Bij Compassion zetten we ons in voor een wereld waarin kinderen niet meer in armoede leven. Dat doen we in samenwerking met meer dan 8.700 lokale kerken in 29 landen. Wereldwijd ontvangen 2,3 miljoen kinderen hulp. Maar de realiteit is ook: er worden nog elke dag baby’s geboren in gezinnen die het hoofd niet boven water kunnen houden. Waar niet voldoende eten is, waar de leefomstandigheden slecht zijn en waar het onveilig is.

Jij kunt daar iets aan doen

Zolang er kinderen in extreme armoede leven, gaat het werk van Compassion door. Jouw hulp is daarbij van groot belang. Op dit moment, door bijvoorbeeld het sponsoren van een kind of het ondersteunen van individuele projecten. Dankjewel als je Compassion al steunt. Weet dat je hulp ook van waarde is als je er zelf niet meer bent. Jouw nalatenschap geeft hoop aan volgende generaties.

 

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

Matteüs 25:40 (NBV’21)
 
Sponsor Lia van der Laan met Rajobo in Tanzania.
Handen en voeten geven aan het evangelie

De 75-jarige Lia van der Laan staat nog volop in het leven. Ze studeert, geeft bijles en is actief in de kerk en het verenigingsleven. Maar ze realiseert zich ook dat de jaren gaan tellen en dat er een moment komt waarop ze er niet meer is. Ze wil de wereld goed achterlaten en nalaten aan organisaties en initiatieven die ze op dit moment een warm hart toedraagt. Ze nam Compassion op in haar testament. “Ik vind het mooi dat de kinderen over Jezus horen. We kunnen handen en voeten geven aan het evangelie en iets moois nalaten waardoor heel veel kinderen kunnen groeien en bloeien.”

 
Sponsor Lia van der Laan met Rajobo in Tanzania.
Handen en voeten geven aan het evangelie

De 75-jarige Lia van der Laan staat nog volop in het leven. Ze studeert, geeft bijles en is actief in de kerk en het verenigingsleven. Maar ze realiseert zich ook dat de jaren gaan tellen en dat er een moment komt waarop ze er niet meer is. Ze wil de wereld goed achterlaten en nalaten aan organisaties en initiatieven die ze op dit moment een warm hart toedraagt. Ze nam Compassion op in haar testament. “Ik vind het mooi dat de kinderen over Jezus horen. We kunnen handen en voeten geven aan het evangelie en iets moois nalaten waardoor heel veel kinderen kunnen groeien en bloeien.”

Hoe beheert Compassion jouw nalatenschap?

Zoals we met zorg omgaan met donaties die ons op dit moment worden toevertrouwd, zo mag je ervan uitgaan dat we net zo zorgvuldig omgaan met jouw nalatenschap. De kosten die we maken voor administratie en fondsenwerving proberen we zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk van jouw financiële bijdrage terechtkomt bij kinderen in armoede.