• Hoe kan ik nalaten aan Compassion Nederland?

  Je kunt je erfenis voor Compassion op twee manieren vormgeven:

  Bij een erfstelling benoem je Compassion tot (mede-)erfgenaam. Je laat dan (een deel van) je nalatenschap na aan Compassion. Je bepaalt uiteraard zelf hoe dat deel eruitziet. Een voorbeeld van hoe een erfstelling kan worden vastgelegd in een testament: ‘Ik benoem tot mijn enige erfgenamen: voor 50 procent van mijn nalatenschap de heer/mevrouw X en voor 50 procent van mijn nalatenschap Stichting Compassion Nederland.’

  Bij een legaat leg je vast dat een specifiek bedrag, een percentage van je nalatenschap of een bepaald goed ten goede komt aan Compassion. Er zijn mensen die kiezen voor een vast bedrag, zoals Adrie en Ellis van der Have. Zij bepaalden dat hun nalatenschap moet worden ingezet om hun sponsorkinderen tot het einde aan het Compassion-programma te kunnen laten deelnemen. Wat ook kan, is dat je een percentage van je nalatenschap aan Compassion geeft. Dat is bijvoorbeeld handig als je op dit moment niet goed kunt inschatten welk bedrag er na je overlijden beschikbaar komt.

  Wil je nalaten aan Compassion? Dan is het belangrijk dat je een testament laat opstellen. Zonder testament worden bezittingen na je overlijden verdeeld volgens regels die zijn vastgelegd in de wet. Wil je daar zelf invloed op uitoefenen? Dan heb je een notaris nodig om je wensen officieel te laten vastleggen. Wil je eerst verder praten over jouw wensen en de mogelijkheden om na te laten aan Compassion? Neem dan contact op.

 • Waarom zou ik een goed doel in mijn testament zetten?

  Wat wil jij de wereld meegeven als je er zelf niet meer bent? Wie of wat is je dierbaar in je leven? Waarschijnlijk vind je het belangrijk dat je nabestaanden goed achterblijven na je overlijden. Logisch dat je aan hen wilt nalaten. Maar waarom niet ook nalaten aan een organisatie die je hart heeft, zoals Compassion? Dankzij jouw steun kunnen we blijven werken aan een betere toekomst voor kinderen in armoede.

  Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van Sonja. Met haar erfenis kon Compassion in Uganda een speeltuin, toiletblokken bouwen én werd een educatiefonds opgericht. Wat goed is om te weten: bij een erfenis betaalt een goed doel met een ANBI-status geen erfbelasting. Compassion is zo’n erkend goed doel. Zo komt jouw nalatenschap volledig ten goede aan de missie van Compassion.

 • Kan ik aangeven waaraan Compassion mijn nalatenschap besteedt?

  Dat kan zeker. We gaan graag met je in gesprek om een bestemming voor je nalatenschap te bepalen. Wil je bijvoorbeeld dat de financiering van je sponsorkinderen wordt voortgezet na je overlijden? Of heb je een band met een specifiek land? Gaat je hart uit naar een project waarover je hebt gelezen, zoals het Moeder- en babyprogramma, de opstart van een kerk of gezondheidszorg? Er zijn volop mogelijkheden om vast te leggen waar Compassion jouw nalatenschap aan moet besteden.

  Houd hier wel rekening mee: het duurt hopelijk nog jaren voor je testament van kracht wordt. Het kan zijn dat bepaalde problemen die nu aan de orde zijn, zijn opgelost tegen de tijd dat jij er niet meer bent. Als Compassion op dat moment niet meer werkt in het specifieke land of project dat jij hebt opgenomen in je testament, dan ontvangt Compassion je nalatenschap niet. Het is dus belangrijk om zorgvuldig te zijn in de woordkeuze in je testament. Kunnen we je hierbij helpen? Neem dan contact op om de juiste formulering te bespreken.

 • Kan ik ervoor zorgen dat mijn sponsorkinderen ondersteund blijven tot zij het project verlaten, ook als ik er zelf niet meer ben?

  Jazeker. Je wilt je eigen familie en dierbaren goed achterlaten na je overlijden, dat staat buiten kijf. Wellicht gaan de kinderen die je sponsort je ook aan het hart en vraag je je af wat jouw overlijden voor hun sponsoring betekent. Je kunt laten vastleggen in een testament dat zij in het Compassion-programma blijven, ook als jij er niet meer bent.

  Adrie en Ellis van der Have deden dit. Ellis: ‘Onze sponsorkinderen zijn ons heel dierbaar. Waarom zouden we hen bij leven wel steunen en als we sterven niet meer?’

  Het handigst is om dit vast te leggen in een legaat. Daarin bepaal je heel specifiek welk deel van je erfenis naar het programma van je sponsorkinderen gaat. Dit kan een bepaald bedrag zijn of een percentage.

  Het is helaas niet mogelijk rechtstreeks een bedrag aan je sponsorkind na te laten. Dat zou bovendien onverstandig zijn en zelfs gevaarlijk. Als een sponsorkind als enige in de gemeenschap een bedrag zou krijgen, kan dat verkeerd uitpakken en leiden tot jaloezie, chantage en uitbuiting.

 • Is het mogelijk om (een deel van) mijn erfenis aan mijn sponsorkind na te laten?

  Het is helaas niet mogelijk rechtstreeks een bedrag aan je sponsorkind na te laten. Dat zou bovendien onverstandig zijn en zelfs gevaarlijk. Als een sponsorkind als enige in de gemeenschap een bedrag zou krijgen, kan dat verkeerd uitpakken en leiden tot jaloezie, chantage en uitbuiting.

 • Moet Compassion weten dat ik wil nalaten aan kinderen in armoede?

  Dat is niet noodzakelijk, maar wel prettig. We leggen het vast bij jouw gegevens in onze administratie. We benaderen jou dan bijvoorbeeld niet meer met de vraag of je aan Compassion wilt nalaten, maar sturen je wel relevante informatie hierover als dat nodig is.

 • Hoeveel moet ik minstens nalaten aan Compassion?

  Dat bepaal je helemaal zelf. Iedereen kan nalaten en elk bedrag is welkom. We begrijpen dat je de mensen die je dierbaar zijn goed wilt achterlaten. Als je je nalatenschap voor hen goed hebt geregeld, kun je nadenken of je een goed doel in je testament wilt opnemen. Een organisatie die tijdens je leven je hart heeft geraakt. Zo weet Lia van der Laan (75) al jaren waar ze haar nalatenschap voor wil bestemmen. “Wanneer je geeft, komt er iets vrij, dat kan je bijna niet uitleggen.”

 • Hoe pak ik het opstellen van een testament aan?

  Een testament maak je in samenspraak met een notaris. Je bespreekt jouw wensen en kiest bij het onderdeel ‘nalaten aan goede doelen’ het doel dat je graag wilt ondersteunen. Vanuit Compassion helpen we je graag om een specifieke bestemming te bepalen voor je nalatenschap. Je kunt ook meerdere goede doelen opnemen. Vervolgens controleert een notaris het testament en volgt daarna de officiële ondertekening.

 • Heb ik een notaris nodig om een testament te laten opstellen?

  Ja, want alleen na tussenkomst van een notaris is je testament rechtsgeldig en staat het geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register. Je weet dan zeker dat jouw wensen worden gerespecteerd en uitgevoerd. Je kunt tegenwoordig ook terecht bij een online notaris.

 • Welke gegevens van Compassion Nederland moeten vermeld worden?

  De volgende gegevens zijn van belang voor de notaris: Stichting Compassion Nederland gevestigd te Apeldoorn, KvK-nummer 41042387. Dankjewel dat jij overweegt om met je nalatenschap kinderen in armoede toekomst te geven!

 • Moet Compassion erfbelasting over mijn erfenis betalen?

  Compassion hoeft geen erfbelasting te betalen over nalatenschappen. Er is namelijk een uitzondering gemaakt voor goede doelen die zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het werk van Compassion.

 • Wie zorgt er voor het uitvoeren van mijn nalatenschap?

  Als je er niet meer bent, moet iemand de wensen die je hebt vastgelegd rondom het nalaten uitvoeren. Hiervoor benoem je in je testament een executeur testamentair. Dit kan een familielid of vriend zijn, of iemand anders die dicht bij je staat. Ook een notaris kan executeur zijn.

  Deze executeur zegt bankrekeningen, verzekeringen, lidmaatschappen en abonnementen op; zorgt voor beëindiging van de huurovereenkomst van het huurhuis of voor de verkoop van het koophuis; ontruimt het huis en doet de aangifte voor de erfbelasting.

  Nicoline en Wim Venis waren door hun vriendin Sonja aangesteld als executeur testamentair. Zij handelden alle praktische zaken af na het overlijden van Sonja en kwamen in die afwikkeling ook bij Compassion terecht. “Dankzij Sonja’s erfenis kan Buhit haar studie afmaken.”

 • Kan ik ook bij leven een vaste schenking doen?

  Dat kan inderdaad en het heeft ook voordelen. Als je bij leven een periodieke gift vastlegt voor een periode van minimaal 5 jaar is die gift volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Dit betekent dat je een deel van het gedoneerde bedrag terugkrijgt via de Belastingdienst. Deze overeenkomst vervalt bij overlijden.

  Je kunt bijvoorbeeld een vaste schenking doen die ten goede komt aan onderwijs of hygiëne via onze fondsen.