Meer dan 80 procent van alle kinderen op de Filipijnen
loopt gevaar verstrikt te raken in webcam seks.
COVID-19 maakte veel ouders werkloos.
Op zoek naar inkomsten raken zij verstrikt in drugshandel en prostitutie.

De gevolgen van armoede hebben vaak diepe impact op de ontwikkeling van een kind. En dat terwijl ieder kind er recht op heeft om zich gezond te ontwikkelen. Door COVID-19 zijn de gevolgen van extreme armoede alleen maar groter geworden.


Kwetsbare gezondheid

Een kind in extreme armoede krijgt over het algemeen geen goede, gevarieerde voeding en heeft minimale toegang tot gezondheidszorg. Schoon drinkwater is beperkt en de tandarts is vaak niet in beeld.

Beperkte veiligheid
Een kind in extreme armoede is erg kwetsbaar voor uitbuiting, geweld en misbruik. Ouders willen over het algemeen het beste voor hun kinderen, maar uit stress en onmacht maken zij soms verkeerde keuzes.

Onvoldoende onderwijs
Een kind in extreme armoede heeft vaak een leerachterstand. Ouders hebben regelmatig geen geld om hun kinderen naar school te sturen en de omstandigheden om te leren zijn vaak slecht: eenkamer woning, veel herrie om je heen en ouders die je niet kunnen helpen met huiswerk.

Binnen de veilige muren van een Compassion-project helpen lokale medewerkers kinderen
om zich gezond te ontwikkelen op alle gebieden van hun leven.
Samen kunnen we een kind beschermen tegen de gevolgen van armoede,
zodat het tot bloei kan komen en een hoopvolle toekomst heeft.

Nu veel Compassion-projecten gesloten zijn vanwege de lockdown,
bezoeken medewerkers de kinderen thuis
en helpen zij gezinnen door de pandemie heen.

Online misbruik van kinderen is tijdens de pandemie verdrievoudigd,
concludeerde de Filipijnse overheid.
Meer dan 80% van de kinderen daar loopt het risico verstrikt te raken in cyberseks.
Compassion wil zich de komende maanden inzetten
om voor Filipijnse kinderen een sponsor te zoeken.

Sponsor nu een kind