd open voor iedereen. We hebben het goed in Nederland en vinden het dan ook mooi om van onze rijkdom te delen. Ons levensmotto komt uit Mattheus 25: ‘Alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook niet voor Mij gedaan.’ Ons vorige sponsorkind Benes is net uit het programma gegaan, omdat het veel beter ging met zijn gezin. Daarom is er weer ruimte voor nieuwe kinderen. We zijn blij dat we Martin uit Indonesië mogen gaan ondersteunen. Daarnaast gaan we ook Yakobo uit Tanzania en Ariany uit El Salvador sponsoren.”

Groei
Compassion groeide het afgelopen jaar dus door, ondanks de pandemie. Aan het begin van de crisis had Westerbeek daar niet op durven hopen. “We hebben in maart al snel onze plannen bijgesteld. Dat we dit boekjaar het 50.000ste gesponsorde kind zouden mogen verwelkomen, durfde ik niet te hopen. Tegen de verwachting in mogen we nu toch dit doel bereiken met de sponsoring van Martin door Johan en Tjitske. Echt geweldig! Ook het aantal opzeggingen is lager dan vorige jaren. Onze conclusie: onze sponsors begrijpen heel goed dat de crisis in de landen waar de kinderen wonen nog veel heftiger is. We voelen ons enorm gezegend met zo’n trouwe achterban.”

Onderscheidend
“We onderscheiden ons door de focus op de ontwikkeling van het kind. We zijn een kindontwikkelingsorganisatie: onze aanpak is erop gericht dat een kind zich kan ontwikkelen en voor die ontwikkeling hebben we de ouders en omgeving nodig, die nemen we daarin vanzelfsprekend mee. Het geld dat de sponsor geeft, komt direct ten goede aan het kind. Wat ik zelf heel mooi vind: de kinderen zijn in de projecten echt gekend, geliefd en beschermd. Dat heb ik bij mijn bezoeken aan projecten zelf mogen zien. De projectmedewerkers kennen de kinderen stuk voor stuk en weten wat ze nodig hebben.”

Innovatiekracht
“Dit afgelopen jaar ben ik nog meer onder de indruk geraakt van de betrokkenheid, expertise en innovatiekracht van de collega’s in het veld. Het is fantastisch om te zien hoe ze dingen voor elkaar krijgen: als het niet linksom kan, gebeurt het rechtsom. Waar kinderen anders elke week naar het project komen, kan dat nu niet. Daarom hebben projecten vrijheid gekregen om te doen wat ze moeten doen. Dat betekent dat op sommige plaatsen voedselpakketten zijn uitgedeeld. In Indonesië geven onderwijzers les in kleine groepjes thuis. In Rwanda werd onderwijs ondersteund via radio‐uitzendingen. Door projectmedewerkers wordt keihard gewerkt om te zorgen dat het contact met de kinderen blijft.”