Sidney Muisyo

“Ik ben Keniaan. Ik weet wat extreme armoede is. Ik woon en werk in Amerika, maar mijn afkomst verloochen ik niet. Ik lach, maar ik zit vol verdriet. Kwetsbare kinderen krijgen het nog zwaarder door deze pandemie: meer ondervoeding, meer geweld door de stress die de lockdown veroorzaakt en meer kinderarbeid. Alleen als kinderen meewerken, heeft het gezin genoeg te eten. Ook vaccinatieprogramma’s liggen stil: andere ziektes zullen snel de kop opsteken.”

Terug bij af

“Waar wij werken, wonen overwegend dagloners. Een lockdown betekent geen werk, geen loon en geen eten. Volgens het World Food Program lijden bijna 820 miljoen mensen honger en de pandemie brengt naar verwachting nog eens 130 miljoen mensen op de rand van de hongerdood. De economische impact van COVID-19 is gigantisch! In Bangladesh bijvoorbeeld zal het lang duren voordat de kledingindustrie weer volop draait. Dat betekent lange tijd minder inkomsten voor de werknemers, vaak de allerarmsten. Gezinnen die de laatste jaren enige vooruitgang hebben geboekt om aan extreme armoede te ontsnappen, zijn terug bij af. Als je kinderen honger hebben, geef je hen te eten en koop je geen zaden om straks te kunnen oogsten. Secretaris-generaal van de VN, António Guterres ,zegt: ‘Miljoenen mensen zullen door de pandemie opnieuw in extreme armoede vervallen: Kortom: zoals altijd krijgen de armen de zwaarste klappen.”

Onderwijsachterstand

“Ik lig wakker van 1,5 miljard kinderen en jongeren die nu niet naar school gaan en geen online leermiddelen hebben. Onder ‘normale omstandigheden’ dealen zij al met leeronderbrekingen, omdat ouders het schoolgeld niet altijd kunnen betalen. Wanneer school weer begint, is per land verschillend. COVID-19 zorgt voor een nog grotere onderwijsachterstand. Gebrek aan onderwijs heeft een negatief effect op het verdienvermogen voor de rest van je leven. Op die manier wordt het erg moeilijk om aan extreme armoede te ontkomen. Bij Compassion denken we na hoe we deze kinderen extra scholing kunnen aanbieden. Ze moeten die achterstand inhalen!”

Meisje zit p de grond in huisje en maakt huiswerk met geit op de achtergrond

Stabiele basis creëren

“Compassion is geen noodhulporganisatie, maar een organisatie die kinderen helpt om zich gezond te ontwikkelen. Ontwikkeling kost tijd en vraagt om een stabiele basis. We moeten hulp bieden aan de gemeenschappen waar wij werken, zodat die stabiliteit herstelt. Er moet voedzaam eten zijn, scholing en toegang tot basisgezondheidszorg.
Ook onze partnerkerken, die een Compassion­-project hosten, moeten in rustig vaarwater zijn. Ze staan in wijken waar de allerarmsten wonen. Hun financiële bijdrage aan de kerk is minimaal. Voorgangers hebben vrijwel geen inkomen en de medewerkers van het Compassion-project zijn vrijwilligers. Hun gemeenschap en zijzelf zijn in nood. Mensen kloppen op de kerkdeur voor hulp.
Deze lokale partnerkerken zijn de spil in ons werk. Zij kennen de mensen en hun problemen. Zij zijn al aanwezig om direct hulp te bieden. We moeten de kerken faciliteren, zodat zij zorg kunnen dragen voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Daar is meer geld voor nodig dan onze ‘normale’ inkomsten.”

De kracht van Gods kerk

“Ondanks het drama dat zich voltrekt, zie ik ook innovatie. Veel kerkpartners hebben nieuwe manieren gevonden om hulp te bieden tijdens deze pandemie. Ik ben dankbaar voor deze nieuwe ontwikkelingen, maar vooral dankbaar dat de kerk in Gods kracht ook nu opstaat en er is voor de allerarmsten. Hoewel onze Compassion­-projecten dicht zijn, zijn de kerken actief. Zij houden zoveel mogelijk contact met de kinderen van het project. Als het even kan bezoeken zij hen thuis. Het gezin ontvangt extra voeding en we denken mee in andere nood, bijvoorbeeld: het betalen van de huur. We doen er alles aan om hen in deze crisis maximaal te ondersteunen. Daarmee laten we zien: God is er in jouw nood. Hij laatje niet los en zal er zijn.”

We rise as one

“Compassion is een internationale campagne gestart om geld in te zamelen voor de allerarmsten. De opbrengst gaat naar de lokale kerken en via hen naar kwetsbare kinderen en hun gezinnen. De slogan van de campagne luidt: ‘We Rise As One’. Ik vind dat mooi, want we zijn nu wereldwijd meer verbonden dan ooit. We hebben echt maar één planeet om samen op te leven. Een virus uit Wuhan in China heeft de wereld afgesloten. De economische schok van deze pandemie is en wordt wereldwijd voelbaar. De waarheid is dat we in deze crisis samen zullen opstaan… of samen zullen vallen. Het mooie van de We Rise As One-campagne is dat het ons allemaal de kans geeft om deel uit te maken van de oplossing. De armen zijn geen ‘anderen’… zij zijn wij!”