Nienke Westerbeek, directeur van Compassion Nederland: “Al ons werk voor gerechtigheid willen we wortelen in Christus. Niet voor niets staat onder onze naam dat we kinderen bevrijden van armoede in Jezus’ naam. De leesplannen helpen om de relatie met God te verdiepen en van daaruit beter zicht te krijgen op Gods liefde voor armen en voor gerechtigheid. We bieden deze verdieping nadrukkelijk niet alleen aan onze sponsors, maar hopen ook breder mensen te inspireren rond gerechtigheid.”

Ilja Boeije, marketing- en communicatiespecialist: “In de landen waar we werken, trekken we samen met lokale kerken op. Zij zijn onze partners in de missie. Maar ook hier in Nederland willen we dienstbaar zijn aan kerken, huisgroepen, ambassadeurs, sponsors en individuele christenen. Voor ons kerkenteam is steeds de vraag hoe we mee kunnen bouwen aan de kerk en gelovigen kunnen zegenen vanuit onze missie.”

“In onze zoektocht hoe we kerken en gelovigen kunnen toerusten in het zoeken naar gerechtigheid, nemen we daarom deze stap. God is een God van gerechtigheid: het werk van Compassion is doordrongen van dat besef. We weten ons afhankelijk van Hem. Onze wens is dat mensen door de leesplannen groeien in een relatie met God en daarmee ook steeds meer geïnspireerd raken in het brengen van recht op plekken waar mensen in extreme armoede leven. Of dat nu in Nederland is of ver weg.”

“God is een God van gerechtigheid: het werk van Compassion is doordrongen van dat besef.”

Ilja Boeije, marketing- en communicatiespecialist

Voor onze sprekers kan het ook een tool zijn die ze inzetten rondom diensten. Mensen kunnen dan ter voorbereiding een leesplan volgen of naderhand nog met behulp van een leesplan ‘doorkauwen’ op een thema. Het is onze bedoeling komende jaren structureel Nederlandstalige leesplannen via de Bijbel app aan te bieden. En als je de Engelse taal machtig bent, kun je ook leesplannen volgen die door onze collega’s in Canada, Australië en Amerika zijn geschreven.”

8 Leesplannen tot de zomer van 2022

Tot de zomer van 2022 komen acht Compassion leesplannen beschikbaar in de app. Verschillende Compassion-medewerkers zullen leesplannen schrijven, maar ook ambassadeurs nemen de pen ter hand. De komende maanden zijn dat Anne-Minke Hakvoort, Tiemen Westerduin, Melissa Bulten, Harriët Hofsink en John Meijerink. Daarnaast liggen er nog zeker dertig onderwerpen klaar waarover in de toekomst geschreven kan worden. De leesplannen die Compassion aanbiedt duren 3, 5 of 7 dagen, met misschien in de toekomst een keer een uitschieter rondom advent of de 40-dagentijd.

Gratis Bijbel

YouVersion is in 2013 in Amerika gestart vanuit de Life.Church. Inmiddels is de app wereldwijd meer dan 500 miljoen keer geïnstalleerd. Via de app en de Bible.com website kan de Bijbel in 1372 talen worden gelezen. In Nederland alleen is de Bijbel-app inmiddels 4,6 miljoen keer gedownload. Jesus.net coördineert de Bijbel app en leesplannen in Nederland. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de Bijbel app wordt volledig gefinancierd uit giften aan het project.