Bzzzonder heeft op verschillende plekken in Nederland kindercentra en werkplekken gerealiseerd voor mensen met en mensen zonder een beperking. Iedereen is hier welkom! Zo dragen ze uit, waar ze in geloven: samen waar het samen kan en extra zorg en hulp waar het nodig is.

Maar de visie van Bzzzonder is groter en breder dan alleen Nederland. Daarom draagt Bzzzonder, door Compassion te steunen, haar steentje bij aan het welzijn van kinderen aan de andere kant van de wereld. Door de projecten en kinderen van Compassion in bijvoorbeeld Kenia te steunen, krijgt armoedebestrijding een structurele plek in het werk van Bzzzonder. En door Compassion te steunen krijgen kinderen aan de andere kant van de wereld ook structurele hulp.

Het werk van Compassion sluit dus naadloos aan bij de ‘inclusiegedachte’ van Bzzzonder: samen waar het samen kan en extra zorg en hulp waar het nodig is.

Bzzzonder is een kindercentrum dat opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is een plek waar gekeken wordt naar mogelijkheden, in plaats van naar beperkingen. Bzzzonder biedt opvang waar elk kind en elke volwassene welkom is, ongeacht leeftijd, ontwikkelingsniveau, zorgbehoefte of afkomst. Bzzzonder vindt elk kind bijzonder en stimuleert ze hun talenten te ontdekken. Bzzzonder werkt vanuit vier kernwaarden: identiteit is de basis, werken vanuit je hart, ieder kind heeft talent en is welkom en denk in mogelijkheden.
www.bzzzonder.nl