COVID-19 vormt voor veel kinderen in ontwikkelingslanden geen direct gevaar. De indirecte gevolgen van de pandemie worden echter steeds duidelijker: COVID-19 heeft verstrekkende gevolgen voor miljoenen kinderen wereldwijd. Zeker als het gaat om toegang tot basale gezondheidszorg en vaccinatieprogramma’s. Volgens de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) zijn in 68 landen de vaccinatieprogramma’s zodanig verstoord, dat 80 miljoen kinderen onder de 1 jaar hun vaccinaties dreigen te missen. Unicef-directeur Henriette Fore zegt hierover: “We kunnen het niet toestaan dat het gevecht tegen de ene dodelijke ziekte terreinverlies betekent in de strijd tegen andere ziekten.”

Onbeschermd tegen voorkombare ziektes

Als gevolg van de pandemie zijn nog nooit zoveel kinderen in zoveel landen onbeschermd tegen voorkombare ziektes. De WHO en Unicef slaan alarm: een heropleving van ziektes als mazelen en polio dreigt. “De coronapandemie heeft het vaccinatiemomentum verstoord,” zegt WHO-baas Tedros. Het coronavirus heeft volgens hem een verwoestend effect op de gezondheidszorg over de hele wereld. “Maar in tegenstelling tot bij het coronavirus hebben we bij deze ziekten wél de kennis om ze te bestrijden. We hebben er alleen ook de middelen en de toewijding voor nodig. Daarmee kunnen we levens van kinderen redden.”

Het project maakt vaccineren mogelijk

De meeste landen waar Compassion werkt, zijn nog steeds lockdown. Jouw sponsorkind kan waarschijnlijk niet naar school en ook niet naar het Compassion-project. Zoals je inmiddels weet, bezoeken lokale medewerkers je sponsorkind thuis. Toch bieden heel veel Compassion-projecten, in overleg met de lokale overheid, gezondheidszorg. Het vaccinatieprogramma wordt vanuit de overheid geregeld. Waar nodig faciliteert Compassion dit programma. Door bijvoorbeeld een ruimte beschikbaar te stellen zodat gezondheidsmedewerkers vanuit de overheid daar hun werk kunnen doen. De grote vaccinatieprogramma’s vanuit de overheid, zijn over de hele wereld gratis. Hier gaat dus geen geld vanuit jouw sponsorbijdrage naartoe.

Belangrijke oplossing

Dat het project hiervoor open is, is heel belangrijk. Veel ouders kunnen door de pandemie basale gezondheidszorg helemaal niet meer betalen. Ook bieden overheden heel veel zorg niet meer: hun focus ligt op het bestrijden van COVID-19 en niet op het behandelen van andere aandoeningen. Daarnaast zijn heel veel ouders ook bang om een ziekenhuis te bezoeken. In veel landen worden mensen niet goed voorgelicht en leeft de angst dat je juist in een ziekenhuis corona oploopt. Een Compassion-project is dus een veilige optie en de hulp is gratis. Ook voor jouw sponsorkind.

***

Krijgen kinderen in de veldlanden ook het corona-vaccin?

In Nederland is vooralsnog de richtlijn dat kinderen onder de 18 niet worden gevaccineerd tegen COVID-19. We verwachten dat diezelfde richtlijn voor de veldlanden geldt en dat kinderen niet of pas als laatste worden gevaccineerd. Aangezien de Westerse wereld de meeste vaccins heeft opgekocht zal het waarschijnlijk nog geruime tijd duren voordat het zover is. Op dat moment zullen, net als in Nederland, de ouders van het kind beslissen of er wel of niet gevaccineerd wordt.

Bronnen: WHO, Unicef